< wyżej

Getin Bank

Serwis internetowy
www.getinonline.pl

Getin Bank Moja Firma 100

Konto firmowe Moja firma 100 jest produktem przeznaczonym dla zarówno dla małych, jak i dużych firm, których działalność skupia się na rynku krajowym. 100 przelewów miesięcznie jest darmowych, co jest dużą zaletą, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw. Dobry dostęp mobilny i duża sieć oddziałów pomagają w zarządzaniu kontem i ułatwiają funkcjonowanie firmy. 

x

PARAMETRY KLUCZOWE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Średni koszt roczny

x

Średni koszt roczny

OCENA WYJAŚNIENIA

To średni koszt używania konta przez rok czasu przy założeniu, że spełniasz warunki promocji danego banku - najczęściej chodzi o min. ilości transakcji kartowych, min. salda lub min. wpływy na konto.

 

Obliczany jest dla wszystkich kont w taki sam sposób i uwzględnia:

 

Opłaty startowe:

za otwarcie konta

za wydanie karty

 

Opłaty miesięczne:

za prowadzenie konta

za utrzymanie karty

 

Opłaty jednostkowe:

za 5 przelewów zewnętrznych

za 3 przelewy do US i ZUS

 

Ten na pozór prosty wskażnik, świetnie nadaje się do porównywania kosztów kont firmowych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (6) nie (3)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

1200 zł / rok

wliczając pierwsze 100 darmowych przelewów każdego miesiąca

Koszt bez promocji

x

Koszt bez promocji

OCENA WYJAŚNIENIA

To średni koszt używania konta przez rok czasu, bez korzystania z jakichkolwiek promocji banku.

 

Obliczany jest wg tego samego schematu co Średni koszt roczny opisany w wierszu powyżej, jednak bez uwzględniania jakichkolwiek promocji w opłatach.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (7) nie (5)

1320 zł / rok
bez promocji

Użyteczność konta

x

Użyteczność konta

OCENA WYJAŚNIENIA

To ocena zbiorcza sześciu obszarów związanych z prowadzeniem konta firmowego:

 

Dostęp mobilny - ★ ★ ★ ★

Dużo przelewów - ★ ★ ★ ★

Dużo wpłat gotówki - ★ ★ ★ ★

Handel zagraniczny - ★ ★ ★ ★

Bonusy na start - ★ ★ ★ ★

Zarządzanie kontem - ★ ★ ★ ★

 

Opisy tych obszarów wraz z ich cząstkowymi ocenami znajdują się w szczegółach każdego konta - kliknik Porównaj Szczegóły.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (2) nie (1)

★ ★ ★

 

OPŁATY PODSTAWOWE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Otwarcie konta

0 zł - za otwarcie konta

0 zł - za wydanie karty

Utrzymanie konta

100 zł - za prowadzenie konta

0 zł - za użytkowanie karty

lub

100 zł - za prowadzenie konta

10 zł - za użytkowanie karty

bez promocji

Przelewy internetowe

0 zł - za 100 przelewów zewnętrznych miesięcznie

0.60 zł -  za każdy kolejny przelew

0 zł - za przelew do US i ZUS

Wypłaty z bankomatu

0 zł - za każdą wypłatę realizowaną w bankomatach: Euronet, BZ WBK, eCard, Planet Cash

2% min. 5 zł - za wypłatę z innych bankomatów w kraju

2% min. 10 zł - za wypłaty z bankomatów za granicą

Pozostałe opłaty szczegółowe

Pozostałe opłaty znajdziesz
poniżej - przy opisach cech, których dotyczą

 

OTWARCIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Konto firmowe dla
 • jednoosobowej działalności gospodarczej
 • spółki z o.o. w organizacji
 • spółki z o.o.
 • spółki cywilnej
 • spółki jawnej
 • spółki partnerskiej
 • spółki komandytowej
 • spółki akcyjnej

Kilku użytkowników
 • Nieograniczona liczba użytkowników
  którzy muszą złożyć podpis na Karcie Wzorów Podpisów, która jest integralną częścią umowy.

Sposób otwarcia konta
 • Online /wniosek/ + Oddział /umowa/
 • Oddział /wniosek i umowa/

 

PROWADZENIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostęp mobilny

x

Dostęp mobilny

OCENA WYJAŚNIENIA

Maksymalną ocenę ★ ★ ★ ★ przyznano kontom, dla których bank udostępnił Klientom cztery narzędzia komunikacji:

 

- serwis transakcyjny typu "lajt"

- aplikację mobilną

- telefoniczne zlecanie operacji

- całodobową infolinię

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

★ ★ ★ ★

 

silne wsparcie
szczegóły ↓

Serwis transakcyjny typu "lajt" dedykowany dla urządzeń mobilnych
 • Getinonline.pl
  lekki serwis dedykowany dla urządzeń mobilnych

Aplikacja banku dla urządzeń mobilnych

     Getin Mobile
     aplikacja banku na:

