< wyżej

Toyota Bank

Serwis internetowy
www.toyotabank.pl

Rachunek Firmowy

x

PARAMETRY KLUCZOWE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Średni koszt roczny

x

Średni koszt roczny

OCENA WYJAŚNIENIA

To średni koszt używania konta przez rok czasu przy założeniu, że spełniasz warunki promocji danego banku - najczęściej chodzi o min. ilości transakcji kartowych, min. salda lub min. wpływy na konto.

 

Obliczany jest dla wszystkich kont w taki sam sposób i uwzględnia:

 

Opłaty startowe:

za otwarcie konta

za wydanie karty

 

Opłaty miesięczne:

za prowadzenie konta

za utrzymanie karty

 

Opłaty jednostkowe:

za 5 przelewów zewnętrznych

za 3 przelewy do US i ZUS

 

Ten na pozór prosty wskażnik, świetnie nadaje się do porównywania kosztów kont firmowych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (6) nie (3)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

220 zł / rok

bez dodatkowych warunków

Koszt bez promocji

x

Koszt bez promocji

OCENA WYJAŚNIENIA

To średni koszt używania konta przez rok czasu, bez korzystania z jakichkolwiek promocji banku.

 

Obliczany jest wg tego samego schematu co Średni koszt roczny opisany w wierszu powyżej, jednak bez uwzględniania jakichkolwiek promocji w opłatach.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (7) nie (5)

220 zł / rok
bez promocji

Użyteczność konta

x

Użyteczność konta

OCENA WYJAŚNIENIA

To ocena zbiorcza sześciu obszarów związanych z prowadzeniem konta firmowego:

 

Dostęp mobilny - ★ ★ ★ ★

Dużo przelewów - ★ ★ ★ ★

Dużo wpłat gotówki - ★ ★ ★ ★

Handel zagraniczny - ★ ★ ★ ★

Bonusy na start - ★ ★ ★ ★

Zarządzanie kontem - ★ ★ ★ ★

 

Opisy tych obszarów wraz z ich cząstkowymi ocenami znajdują się w szczegółach każdego konta - kliknik Porównaj Szczegóły.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (2) nie (1)

★ ★

 

OPŁATY PODSTAWOWE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Otwarcie konta

0 zł - za otwarcie konta

40 zł - za wydanie 1-szej i każdej następnej karty do rachunku głównego

Utrzymanie konta

15 zł - za prowadzenie konta 

0 zł - za użytkowanie każdej wydanej karty przez 1-szy rok (koszt zawarty w opłacie za wydanie karty)

Przelewy internetowe

0 zł - za przelew zewnętrzny

0 zł - za przelew do US i ZUS

 

UWAGA - górny limit darmowych przelewów to 1000 sztuk miesięcznie. Powyżej tej liczby koszt przelewu wynosi 1 zł

Wypłaty z bankomatu

5 zł - za każdą wypłatę we wszystkich bankomatach w kraju

3% min 10 zł -  za każdą wypłatę we wszystkich bankomatach za granicą

Pozostałe opłaty szczegółowe

Pozostałe opłaty znajdziesz
poniżej - przy opisach cech, których dotyczą

 

OTWARCIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Konto firmowe dla
 • jednoosobowej działalności gospodarczej
 • spółki z o.o. w organizacji
 • spółki z o.o.
 • spółki cywilnej
 • spółki jawnej
 • spółki partnerskiej
 • spółki komandytowej
 • spółki akcyjnej

Kilku użytkowników
 • Nieograniczona liczba użytkowników konta
  Decyzję upoważnienia należy zaznaczyć w złożonym wniosku.

Sposób otwarcia konta
 • Online /wniosek/ + Kurier /umowa/
 • Oddział /wniosek i umowa/

 

PROWADZENIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostęp mobilny

x

Dostęp mobilny

OCENA WYJAŚNIENIA

Maksymalną ocenę ★ ★ ★ ★ przyznano kontom, dla których bank udostępnił Klientom cztery narzędzia komunikacji:

 

- serwis transakcyjny typu "lajt"

- aplikację mobilną

- telefoniczne zlecanie operacji

- całodobową infolinię

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

★ ★

 

silne wsparcie
szczegóły ↓

Serwis transakcyjny typu "lajt" dedykowany dla urządzeń mobilnych

- brak serwisu -

Aplikacja banku dla urządzeń mobilnych

- brak aplikacji -

Telefoniczne zlecenia operacji na koncie
 • Automatyczny Serwis Telefoniczny  z wykorzystaniem Telekodu
  transakcje przez serwis automatyczny

   

  22 488 5550
  801 900 700 - także z komórek

Całodobowa infolinia
 • 8:00 - 21:00 pon - sob

   

  22 488 5505
  801 900 701 - także z komórek

Dużo przelewów

x

Dużo przelewów

OCENA WYJAŚNIENIA

Możliwości wykonywania dużej ilości przelewów z konta oceniano nastęująco:

 

