BZ WBK

Serwis internetowy
www.bzwbk.pl

Konto Godne Polecenia 4%+100 zł premii

Jest to konto osobiste z jednoczesnym oprocentowaniem utrzymywanych na nim środków. Kwoty do 4 000 zł znajdujące się na koncie są oprocentowane w wysokości 4% natomiast powyżej 4 000 zł na 1%. Co ciekawe klient może założyć 3 takie rachunki, co oznacza, że wysokiemu oprocentowaniu może podlegać 12 000 zł. Konto Godne Polecenia jest prowadzone bezpłatnie i pozwala na bezpłatne wykonywanie przelewów internetowych. Obecnie BZ WBK prowadzi promocję, dzięki której można otrzymać 100 zł za założenie konta. W tym celu należy zarejestrować się na stronie promocji, a następnie przejść na stronę banku z wygenerowanego linku i złożyć wniosek o Konto Godne Polecenia. Promocja trwa do 16 lutego.

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty

x

Oprocentowanie lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku i przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

Dla lokat progresywnych, w których oprocentowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, prezentujemy oprocentowanie liczone jako średnia arytmetyczna oprocentowań z poszczególnych okresów np. dla 3 miesięcznej lokaty progresywnej oprocentowanej w następujący sposób:

- 2% w 1-szym miesiącu

- 3% w 2-gim miesiącu

- 4% w 3-cim miesiącu

pokażemy oprocentowanie 4%

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (36) nie (12)

4.00 %

Znasz taką lokatę - bez kar za zerwanie?

2,7%  
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • lokata pracuje a środki ciągle pod ręką
 • zakładana bez konta i w pełni online
x

Kwota lokaty min. - max.

100 - 4 000

Okres lokaty

6 miesięcy

Inne warianty lokaty

Hity procentowe
 • hit procentowy banku

Rodzaj oprocentowania
stałe

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (13) nie (0)

100 zł za założenie Konta Godnego Polecenia

 1. Aby założyć Konto Godne Polecenia i otrzymać 100 zł premii należy zarejestrować się na stronie promocji, a następnie przejść na stronę banku z wygenerowanego linku i złożyć wniosek o Konto Godne Polecenia. Promocja trwa do 16 lutego.
 2. Kolejnym krokiem do uzyskania premii jest wykonanie przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych, także BLIKiem i w Internecie. Należy to zrobić do 15 marca 2016 r. O wypełnieniu wszystkich warunków promocji powiadomi Cię organizator, który skontaktuje się z Tobą 11 kwietnia.
 3. W ostatnim etapie należy uzupełnić swoje dane, aby otrzymać premię. Masz na to czas do 20 kwietnia.   

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania
 • Istnieje możliwość założenie trzech rachunków KGP, co oznacza, że można ulokować na koncie 12 000 zł z 4% oprocentowaniem

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (15) nie (1)

dzienna

Liczba możliwych do założenia lokat
3

Minimalna kwota lokaty
100

Maksymalna kwota lokaty
4 000

Maksymalna wartość wszystkich lokat
12 000

Inne możliwe okresy lokaty

Inne możliwe okresy i waluty lokaty:

 

Okresy:

Dni:
Miesięcy: 
Lat: 

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • online
 • online + telefon
 • oddział

Wymagalność konta
 • wymaga założenia konta osobistego przy zakładaniu lokaty

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (49) nie (3)

Zarządzanie lokatami przez Internet
 • zarządzanie lokatami dla posiadaczy konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (28) nie (5)

W oddziale
Klient może złożyć pisemną dyspozycję na wypadek śmierci, w której poleci bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty na rzecz współmałżonka, dzieci, rodziców lub rodzeństwa. Formularz dostępny jest w oddziale BZ WBK.

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

Możliwa
Istnieje możliwość założenie rachunku wspólnego. Każdy we współposiadaczy odpowiada w równym stopniu za działania pozostałych. 

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

W oddziale
Pełnomocnitwo może być udzielane lub odwoływane w formie pisemnej, wg wzorów obowiązujących w banku BZ WBK. Pełnomocnictwo można ustanowić w placówce banku. 

Konsekwencje zerwania lokaty

Brak utraty odsetek.

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (0)

do kwoty 100 000 EUR dla każdego klienta banku

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

ZAŁOŻENIE KONTA GODNEGO POLECANIA + 100 zł premii

1. WNIOSEK
Aby założyć Konto Godne Polecenia i otrzymać 100 zł premii należy zarejestrować się na stronie promocji, a następnie przejść na stronę banku z wygenerowanego linku i złożyć wniosek o Konto Godne Polecenia. Promocja trwa do 16 lutego. 
UWAGA! - Promocja jest przeznaczona dla nowych klientów banku, którzy nie posiadali konta osobistego w BZ WBK od 15 sierpnia 2015 r.
2. UMOWA
Umowę możesz podpisać za pośrednictwem przelewu weryfikacyjnego lub poprzez wizytę kuriera.
3. ZARZĄDZANIE KONTEM
PIN do bankowości elektronicznej zostanie przesłany na numer telefonu, który podałeś we wniosku, a PIN do karty możesz ustalić samodzielnie poprzez bankowość elektroniczną.
4. UZYSKANIE PREMII 100 ZŁ
Kolejnym krokiem do uzyskania premii jest wykonanie przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych, także BLIKiem i w Internecie. Należy to zrobić do 15 marca 2016 r. O wypełnieniu wszystkich warunków promocji powiadomi Cię organizator, który skontaktuje się z Tobą 11 kwietnia. W ostatnim etapie należy uzupełnić swoje dane, aby otrzymać premię. Masz na to czas do 20 kwietnia.  

Podgląd formularza

bz_wbk_konto_godne_polecenia_1.jpgbz_wbk_konto_godne_polecenia_2.jpgbz_wbk_konto_godne_polecenia_3.jpgbz_wbk_konto_godne_polecenia_4.jpg bz_wbk_konto_godne_polecenia_5.jpg

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

10 min. / 2 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • BZ WBK

Premiera rynkowa
2015-12-10

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • 100 zł premii za założenie konta
 • jest to konto osobiste z wysokim oprocentowaniem utrzymywanych na nim środków
 • 4% dla kwot do 4 000 zł i 1% dla kwot wyższych
 • istnieje możiwość założenia trzech takich rachunków i ulokowania na 4% do 12 000 zł

Opinia redaktora

Konto Godne Polecenia gwarantuje korzystne warunki m.in.: darmowe prowadzenie konta oraz bezpłatne przelewy internetowe. Jednak to nie wszystko. Można za nim ulokować do 4000 zł i cieszyć się oprocentowaniem 4%. Co ciekawe klient może założyć 3 rachunki, co oznacza, że wysokiemu oprocentowaniu może podlegać 12 000 zł. 

Ostatnia aktualizacja

25 stycznia 2016, 14:27