Idea Bank

Lokata Happy Pro Idea Banku

Lokata Happy Pro to w maju 2018 jedna z dwóch najlepszych lokat 3 miesięcznych do 100 tys zł na rynku uruchamiana bez zakładania konta przez internet.

 • lokata do 100 000 zł na okres 3 miesięcy
 • w zależności od kwoty lokaty na 2,7 - 3,5%
 • lokata bez konta w pełni online

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty

x

Oprocentowanie lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku i przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

Dla lokat progresywnych, w których oprocentowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, prezentujemy oprocentowanie liczone jako średnia arytmetyczna oprocentowań z poszczególnych okresów np. dla 3 miesięcznej lokaty progresywnej oprocentowanej w następujący sposób:

- 2% w 1-szym miesiącu

- 3% w 2-gim miesiącu

- 4% w 3-cim miesiącu

pokażemy oprocentowanie 4%

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (36) nie (12)

3.50 %

Kwota lokaty min. - max.

10 000 - 25 000

Okres lokaty

3 miesiące

Inne warianty lokaty

Lokata Happy Pro posiada warianty oprocentowania:

 • przy kwocie lokaty 10 001 - 25 000 zł - 3,5%
 • przy kwocie lokaty 25 001 - 100 000 zł - 2,7%

 

Hity procentowe
 • hit procentowy banku

Rodzaj oprocentowania
stałe

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (13) nie (0)

brak bonusów

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Happy Pro - Lokata tylko dla Nowych Klientów

przy czym w myśl regulaminu lokaty Nowym Klientem jest osoba, która w chwili wnioskowania o założenie Lokaty Happy Pro nie miała zawartej z Idea Bankiem lub Lion’s Bankiem żadnej umowy produktowej i nie złożyła żadnego wniosku o produkty wyżej wymienionych banków jako klient indywidualny.

 

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (15) nie (1)

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
Tylko 1 dla 1 Klienta

Minimalna kwota lokaty
10 000

Maksymalna kwota lokaty
25 000

Maksymalna wartość wszystkich lokat
25 000

Inne możliwe okresy lokaty

kwota 10 001 - 25 000 zł - 3,5%
kwota 25 001 - 100 000 zł - 2,7%

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • online

Wymagalność konta
 • nie wymaga zakładania konta osobistego przy zakładaniu lokaty

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (49) nie (3)

 • do wyboru: odnawialna automatycznie lub nieodnawialna

Zarządzanie lokatami przez Internet
 • zarządzanie lokatami bez posiadania konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty
 • przelew kwoty i odsetek na konto, z którego wpłynęły środki
 • przelew kwoty i odsetek na konto w banku założenia lokaty

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

nie

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (28) nie (5)

Brak możliwości

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

Brak możliwości

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

Brak możliwości

Konsekwencje zerwania lokaty

Utrata odsetek
Zerwanie Lokaty Happy Pro przed terminem jej zapadalności powoduje utratę prawa do odsetek. Klient otrzymuje z powrotem środki pieniężne do wysokości wpłaconego kapitału.

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (0)

do kwoty 100 000 EUR na każdego klienta

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

Lokata Happy Pro - Krok po kroku

 

1. WNIOSEK
Klikając tutaj » przechodzisz bezpośrednio na stronę wniosku do Idea Banku, gdzie wypełniasz bardzo prosty wniosek o otwarcie lokaty. We wniosku zostawiasz następujące informacje:
- kwotę lokaty,
- Twoje dane kontaktowe,
- będą potrzebne do logowania się w bankowości elektronicznej,
- dane z dowodu osobistego,
- adres zamieszkania,
- taki sam jak w banku, z którego będziesz przelewał kwotę lokaty,
- informację na temat Twojej rezydencji podatkowej.

  

2. POTWIERDZENIE

Na Twój adres e-mail podany we wniosku Idea Bank przysyła dane do przelewu m.in. numer konta, na który należy wpłacić środki na lokatę.

 

3. PRZELEW KWOTY LOKATY

W ciągu 5 dni od złożenia wniosku, na podany w e-mailu numer konta przelej zadeklarowaną przez siebie kwotę lokaty. Lokata zostanie uruchomiona automatycznie po zaksięgowaniu środków.

 

4. ZARZĄDZANIE

W mailu otrzymujesz też dane dostępowe do bankowości elektronicznej Idea Banku, gdzie będziesz miał możliwość kontrolowania środków na lokacie.

 

Wiecej zobaczysz na poniższych podglądach wniosku.

 

Podgląd formularza

Lokata Happy Pro - dane kontaktowe

Lokata Happy Pro - zgody

Lokata Happy Pro - dane z dowodu

Lokata Happy Pro - adres

Lokata Happy Pro - podsumowanie

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

5 min. / 3 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Idea Bank

Premiera rynkowa
2018-01-12

Promowane w TV

- brak -

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • lokata 3 miesięczna na kwoty od 10 000 do 100 000 zł
 • dwa warianty oprocentowania - 2,7 i 3,5% - uzależnioe od deponowanej kwoty lokaty
 • lokata bez konta zakładana w pełni online

Opinia redaktora

Happy Pro - 3 miesięczna lokata bez zakładania konta skierowana podobnie jak siostrzana Lokata Happy wyłącznie do nowych klientów Idea Banku i Lione's Banku. To co ją wyróżnia od Lokaty Happy to znacznie większa kwota maksymalna lokaty - aż do 100 000 zł i zróżnicowanie oprocentowania 2,7% lub 3,5% uzależnione od wielkości deponowanej kwoty.

 

Minusem lokaty jest możliwość założenia maksymalnie jednej takiej lokaty oraz brak opcji związanych z bezpieczeństwem bliskich takich jak dyspozycja na wypadek śmierci.

 

Obok lokat banku BGŻ Optima czyli lokaty Bezkarnej i Bezkompromisowej - jest to druga tak dobrze oprocentowana i pozbawiona dodatkowych warunków lokata na rynku.

 

Ostatnia aktualizacja

9 maja 2018, 09:58