 • Android 
 • Windows Phone
 • iOS 

Telefoniczne zlecenia operacji na koncie
 • Getin Phone
  Usługa realizowana przez serwis automatyczny lub konsultanta 

  32 604 30 01 - z komórek i z zagranicy

  197 97

Całodobowa infolinia
 • 24h/ 7 dni (tylko do zastrzegania karty)

     197 97 

Dużo przelewów

x

Dużo przelewów

OCENA WYJAŚNIENIA

Możliwości wykonywania dużej ilości przelewów z konta oceniano nastęująco:

 

★ ★ ★  - przyznawano za bezpłatne przelewy bez ograniczeń ilościowych

★ ★ ★ - za przelewy za 0 zł z limitem ilościowym lub przelewy do 1 zł

★ ★ - za przelewy powyżej 1 zł

★ - dodawano za przelewy natychmiastowe

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

★ ★ ★

 

silne wsparcie
szczegóły ↓

Internetowe przelewy zewnętrzne

0 zł - za  100 przelewów miesięcznie w ramach pakietu

0.60 zł - za każdy kolejny

Internetowe przelewy natychmiastowe

6 zł - za przelew typu SORBNET powyżej kwoty 1 mln zł

30 zł - za przelew typu SORBNET do kwoty 1 mln zł

 

Dużo wpłat gotówki

x

Dużo wpłat gotówki

OCENA WYJAŚNIENIA

Możliwości realizowania częstych wpłat gotówki na konto firmowe oceniano na podstawie ilości oddziałów i wpłatomatów banku:

 

★ ★ ★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 1000

★ ★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 500

★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 200

★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów < 199

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (0)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

★ ★ ★

 

silne wsparcie
szczegóły ↓

Sieć oddziałów

x

Sieć oddziałów

OCENA WYJAŚNIENIA

Przy ocenie wielkości sieci oddziałów banku stosujemy 4 progi oceny:


Bardzo duża sieć - powyżej 1 000 oddziałów

Duża sieć - 500-999 oddziałów

Średnia sieć - 200-499 oddziałów

Mała sieć - do 199 oddziałów

 

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 • Średnia sieć oddziałów
  ok. 450 placówek własnych i partnerskich
  Obsługa kasowa w oddziałach Getin Bank i placówkach partnerskich

0.2% min. 4 zł - za wypłatę w oddziałach banku

0.5% min. 5 zł - za wypłatę w placówkach franczyzowych

Sieć wpłatomatów

x

Sieć wpłatomatów

OCENA WYJAŚNIENIA

Wpłatomaty - to urządzenia działające w sposób odwrotny niż bankomaty, gdyż przy pomocy karty do konta umożliwiają wpłacenie środków na własne konto.

 

Mechanizm usługi jest bardzo podobny do wypłacania pieniędzy z bankomatu. Po włożeniu karty i podaniu Pinu należy umieścić banknoty w odpowiednim miejscu - zostaną one pobrane, przeliczone i zdeponowane na Twoim koncie.

 

Główne zalety Wpłatomatów to:

- dostępność 24/7,

- natychmiastowa widoczność na koncie.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 • Sieć wpłatomatów  
  ok. 600 wpłatomatów

- braj informacji na temat kosztu za wpłatę we wpłatomacie - 

Handel zagraniczny

x

Handel zagraniczny

OCENA WYJAŚNIENIA

Przydatnośc konta w prowadzeniu handlu zagranicznego oceniano nastęująco:

 

★ ★ - przyznawano za konta walutowe prowadzone bezpłatnie w min. dwóch walutach - EUR i USD

★ - przyznawano dodatkowo za przelewy zagraniczne z ceną min. poniżej 20 zł

★ - przyznawano dodatkowo za kantor walutowy dostępny w ramach konta firmowego

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (0)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

★ ★

 

średnie wsparcie
szczegóły ↓

Konta walutowe dostępne w ramach konta firmowego
 • EUR, USD, CHF

0 zł - za otwarcie konta

25 zł - za prowadzenie konta

Internetowe przelewy zagraniczne

x

Internetowe przelewy zagraniczne

OCENA WYJAŚNIENIA

Przelew SEPA - jest to przelew zagraniczny i walutowy realizowany w EUR na rachunek prowadzony w banku państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Lichtensteinu, Islandii, Norwegii, Szwajcarii lub banku znajdującego się na terytorium państw zależnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (0)

- brak usługi -

Kantor internetowy w banku

- brak usługi  -

 

WSPARCIE FIRMY

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bonusy na start

x

Bonusy na start

OCENA WYJAŚNIENIA

Wsparcie firmy w prowadzeniu biznesu oceniano w nastęujący sposób:

 

★ ★ - przyznawano za całkowicie lub częściowo bezpłatną księgowość online przyznawaną firmie w ramach konta

