< wyżej

Bank Pocztowy

Serwis internetowy
www.pocztowy.pl

Pocztowe Konto Firmowe

Proste konto dla klientów oczekujących przede wszystkim dobrego i taniego konta. Znakomity wybór dla małych firm wykonujących wiele przelewów, ale jednocześnie skupionych na rynku krajowym.

x

PARAMETRY KLUCZOWE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Średni koszt roczny

x

Średni koszt roczny

OCENA WYJAŚNIENIA

To średni koszt używania konta przez rok czasu przy założeniu, że spełniasz warunki promocji danego banku - najczęściej chodzi o min. ilości transakcji kartowych, min. salda lub min. wpływy na konto.

 

Obliczany jest dla wszystkich kont w taki sam sposób i uwzględnia:

 

Opłaty startowe:

za otwarcie konta

za wydanie karty

 

Opłaty miesięczne:

za prowadzenie konta

za utrzymanie karty

 

Opłaty jednostkowe:

za 5 przelewów zewnętrznych

za 3 przelewy do US i ZUS

 

Ten na pozór prosty wskażnik, świetnie nadaje się do porównywania kosztów kont firmowych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (6) nie (3)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

60 zł / rok

bez dodatkowych warunków

Koszt bez promocji

x

Koszt bez promocji

OCENA WYJAŚNIENIA

To średni koszt używania konta przez rok czasu, bez korzystania z jakichkolwiek promocji banku.

 

Obliczany jest wg tego samego schematu co Średni koszt roczny opisany w wierszu powyżej, jednak bez uwzględniania jakichkolwiek promocji w opłatach.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (7) nie (5)

60 zł / rok
bez promocji

Użyteczność konta

x

Użyteczność konta

OCENA WYJAŚNIENIA

To ocena zbiorcza sześciu obszarów związanych z prowadzeniem konta firmowego:

 

Dostęp mobilny - ★ ★ ★ ★

Dużo przelewów - ★ ★ ★ ★

Dużo wpłat gotówki - ★ ★ ★ ★

Handel zagraniczny - ★ ★ ★ ★

Bonusy na start - ★ ★ ★ ★

Zarządzanie kontem - ★ ★ ★ ★

 

Opisy tych obszarów wraz z ich cząstkowymi ocenami znajdują się w szczegółach każdego konta - kliknik Porównaj Szczegóły.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (2) nie (1)

★ ★ ★

 

OPŁATY PODSTAWOWE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Otwarcie konta

0 zł - za otwarcie konta

0 zł - za wydanie karty

Utrzymanie konta

0 zł - za prowadzenie konta

5 zł - za użytkowanie karty

Przelewy internetowe

0 zł - za przelew zewnętrzny

0 zł - za przelew do US i ZUS

Wypłaty z bankomatu

0 zł - za każdą wypłatę ze wszystkich bankomatów w kraju.

Pozostałe opłaty szczegółowe

Pozostałe opłaty znajdziesz
poniżej - przy opisach cech, których dotyczą

 

OTWARCIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Konto firmowe dla
 • jednoosobowej działalności gospodarczej
 • spółki cywilnej

Kilku użytkowników
 • Możliwość ustanowienia rachunku wspólnego
  w momencie zawarcia umowy lub w późniejszym terminie. Współposiadacze dysponują identycznymi uprawnieniami.

 • Możliwość wyznaczenia jednego pełnomocnika
  z ograniczonymi uprawnieniami, wpisanego do druku pełnomocnictwa, będącego jednocześnie kartą wzoru podpisu.

 

15 zł - za wyznaczenie pełnomocnika

Sposób otwarcia konta
 • Online /wniosek/ + Kurier /umowa/
 • Oddział /wniosek i umowa/

 

PROWADZENIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostęp mobilny

x

Dostęp mobilny

OCENA WYJAŚNIENIA

Maksymalną ocenę ★ ★ ★ ★ przyznano kontom, dla których bank udostępnił Klientom cztery narzędzia komunikacji:

 

- serwis transakcyjny typu "lajt"

- aplikację mobilną

- telefoniczne zlecanie operacji

- całodobową infolinię

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

 

 

średnie wsparcie
szczegóły ↓

Serwis transakcyjny typu "lajt" dedykowany dla urządzeń mobilnych

- brak serwisu -

Aplikacja banku dla urządzeń mobilnych

- brak aplikacji -

Telefoniczne zlecenia operacji na koncie
 • Infolinia Banku Pocztowego
  transakcje przez serwis automatyczny lub konsultanta 
   
  801 100 500
  52 34 99 499  - także z komórek

Całodobowa infolinia
 • 24h / 7 dni - tylko do zastrzegania karty
    
   52 34 99 499 

Dużo przelewów

x

Dużo przelewów

OCENA WYJAŚNIENIA

Możliwości wykonywania dużej ilości przelewów z konta oceniano nastęująco:

