Alior Bank

Alior Bank Lokata Internetowa

Lokata Alior Banku dla nowych klientów zakładana bez konta w pełni online na 186 lub 90 dni - z wysoką kwotą maksymalną do 200 000 zł i przyzwoitym dla takich kwot oprocentowaniem.

 • lokata na 186 lub 90 dni z oprocentowaniem 2,5%
 • maksymalna suma lokat 90 i 186 dniowych do 200 000 zł
 • lokata bez konta zakładana w 100% online

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty

x

Oprocentowanie lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku i przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

Dla lokat progresywnych, w których oprocentowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, prezentujemy oprocentowanie liczone jako średnia arytmetyczna oprocentowań z poszczególnych okresów np. dla 3 miesięcznej lokaty progresywnej oprocentowanej w następujący sposób:

- 2% w 1-szym miesiącu

- 3% w 2-gim miesiącu

- 4% w 3-cim miesiącu

pokażemy oprocentowanie 4%

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (36) nie (12)

2.50 %

Znasz taką lokatę - bez kar za zerwanie?

bgz_optima_lokata_bezkompromisowa_2.png  
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • zakładana bez konta i w pełni online
 • lokata pracuje a środki ciągle pod ręką
x

Kwota lokaty min. - max.

1 000 - 200 000

Okres lokaty

90 dni, 186 dni

Inne warianty lokaty

Hity procentowe
 • hit procentowy banku

Rodzaj oprocentowania
stałe

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (13) nie (0)

brak bonusów

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Lokata Internetowa Alior Banku oferowana jest w dwóch wariantach
ale zawsze z tym samym oprocentowaniem:

 

lokata na 90 dni i 2,5%

lokata na 186 dni i 2,5%

 

Lokata Internetowa - Tylko Dla Nowych Klientów

Lokata skierowana jest do nowych klientów banku, czyli osób które w chwili jej zakładania nie posiadali w Alior Banku żadnej aktywnej umowy o produkty bankowe.

 

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (15) nie (1)

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
brak ograniczeń

Minimalna kwota lokaty
1 000

Maksymalna kwota lokaty
200 000

Maksymalna wartość wszystkich lokat
200 000

Inne możliwe okresy lokaty

Dni: 90, 186
Miesięcy:
Lat:

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • online

Wymagalność konta
 • nie wymaga zakładania konta osobistego przy zakładaniu lokaty

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (49) nie (3)

 • do wyboru: odnawialna automatycznie lub nieodnawialna
   
  Alior Bank już na wstępie formularza przygotował bardzo przyjazny dla użytkownika formularzy wyboru opcji odnawiania dając dwie możliwości:

  a) lokata zostanie automatycznie odnowiona, środki pozostaną na rachunku lokaty
  b) środki z lokaty zostaną przekazane na rachunek, z którego zostały przelane

 

Zarządzanie lokatami przez Internet
 • zarządzanie lokatami bez posiadania konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty
 • przelew kwoty i odsetek na konto, z którego wpłynęły środki
 • przelew kwoty i odsetek na konto w banku założenia lokaty

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (28) nie (5)

Dyspozycja na wypadek śmierci - możliwa w placówce

Alior Bank Lokata Internetowa posiada opcję złozenia dyspozycji na wypadek śmierci ale należy ją złożyć pisemnie w placówce banku. Przypominamy, że może ona dotyczyć: małżonka, rodziców, dzieci oraz rodzeństwa. W każdej chwili jest możliwość jej zmiany lub odwołania.

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

brak możliwości

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

Pełnomocnictwo może być ustanowione w stosunku do każdej osoby. Składać go należy w placówce banku lub poza nią, jednak wtedy oświadczenie to musi byc potwierdzone notarialnie.

Konsekwencje zerwania lokaty

Klient otrzymuje środki pieniężne w wysokości wpłaconego kapitału lokaty bez prawa do odsetek.

 

Pomimo, że Lokata Internetowa Alior Banku zakładana jest w 100% przez internet, bank udostępnia możliwość jej zerwania wyłącznie w swojej placówce.

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (0)

do kwoty 100 000 EUR dla każdego klienta banku

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

Alior Bank Lokata Internetowa - Krok po kroku

 

1. WNIOSEK ONLINE
Na stronie Alior Banku wypełniasz wniosek o otworzenie lokaty podając swoje:

- dane kontaktowe,

- wybierając opcje odnawialności lokaty,

- dane z dowodu osobistego,

- dane zamieszkania,

- wymagane zgody,

- dane dotyczące rezydencji podatkowej.

 

2. POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI
We wniosku podajesz nr swojego konta bankowego, z którego będziesz przesyłał pieniądze na lokatę.

 

3. PRZELEW KWOTY LOKATY
Na ostatnim kroku wniosku zostaną Ci wyświetlone dane do przelewu - w szczególności indywidualny numer rachunku oraz unikatowy tytuł przelewu. Pamiętaj, że przelew musi być wykonany z Twojego konta, które podałeś prędzej we wniosku a tytuł płatności musi zgadzać się z podanym wzorem. Dla pewności Alior Bank wyśle na Twój e-mail wszystkie potrzebne informacje.

 

Więcej na podglądach wniosku - poniżej.

 

Podgląd formularza

Alior Bank Lokat Internetowa - dane kontaktowe

Alior Bank Lokat Internetowa - dane dowodu

Alior Bank Lokat Internetowa - adresy

Alior Bank Lokat Internetowa - zgody

Alior Bank Lokat Internetowa - rezydencja podatkowa

Alior Bank Lokat Internetowa - Twoje konto

Alior Bank Lokat Internetowa - dane przelewu

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

10 min. / 7 stron

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Alior Bank

Premiera rynkowa
2018-02-14

Promowane w TV

- brak - 

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • lokata z dwoma okresami do wyboru - 186 lub 90 dni z oprocentowaniem 2,5% 
 • możliwość założenia kilku lokat na różne okresy przy założeniu, że maksymalna suma wszystkich lokat nie przekroczy 200 000 zł 
 • lokata internetowa - zakładana w pełni online bez otwierania konta osobistego

Opinia redaktora

Promowana obecnie Internetowa Lokata Alior Banku przeznaczona dla nowych klientów, którzy w chwili jej zakładania nie posiadali w Alior Banku żadnej aktywnej umowy o produkty bankowe. Zakładana jest na dwa okresy 90 lub 186 dni z utrzymaniem tego samego oprocentowania dla obu okresów.

 

Dużą zaletą Lokaty Internetowej jest maksymalna kwota lokaty równa 200 000 zł i jej elastyczność - bowiem dotyczy ona sumy wszystkich lokat zarówno 90 jak i 186 dniowych zakładanych przez jednego Klienta. Pozwala to ulokować część środków na krótszy a część na dłuższy okres.

 

Na uznanie zasługuje też proces zakładania lokaty i bardzo przejrzyście zorganizowana opcja odnawialności lokaty.

 

Ostatnia aktualizacja

21 marca 2018, 21:47