★ ★ ★  - przyznawano za bezpłatne przelewy bez ograniczeń ilościowych

★ ★ ★ - za przelewy za 0 zł z limitem ilościowym lub przelewy do 1 zł

★ ★ - za przelewy powyżej 1 zł

★ - dodawano za przelewy natychmiastowe

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

★ ★ ★ ★

 

silne wsparcie
szczegóły ↓

Internetowe przelewy zewnętrzne

0 zł - za każdy przelew (do 1000 przelewów miesięcznie)

1 zł - za każdy przelew (powyżej 1000 przelewów miesięcznie)

Internetowe przelewy natychmiastowe

30 zł - za przelew typu SORBNET do kwoty 1 mln zł, usługa dostępna telefonicznie

15 zł - za przelew typu SORBNET powyżej 1 mln zł

 

Dużo wpłat gotówki

x

Dużo wpłat gotówki

OCENA WYJAŚNIENIA

Możliwości realizowania częstych wpłat gotówki na konto firmowe oceniano na podstawie ilości oddziałów i wpłatomatów banku:

 

★ ★ ★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 1000

★ ★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 500

★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 200

★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów < 199

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (0)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

 

słabe wsparcie
szczegóły ↓

 

Sieć oddziałów

x

Sieć oddziałów

OCENA WYJAŚNIENIA

Przy ocenie wielkości sieci oddziałów banku stosujemy 4 progi oceny:


Bardzo duża sieć - powyżej 1 000 oddziałów

Duża sieć - 500-999 oddziałów

Średnia sieć - 200-499 oddziałów

Mała sieć - do 199 oddziałów

 

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 • Mała sieć
  1 placówka Toyota Bank w Warszawie
  ok. 60 salonów dilerskich Toyota: udzielają jedynie odpowiedzi na pytania w zakresie usług bankowych i leasingowych

Sieć wpłatomatów

x

Sieć wpłatomatów

OCENA WYJAŚNIENIA

Wpłatomaty - to urządzenia działające w sposób odwrotny niż bankomaty, gdyż przy pomocy karty do konta umożliwiają wpłacenie środków na własne konto.

 

Mechanizm usługi jest bardzo podobny do wypłacania pieniędzy z bankomatu. Po włożeniu karty i podaniu Pinu należy umieścić banknoty w odpowiednim miejscu - zostaną one pobrane, przeliczone i zdeponowane na Twoim koncie.

 

Główne zalety Wpłatomatów to:

- dostępność 24/7,

- natychmiastowa widoczność na koncie.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 • Jedynie w placówce BRE Bank w Warszawie na ul. Cybernetyki 7a

1% kwoty, min. 10 zł - za wpłatę

1% kwoty, min. 10 zł - za wypłatę

Handel zagraniczny

x

Handel zagraniczny

OCENA WYJAŚNIENIA

Przydatnośc konta w prowadzeniu handlu zagranicznego oceniano nastęująco:

 

★ ★ - przyznawano za konta walutowe prowadzone bezpłatnie w min. dwóch walutach - EUR i USD

★ - przyznawano dodatkowo za przelewy zagraniczne z ceną min. poniżej 20 zł

★ - przyznawano dodatkowo za kantor walutowy dostępny w ramach konta firmowego

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (0)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

 

słabe wsparcie
szczegóły ↓

 

Konta walutowe dostępne w ramach konta firmowego

- brak kont walutowych -

Internetowe przelewy zagraniczne

x

Internetowe przelewy zagraniczne

OCENA WYJAŚNIENIA

Przelew SEPA - jest to przelew zagraniczny i walutowy realizowany w EUR na rachunek prowadzony w banku państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Lichtensteinu, Islandii, Norwegii, Szwajcarii lub banku znajdującego się na terytorium państw zależnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (0)

- brak -

Kantor internetowy w banku

- zwykła wymiana walut -

 

WSPARCIE FIRMY

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bonusy na start

x

Bonusy na start

OCENA WYJAŚNIENIA

Wsparcie firmy w prowadzeniu biznesu oceniano w nastęujący sposób:

 

★ ★ - przyznawano za całkowicie lub częściowo bezpłatną księgowość online przyznawaną firmie w ramach konta

★ - przyznawano dodatkowo za wsparcie e-biznesów - głównie e-płatności

★ - przyznawano dodatkowo za premie pieniężne, bezpłatne ubezpieczenia, rabaty na przeloty i inne bonusy przyznawane klientom w ramach konta firmowego

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

★ ★

 

średnie wsparcie
szczegóły ↓

 

Premie pieniężne

- brak -

Bezpłatna księgowość

- brak -

Wsparcie e-biznesów

- brak -

Bezpłatne ubezpieczenia

- brak -

Rabaty na przeloty

- brak -

Inne prezenty na start

- brak - 

Powiadomienia o wszystkich operacjach
 • Powiadomienia SMS

5 zł/mies - za 10 smsów miesięcznie

10 zł/mies - za 25 smsów miesięcznie

0,3 zł - za każdy następny

Zarządzanie kontem

x

Zarządzanie kontem

OCENA WYJAŚNIENIA

Możliwości zarządzania środkami na koncie oceniano w nastęujący sposób:

