Eurobank

Serwis internetowy
www.eurobank.pl

Lokata "odsetki płatne z góry"

Jedyna taka lokata na polskim rynku. Jej okres umowny wynosi 3 miesiące, a wszystkie odsetki wypłacane są po założeniu lokaty.  

x

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty

x

Oprocentowanie lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku i przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

Dla lokat progresywnych, w których oprocentowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, prezentujemy oprocentowanie liczone jako średnia arytmetyczna oprocentowań z poszczególnych okresów np. dla 3 miesięcznej lokaty progresywnej oprocentowanej w następujący sposób:

- 2% w 1-szym miesiącu

- 3% w 2-gim miesiącu

- 4% w 3-cim miesiącu

pokażemy oprocentowanie 4%

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (36) nie (12)

1.35 %

Znasz taką lokatę - bez kar za zerwanie?

bgz_optima_lokata_bezkompromisowa_2.png  
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • zakładana bez konta i w pełni online
 • lokata pracuje a środki ciągle pod ręką
x

Kwota lokaty min. - max.

200 - bez limitu

Okres lokaty

3 miesiące

Inne warianty lokaty

Hity procentowe

Rodzaj oprocentowania
stałe

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (13) nie (0)

brak bonusów

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (15) nie (1)

na początek okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
brak ograniczeń

Minimalna kwota lokaty
200

Maksymalna kwota lokaty
brak ograniczeń

Maksymalna wartość wszystkich lokat
brak ograniczeń

Inne możliwe okresy lokaty

Inne możliwe okresy i waluty lokaty:

 

Okresy:

Dni:

Miesięcy: 3

Lat:

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • online
 • online + telefon
 • oddział

Wymagalność konta
 • wymaga posiadania konta osobistego w tym banku
 • wymaga założenia konta osobistego przy zakładaniu lokaty

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (49) nie (3)

 • do wyboru: odnawialna automatycznie lub nieodnawialna

Zarządzanie lokatami przez Internet
 • zarządzanie lokatami dla posiadaczy konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty
 • przelew kwoty i odsetek na konto w banku założenia lokaty

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (28) nie (5)

Możliwa
Istnieje możliwość złożenia dyspozycji na wypadek śmierci na rzecz: małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa. Dyspozycję należy złożyć w placówce banku. Można być ona ustanowiona wyłącznie dla konta indywidualnego.

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

Możliwa
Istnieje możliwość założenia konta wspólnego dla dwóch osób. Każdy z posiadaczy ma równe prawa do dysponowania kontem. Przekształcenia konta indywidualnego w konto wspólne może dokonać tylko w placówce banku. 

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

Możliwe
Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa. Można zrobić to w placówce banku w formie pisemnej. Przy ustanowieniu pełnomocnictwa konieczna jest obecność pełnomocnika. 

Konsekwencje zerwania lokaty

Pełna utrata odsetek
Klient otrzymuje środki pieniężne w wysokości wpłaconego kapitału lokaty bez prawa do odsetek.

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (0)

do kwoty 100 000 EUR dla każdego klienta banku

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne na bieżąco

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. KONTO
Zanim założysz lokatę najpierw musisz utworzyć konto osobiste. Możesz to zrobić w oddziale (i wtedy od razu założysz także lokatę) albo wypełniając wniosek internetowy i podpisując dokumenty przy kurierze. Kurier poprosi o kserokopię Twojego dowodu osobistego. Konto zostanie utworzone niezwłocznie po otrzymaniu przez bank podpisanych dokumentów. Kartę spersonalizowaną do konta otrzymasz pocztą w ciągu 2 tygodni oraz wybrany rodzaj zabezpieczenia: tokenGSM lub urządzenie z tokenem.
2. LOKATA
Jeżeli posiadasz już konto osobiste lokatę założyć możesz na kilka sposobów: przez Internet, telefonicznie, w oddziale, a nawet.. we wpłatomacie Eurobank. Aby zrobić to pierwszym z wymienionych sposobów najpierw przelej środki, które chciałbyś ulokować na konto osobiste. W dalszej kolejności zaloguj się na swoje konto osobiste na stronie banku, wybierz opcję "lokaty", potem "nowa lokata", a następnie wybierz rodzaj lokaty, wpisz kwotę i naciśnij "dalej" na dole strony. Sprawdź dane i jeżeli się zgadzają naciśnij "zatwierdź".
3. POTWIERDZENIE
W każdej chwili będziesz mógł ściągnąć i wydrukować potwierdzenie założenia lokaty z opcji "lista lokat". Bank nie wyśle Ci go na e-mail.
4. ZARZĄDZANIE

Zarządzanie odbywa się poprzez panel dostępny na stronie banku po zalogowaniu na konto osobiste.
5. ZYSKI
Odsetki otrzymujesz z góry, już w dniu założenia lokaty. Możesz zdecydować, co ma się stać z kwotą po zakończeniu lokaty: czy automatycznie utworzy nową lokatę, czy też zostanie wypłacona. Zerwanie lokaty przed czasem skutkuje potrąceniem przez bank wypłaconych już odsetek z kwoty zrywanej lokaty.

Podgląd formularza

eurobank_lokata_na_dobry_start_form.1.pngeurobank_lokata_na_dobry_start_form.2.pngeurobank_lokata_na_dobry_start_form.3.pngeurobank_lokata_na_dobry_start_form.4.pngeurobank_lokata_na_dobry_start_form.5.png

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

15 min. / 5 stron

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Eurobank

Premiera rynkowa
2015-09-01

Promowane w TV

nir

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • swobodne dysponowanie odsetkami
 • dostępna już od 200 PLN
 • możliwość zarządzania lokatą przez Internet

Opinia redaktora

Bardzo interesująca struktura prezentowanej lokaty. Klient ma do dyspozycji odsetki za pierwszy miesiąc już w momencie wpłacenia środków na lokatę. Może nimi dysponować lub utworzyć z nich kolejną lokatę. Dużym plusem jest także możliwość utworzenia depozytu już od 200zł. Niestety lokata przeznaczona jest jedynie dla klientów banku dlatego osoby nowe są zmuszone założyć konto w Eurobanku.

Ostatnia aktualizacja

1 października 2015, 10:14