 

★ ★ ★  - przyznawano za bezpłatne przelewy bez ograniczeń ilościowych

★ ★ ★ - za przelewy za 0 zł z limitem ilościowym lub przelewy do 1 zł

★ ★ - za przelewy powyżej 1 zł

★ - dodawano za przelewy natychmiastowe

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

★ ★ ★ ★

 

silne wsparcie
szczegóły ↓

Internetowe przelewy zewnętrzne

0 zł - za każdy przelew zlecony za pomocą usługi Pocztowy24

 

Internetowe przelewy natychmiastowe

30 zł - za każdy przelew typu SORBNET

Dużo wpłat gotówki

x

Dużo wpłat gotówki

OCENA WYJAŚNIENIA

Możliwości realizowania częstych wpłat gotówki na konto firmowe oceniano na podstawie ilości oddziałów i wpłatomatów banku:

 

★ ★ ★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 1000

★ ★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 500

★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 200

★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów < 199

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (0)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

★ ★ ★

 

silne wsparcie
szczegóły ↓

 

Sieć oddziałów

x

Sieć oddziałów

OCENA WYJAŚNIENIA

Przy ocenie wielkości sieci oddziałów banku stosujemy 4 progi oceny:


Bardzo duża sieć - powyżej 1 000 oddziałów

Duża sieć - 500-999 oddziałów

Średnia sieć - 200-499 oddziałów

Mała sieć - do 199 oddziałów

 

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 • Dużej wielkości sieć
  ok. 4,6 tys. placówek
  Obsługa kasowa w odziałach banku pocztowego

brak informacji - za wpłatę

7 zł - za wypłatę

 

Sieć wpłatomatów

x

Sieć wpłatomatów

OCENA WYJAŚNIENIA

Wpłatomaty - to urządzenia działające w sposób odwrotny niż bankomaty, gdyż przy pomocy karty do konta umożliwiają wpłacenie środków na własne konto.

 

Mechanizm usługi jest bardzo podobny do wypłacania pieniędzy z bankomatu. Po włożeniu karty i podaniu Pinu należy umieścić banknoty w odpowiednim miejscu - zostaną one pobrane, przeliczone i zdeponowane na Twoim koncie.

 

Główne zalety Wpłatomatów to:

- dostępność 24/7,

- natychmiastowa widoczność na koncie.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 • Sieć wpłatomatów Euronet
  ok. 1055 wpłatomatów

0.7% min 5 zł - za wpłatę

Handel zagraniczny

x

Handel zagraniczny

OCENA WYJAŚNIENIA

Przydatnośc konta w prowadzeniu handlu zagranicznego oceniano nastęująco:

 

★ ★ - przyznawano za konta walutowe prowadzone bezpłatnie w min. dwóch walutach - EUR i USD

★ - przyznawano dodatkowo za przelewy zagraniczne z ceną min. poniżej 20 zł

★ - przyznawano dodatkowo za kantor walutowy dostępny w ramach konta firmowego

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (0)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 


 

słabe wsparcie
szczegóły ↓

Konta walutowe dostępne w ramach konta firmowego

- brak  kont walutowych -

Internetowe przelewy zagraniczne

x

Internetowe przelewy zagraniczne

OCENA WYJAŚNIENIA

Przelew SEPA - jest to przelew zagraniczny i walutowy realizowany w EUR na rachunek prowadzony w banku państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Lichtensteinu, Islandii, Norwegii, Szwajcarii lub banku znajdującego się na terytorium państw zależnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (0)

0.5% min. 25 maks 200 zł - za każdy przelew realizowany za pośrednictwem systemu SWIFT

5 zł - za każdy przelew realizowany w systemie SEPA

7 zł - za każdy przelew za zagranicę realizowany w systemie TARGET2

Kantor internetowy w banku

- zwykła wymiana walut -

 

WSPARCIE FIRMY

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bonusy na start

x

Bonusy na start

OCENA WYJAŚNIENIA

Wsparcie firmy w prowadzeniu biznesu oceniano w nastęujący sposób:

 

★ ★ - przyznawano za całkowicie lub częściowo bezpłatną księgowość online przyznawaną firmie w ramach konta

★ - przyznawano dodatkowo za wsparcie e-biznesów - głównie e-płatności

★ - przyznawano dodatkowo za premie pieniężne, bezpłatne ubezpieczenia, rabaty na przeloty i inne bonusy przyznawane klientom w ramach konta firmowego