 

★ ★ - przyznawano za możliwość tworzenia w ramach konta firmowego kont pomocniczych

★ - przyznawano dodatkowo za przyjazne wyciągi bankowe - sprawnie importowane do programów księgowych

★ - przyznawano dodatkowo za aplikacje wspierające zarządzanie

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (0) nie (0)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

 

słabe wsparcie
szczegóły ↓

 

Tworzenie kont pomocniczych

- brak usługi -

Przyjazne wyciągi bankowe

x

Przyjazne wyciągi bankowe

OCENA WYJAŚNIENIA

To wyciągi przyjazne dla programów księgowych - udostępniane w formatach pozwalających na ich sprawne importowanie do popularnych programów księgowych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (0) nie (0)

 • PDF

Aplikacje wspierające zarządzanie

- brak aplikacji -

 

KREDYTY I LOKATY

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Kredyty na start

Kredyty dla posiadaczy Rachunku Firmowego przez okres min. 3 miesiące


 • Możliwość otwarcia linii kredytowej
 • Kredyt samochodowy (typy:SMARTPLAN, Standard Kredyt)
 • Leasing pojazdów w PLN i EUR
 • Karta charge Business Toyota Amber Gold

Nadwyżki finansowe

Nocne depozyty (overnight)

 • od kwoty 50 000zł (oprocentowanie liczone jako Stawka POLONIA*0,35 przy depozytach mniejszych niż 200 000zł, przy większych mnożnik wzrasta do wielkości 0,5 lub 0,6)


Lokaty tygodniowe 

 • od 0,60% do 0,90% w zależności od kwoty i liczby tygodni (od 1 do 3 tygodni)


Lokaty miesięczne 

 • od 0,85% do 2,30% w zależności od kwoty i liczby miesięcy (od 1 do 12 miesięcy)

 

JAK OTWORZYĆ KONTO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces otwarcia konta

Proces zakładania konta dla działalności gospodarczej


1.WNIOSEK

Klikając "Otwórz rachunek firmowy" przechodzimy do internetowego wniosku - składa się on z 10 stron. Początkowa mają charakter wprowadzający. Można się z niej dowiedzieć, jakie dokumenty będą potrzebne do wypełnienia pól oraz zaznaczyć preferowane usługi dodatkowe - lokatę lub limit do konta.

Mimo, że kroków jest aż 9, to co druga karta jest podsumowaniem działań dokonanych na poprzedniej stronie z możliwością ich ewentualnej poprawki. Krok przedostatni umożliwia nam załączenie wymaganych dokumentów z dysku (PIT, NIP, REGON, skan dowodu osobistego - proces otwarcia ukazany obrazkowo poniżej).

Po wypełnieniu e-wniosku, należy czekać na kontakt ze strony konsultanta w celu umówienia nas na wizytę kuriera z umową.

2. UMOWA

Kurier przyjeżdża z umową i potrzebymi dokumentami w wyznaczonych przez nas widełkach czasowych (+/- 2 godziny). Po ich podpisaniu należy oczekiwać na aktywację rachunku - procedura ulega znacznemu przyśpieszeniu dzięki wcześniejszemu wysłaniu przez nas dokumentów dotyczących działalności.

Podgląd formularza

toyota_bank_rachunek_firmowy_1.1.jpgtoyota_bank_rachunek_firmowy_form1.pngtoyota_bank_rachunek_firmowy_form2.png

Średni czas otwierania konta / ilość stron wniosku

15 min / 10 stron

Wymagane dokumenty

Do załączenia na ostatniej stronie wniosku internetowego

 

Wymagane:

 • Ostatni PIT/inne potwierdzenie opłacenia podatku
 • Książka przychodów i rozchodów za ostatni miesiąc
 • NIP, REGON, wpis do EDG
 • Kopia dowodu osobistego
 • Zaświadczenie o braku zaległości z ZUS i US
 • Informacje o firmie - zadłużenie z tyt. kredytów, podstawa działalności, główni kontrahenci

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

W jakim banku
 • Toyota Bank

Karta do konta
 • VISA payWave - Zbliżeniowa

Premiera rynkowa

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Opinia redaktora

Rachunek Firmowy Banku Toyota otwiera przed nami ciekawe możliwości - usługi leasingu, kredytów samochodowych, ubezpieczeń, różnych typów kart. Posiadanie przez niego zróżnicowanych ofert dotyczących pojazdów mechanicznych jest niewątpliwym atutem dla firm, których działalność dotyczny transportu - głównie dla nich oferta Banku Toyota jest skierowana. Mimo tego, dużą przeszkodą jest brak możliwości wysyłania i odbierania przelewów zagranicznych lub brak usługi prowadzenia kont pomocniczych i walutowych. Dodatkowo miesięczny koszt prowadzenia rachunku nie jest zachęcający - 15 zł za ofertę standardową to sporo w porównaniu do jakości świadczonych usług.

Ostatnia aktualizacja

20 października 2015, 10:10