BGŻ Optima

Konto Oszczędnościowe

Jest to najważniejszy produkt w ofercie BGŻ Optima. Bank wielokrotnie zachęca Polaków do odkładania swoich oszczędności właśnie na oprocentowane konta. Jednym z najlepszych takich kont na rynku jest właśnie to w BGŻ Optima. Największymi jego zaletami są: wysokie oprocentowanie gwarantowane przez konkretny okres, bezpłatne wszystkie przelewy, wpłaty i wypłaty bez utraty odsetek.

x

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty

x

Oprocentowanie lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku i przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

Dla lokat progresywnych, w których oprocentowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, prezentujemy oprocentowanie liczone jako średnia arytmetyczna oprocentowań z poszczególnych okresów np. dla 3 miesięcznej lokaty progresywnej oprocentowanej w następujący sposób:

- 2% w 1-szym miesiącu

- 3% w 2-gim miesiącu

- 4% w 3-cim miesiącu

pokażemy oprocentowanie 4%

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (36) nie (12)

2.30 %

Znasz taką lokatę - bez kar za zerwanie?

bgz_optima_lokata_bezkompromisowa_2.png  
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • zakładana bez konta i w pełni online
 • lokata pracuje a środki ciągle pod ręką
x

Kwota lokaty min. - max.

1 - 100 000

Okres lokaty

2 miesiące

Inne warianty lokaty

Hity procentowe

Rodzaj oprocentowania
stałe

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (13) nie (0)

- brak - 

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (15) nie (1)

miesięczna

Liczba możliwych do założenia lokat
Tylko 1 dla 1 Klienta

Minimalna kwota lokaty
1

Maksymalna kwota lokaty
100 000

Maksymalna wartość wszystkich lokat
100 000

Inne możliwe okresy lokaty

Konto oszczędnościowe zakładane jest na czas nieoznaczony, do momentu jego zamknięcia przez Klienta. Jednak promocyjne oprocentowanie przyznawane jest na okres od 27.11.2015 do 05.02.2015. 

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • online

Wymagalność konta

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (49) nie (3)

 • odnawialna automatycznie

Zarządzanie lokatami przez Internet
 • zarządzanie lokatami dla posiadaczy konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (28) nie (5)

Przez Internet
Dyspozycję na wypadek śmierci możemy utworzyć poprzez panel konta oszczędnościowego. Możemy wskazać tu małżonka, rodzeństwo, rodziców czy dzieci. Potrzebne do tego będa numery PESEL oraz dowodów osobistych osób, na których chcemy utworzyć tę dyspozycję.

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

Przez Internet
Aby utworzyć współwłasność przy otwieraniu konta oszczędnościowego wybieramy Konto Wspólne BGŻ Optima. Konto indywidualne także można przekształcić na Konto Wspólne.

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

Brak możliwości

Konsekwencje zerwania lokaty

Bez utraty odsetek
W każdej chwili możemy "bezkarnie" wpłacać i wypłacać środki z konta oszczędnościowego.

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (0)

do kwoty 100 000 EUR na każdego klienta

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne na bieżąco

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK
Konto oszczędnościowe utworzysz wchodzać na stronę banku i wypełniając bardzo prosty wniosek o otwarcie wybranego rodzaju konta oszczędnościowego. Pierwszy krok to akceptacja regulaminów. W drugim kroku wypełniasz swoje dane.
2. PRZELEW/UMOWA
Z Twojego dotychczasowego konta osobistego dokonujesz przelewu środków na numer konta oszczędnościowego wskazany we Wniosku. Po zaksięgowaniu środków, zazwyczaj następnego dnia, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem założenia konta i stroną, z której zawsze będziesz miał dostęp do Umowy Ramowej. Umowę podpisujesz specjalnym kodem SMS.
3. ZYSKI
W każdej chwili możesz wypłacać jak i wpłacać środki na konto bez utraty oprocentowania.

Podgląd formularza

bgz_konto_oszczednosciowe_form1.pngbgz_konto_oszczednosciowe_form2.pngbgz_optima_lokata_bezkarna_formularz_22.pngbgz_optima_lokata_bezkarna_formularz_33.pngbgz_optima_lokata_bezkarna_formularz_44.pngbgz_optima_lokata_bezkarna_formularz_55.png

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

6 min. / 5 stron

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • BGŻ Optima

Premiera rynkowa
2015-09-30

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • prowadzenie oraz wszystkie przelewy bezkarnie i za darmo!
 • do wyboru 4 rodzaje rachunków oszczędnościowych: Indywidualne, Junior, Biznes i Wspólne
 • wpłacasz i wypłacasz w każdej chwili bez utraty odsetek
 • wysoki zysk, dzięki wysokiemu oprocentowaniu

Opinia redaktora

Atutem konta oszczędnościowego w BGŻ Optimie jest całkowicie darmowe jego prowadzenie. Ponadto nie płacimy za przelewy. Wpłata czy też wypłata z konta nie powoduje utraty odsetek czy też obniżki oprocentowania. Korzystnie prezentuje się też czytelny, nietrudny do wypełnienia wniosek internetowy. Wszystkie formalności załatwiamy bez wychodzenia z domu. Nie ma ograniczenia co do kwoty minimalnej na koncie oszczędnościowym. Jest to świetna okazja na dobry zysk z konta oszczędnościowego przy pełnej elastyczności naszych środków.

Ostatnia aktualizacja

10 grudnia 2015, 11:35