★ - przyznawano dodatkowo za wsparcie e-biznesów - głównie e-płatności

★ - przyznawano dodatkowo za premie pieniężne, bezpłatne ubezpieczenia, rabaty na przeloty i inne bonusy przyznawane klientom w ramach konta firmowego

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

★ 

 

słabe wsparcie
szczegóły ↓

Premie pieniężne

- brak -

Bezpłatna księgowość

- brak -

Wsparcie e-biznesów

- brak -

Bezpłatne ubezpieczenia

- brak - 

Rabaty na przeloty

- brak -

Inne prezenty na start
 • Lokowanie środków na preferencyjnych warunkach 
  bez konieczności przekazywania środków na rachunki lokat.
 • Doładowanie komórki
  jeśli posiadasz komórkę w sieci pre-paid możesz ją doładować korzystając z bankomatów m. in.: Euronet, eCard, BZWBK. 
 • Skrytki Bankowe
  w czterach oddziałach banku. (Katowice, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Tczew) które umożliwiają przechowywanie wartościowych przedmiotów i dokumentów.

Powiadomienia o wszystkich operacjach
 • Powiadomienia SMS

0 zł - za każdy SMS

Zarządzanie kontem

x

Zarządzanie kontem

OCENA WYJAŚNIENIA

Możliwości zarządzania środkami na koncie oceniano w nastęujący sposób:

 

★ ★ - przyznawano za możliwość tworzenia w ramach konta firmowego kont pomocniczych

★ - przyznawano dodatkowo za przyjazne wyciągi bankowe - sprawnie importowane do programów księgowych

★ - przyznawano dodatkowo za aplikacje wspierające zarządzanie

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (0) nie (0)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

★ ★ ★

 

dobre wsparcie
szczegóły ↓

Tworzenie kont pomocniczych
 • 2 rachunki złotowe w ramach pakietu

5 zł - za kolejne

25 zł  - za rachunki walutowe

Przyjazne wyciągi bankowe

x

Przyjazne wyciągi bankowe

OCENA WYJAŚNIENIA

To wyciągi przyjazne dla programów księgowych - udostępniane w formatach pozwalających na ich sprawne importowanie do popularnych programów księgowych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (0) nie (0)

 • PDF

Aplikacje wspierające zarządzanie
 • GB24
  serwis internetowy umożliwiający uzyskanie informacji o rachunku i jego obsługę 
 • tele GB
  usługa telefoniczna, dzięki której można uzyskać informacje dotyczące operacji rachunku i salda 
 • telefon komórkowy
  usługa SMS Serwis, przez którą przesyłane są informacje o koncie

 

KREDYTY I LOKATY

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Kredyty na start

Kredyt Inwestycyjny

 • do 100% wartości inwestycji
 • szybka decyzja kredytowa
 • do 15 lat

 

Linia Kredytowa

 • do trzykrotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek firmy
 • do 12 miesięcy

Nadwyżki finansowe

Lokaty Terminowe
możliwa do założenia  nawet przy braku posiadania rachunku firmowego. Odawiana automatycznie.

 • do 36 miesięcy
 • minimalna kwota to 500 zł
 • Oprocentowanie od 0.75 % na 1 miesiąc  do 1.00% na 36 miesięcy

 

 

JAK OTWORZYĆ KONTO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces otwarcia konta

Proces zakładania konta dla działalności gospodarczej


1.WNIOSEK

Wchodzimy na stronę banku i wypełnić formularz kontaktowy. Skontaktuje się z nami doradca finansowy banku, z którym umówimy na spotkanie.

 

2.UMOWA

W wybranym miejscu spotyka się z nami doradca finansowy, z którym podpisujemy umowę (w zależności od rodzaju działalności  gospodarczej podajemy inne dokumenty: Wpis do rejestru, KRS itp)

 

3.Potwierdzenie

W ustalony sposób kontaktuje się z nami doradca, który powiadamia na o otwarciu konta.

Podgląd formularza

getin_bank_konto_firmowe_100_form.png

Średni czas otwierania konta / ilość stron wniosku

1 min / 1 strona

Wymagane dokumenty

Zakładane z doradcą po wniosku internetowym

 

Wymagane:

 • Wpis do CEIDG (jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą
 • Umowa spółki (dla spółek)
 • KRS (dla spółek akcyjnych)

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

W jakim banku
 • Getin Bank

Karta do konta
 • MasterCard

Premiera rynkowa

Promowane w TV

- brak -

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Opinia redaktora

Konto firmowe Moja firma 100 jest produktem przeznaczonym dla zarówno dla małych, jak i dużych firm, których działalność skupia się na rynku krajowym. 100 przelewów miesięcznie jest darmowych, co jest dużą zaletą, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw. Dosyć interesująca linia kredytowa i lokata terminowa są istotnymi zaletami. Duża liczba placówek, także partnerskich, oraz dobre wsparcie mobilne bardzo ułatwiają zarządzanie kontem i prowadzenie interesów.

 

 

Ostatnia aktualizacja

13 października 2015. 13.22