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

 

słabe wsparcie
szczegóły ↓

Premie pieniężne

- brak -

Bezpłatna księgowość

- brak -

Wsparcie e-biznesów

- brak -

Bezpłatne ubezpieczenia

- brak -

Rabaty na przeloty

- brak -

Inne prezenty na start

- brak -

-

Powiadomienia o wszystkich operacjach
 • Powiadomienia zwrotne SMS

0 zł - za 4 zapytania

0.50 zł - za każde zapytanie poza abonamentem

Zarządzanie kontem

x

Zarządzanie kontem

OCENA WYJAŚNIENIA

Możliwości zarządzania środkami na koncie oceniano w nastęujący sposób:

 

★ ★ - przyznawano za możliwość tworzenia w ramach konta firmowego kont pomocniczych

★ - przyznawano dodatkowo za przyjazne wyciągi bankowe - sprawnie importowane do programów księgowych

★ - przyznawano dodatkowo za aplikacje wspierające zarządzanie

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (0) nie (0)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

 

słabe wsparcie
szczegóły ↓

Tworzenie kont pomocniczych

- brak usługi-

Przyjazne wyciągi bankowe

x

Przyjazne wyciągi bankowe

OCENA WYJAŚNIENIA

To wyciągi przyjazne dla programów księgowych - udostępniane w formatach pozwalających na ich sprawne importowanie do popularnych programów księgowych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (0) nie (0)

 • PDF

Aplikacje wspierające zarządzanie

- brak aplikacji -

 

KREDYTY I LOKATY

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Kredyty na start

Limit debetowy
dla firma, które działają na rynku nie mniej niż rok

 • Kwota limitu debetowego: 1000 lub 1500 zł
 • Okres: do 12 miesięcy odnawialny na kolejne okresy
 • Oprocentowanie: 10%
 • Prowizja za przynanie: 2%

 

 

Nadwyżki finansowe

Lokaty terminowe
Lokaty pozwalające przechowywanie nadwyżek finansowych, możliwe do założenia drogą elektroniczną na różny okres czasu.

 • Oprocentowanie: od 1.55% do 3.00% w skali rocznej
 • Okres: od 4 do 36 miesięcy
 • Minimalna kwota lokaty: 500 zł

Firmowe konto oszczędnościowe
Wygodne połączenie konta firmowego i lokaty oszczędnościowej zapewniające stały dostęp do oszczędności.

 • 0 zł: za założenie
 • Oprocentowanie: 1.50%
 • 0 zł : za przelew zewnętrzne (raz w miesiącu)

 

JAK OTWORZYĆ KONTO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces otwarcia konta

Proces zakładania konta dla działalności gospodarczej1.WNIOSEK

Wchodzimy na stronę banku gdzie wybieramy konto, które nas interesuje. W pierwszym arkuszu potwierdzamy nasz wybór. W następnym podajemy bardzo dokładne dane osobowe i  kontaktowe. W trzecim  podajemy dane naszej firmy. W kolejn6m potwierdzamy nasze dane kontaktowe i wybieramy placówkę, w której podpiszemy umowę. Piąty i ostatni arkusz zawiera podsumowanie wprowadzonych danych.

 

2.UMOWA

Skontaktuje się z nami doradca, aby potwierdzić nasze dane i ostatecznie umówić wizytę w oddziale. Potrzebne nam będą nam: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP i REGON oraz ewentualnie umowa o zawarciu spółki cywilnej.

 

3.POTWIERDZENIE

W ciągu dwóch, trzech dni nasze konto zostanie uaktywnione, ale nie zostaniemy o tym w żaden sposób powiadomieni.


Podgląd formularza

-bank_pocztowy_konto_firmowe_form1.pngbank_pocztowy_konto_firmowe_form2.pngbank_pocztowy_konto_firmowe_form3.pngbank_pocztowy_konto_firmowe_form4.png

Średni czas otwierania konta / ilość stron wniosku

10 min / 5 stron

Wymagane dokumenty

Zakładane w oddziale po wniosku internetowym

 

Wymagane:

 • Wpis do CEIDG
 • Dowód osobisty
 • Umowa o zawarciu spółki cywilnej (jeśli dotyczy)
 • NIP
 • REGON
 • PESEL

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

W jakim banku
 • Bank Pocztowy

Karta do konta
 • VISA Electron

Premiera rynkowa

Promowane w TV

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Opinia redaktora

Pocztowe konto firmowe jest produktem przeznaczonym dla firm nie mających szczególnie wyspecjalizowanych wymagań. Jest bardzo tanie w utrzymaniu, a przelewy internetowe są praktycznie zawsze darmowe. Nawet przelewy natychmiastowe niewiele kosztują. Warto też zwrócić uwagę na bardzo interesujące lokaty oszczędnościowe, wysoko oprocentowane. Wadą jest brak jakiegokolwiek wsparcia mobilnego i bonusów na start.

Ostatnia aktualizacja

16 października 2015, 16:02