< wyżej

Idea Bank

Serwis internetowy
www.ideabank.pl

Lokata HAPPY

W grudniu 2017 to najwyżej oprocentowana lokata bez zakładania konta na rynku. Ze względu na bardzo prosty sposób uruchamiania polecana szczególnie tym, którzy nigdy nie próbowali lokat internetowych.

 • od 500 do 10 000 zł na 4% przez 2 miesiące
 • bez zakładania konta osobistego
 • wniosek online zajmuje 7 min. opis tutaj »

x

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie przed opodatkowaniem

x

Oprocentowanie przed opodatkowaniem

OCENA WYJAŚNIENIA

Inaczej mówiąc oprocentowanie nominalne.

 

Jest to wartość brana pod uwagę przy  wyliczeniach należnych odsetek.

 

W przypadku lokat progresywnych wartość ta przybiera postać średniorocznej stopy procentowej.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (33) nie (12)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

4.00 %

Kwota lokaty

0

............

Żeby wprowadzić własną Kwotę lokaty i wyliczyć Odsetki dla tej lokaty, generuj dynamiczny Ranking Lokat na stronie - Lokaty bankowe!

Odsetki po opodatkowaniu

x

Odsetki po opodatkowaniu

OCENA WYJAŚNIENIA

To rzeczywista suma jaką otrzymasz od banku w zamian za ulokowanie pieniędzy na dany okres.

Obliczenia tej kwoty dokonujemy na podstawie parametru Oprocentowanie przed opodatkowaniem. Uwzględniamy także wszelkie oferowane bonusy banku.

 

Podejmujemy wszelkie możliwe starania, aby funkcjonowanie algorytmów wyliczających było jak najbardziej precyzyjnie, jednakże rezultaty działania tych algorytmów mają nadal charakter szacunkowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (27) nie (11)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

0.00

............

Żeby zobaczyć powinieneś określić parametry niezbędne do wykonania kalkulacji:

Kwotę, Walutę i Okres lokaty.

Zrobisz to na stronie kategorii - Lokaty bankowe!

Rodzaj oprocentowania
stałe

Okres lokaty

Hity procentowe
 • hit procentowy banku

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (12) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie rzeczywiste po opodatkowaniu

x

Oprocentowanie rzeczywiste po opodatkowaniu

OCENA WYJAŚNIENIA

Obrazuje poziom rzeczywistego dochodu osiąganego na lokacie po odprowadzeniu tzw. podatku "Belki".

 

Podobnie jak "Oprocentowanie przed opodatkowaniem", niezależnie od okresu lokaty, prezentowane jest zawsze w skali roku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (20) nie (3)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

0.00 %

Szczegóły oprocentowania

x

Szczegóły oprocentowania

OCENA WYJAŚNIENIA

Opis ten pojawia się, gdy lokata ma bardziej złożoną zasadę wyliczania odsetek.

 

Pojawia się w przypadku:

- lokat progresywnych, gdzie dla różnych podokresów lokaty wystepują różne wartości oprocentowania, oraz

- lokat z oprocentowaniem uzależnionym od wysokości deponowanych środków.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (18)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

Lokata może być też założona na 1 lub 3 miesiącce!
Zysk maksymalny z ulokowania 10 000 zł w tych wariantach widać poniżej:

 • Lokata Happy na 1 miesiąc i 3,0% = 20 zł
 • Lokata Happy na 2 miesiące i 4% = 54 zł
 • Lokata Happy na 3 miesiące i 3,5% = 71 zł

 

Lokata przeznaczona tylko dla nowych klientów Idea Banku.
Idea Bank jako nowego klienta traktuje osoby, które przed złożeniem wniosku o otwarcie Lokaty Happy nigdy:

 • nie wnioskowały do Idea Banku o uruchomienie jakiegokolwiek produktu
 • i nie zawarły z Idea Bankiem żadnej umowy na jakikolwiek produkt.

 

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (14) nie (1)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

na koniec okresu

Odsetki przed opodatkowaniem

0.00

............

Żeby zobaczyć powinieneś określić parametry niezbędne do wykonania kalkulacji:

Kwotę, Walutę i Okres lokaty.

Zrobisz to na stronie kategorii - Lokaty bankowe!

Podatek od odsetek

0.00

............

Żeby zobaczyć powinieneś określić parametry niezbędne do wykonania kalkulacji:

Kwotę, Walutę i Okres lokaty.

Zrobisz to na stronie kategorii - Lokaty bankowe!

Minimalna kwota lokaty
500

Maksymalna kwota lokaty
10 000

Liczba możliwych do założenia lokat
Tylko 1 dla 1 Klienta

Maksymalna wartość wszystkich lokat
10 000

Inne możliwe okresy i waluty lokaty

Inne możliwe okresy i waluty lokaty:

 

Okresy:

Dni:
Miesięcy: 1, 2, 3
Lat:

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • online
 • online + telefon
 • oddział

Wymagalność konta

Nie wymaga zakładania konta osobistego ani żadnego innego produktu bankowego.

 

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (45) nie (3)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

Lokata Odnawiana na niski % - ale z opcją zmiany na Nieodnawialna

 

Lokata Happy jest automatycznie odnawiana na okres analogiczny do pierwotnego okresu lokaty (odpowiednio 1, 2 lub 3 miesiące) i procent obowiązujący dla LOKATY STANDARDOWEJ w dniu odnowienia - w październiku 2016 jest to jedynie 0,10%.

 

Jednak właściciel lokaty może w dowolnym momencie jej trwania zmienić jej charakter na wariant nieodnawialny - poprzez złożenie takiej dyspozycji za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej Idea Banku lub w dowolnym oddziale. Proponujemy to zrobić zaraz po aktywowaniu lokaty.

 

Zarządzanie lokatami przez Internet

Zarządzanie Lokatą Możliwe Przez Internet

 

Natychmiast po opłaceniu lokaty otrzymujesz dostęp do bankowości elektronicznej Idea Banku, dzięki czemu możesz swobodnie zarządzać swoimi środkami lub uruchamiać inne produkty finansowe banku.

 

Zakończenie lokaty

Przelew kwoty lokaty i odsetek na Twoje konto
z którego wpłynęły środki do Idea Banku.

 

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

x

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Parametr istotny szczególnie dla lokat automatycznie odnawialnych.

 

Bank informuje nas o zbliżającym się końcu lokaty przez telefon, e-mail lub pocztę. Mamy wówczas możliwość wyboru, czy zostajemy przy produktach danego banku czy przenosimy swoje środki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (9) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

nie

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (24) nie (5)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

Możliwa w oddziale

 

Idea Bank umożliwia złożenie dyspozycji na wypadek śmierci jednak jest to możliwe tylko w postaci papierowej w dowolnym oddziale banku.

 

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (14) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

Brak możliwości

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

Brak możliwości

Konsekwencje zerwania lokaty

Utrata odsetek
Klient otrzymuje środki pieniężne do wysokości wpłaconego kapitału bez prawa do odsetek.

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (15) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

do kwoty 100 000 EUR na każdego klienta

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek

Odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK - do 7 min.

Przechodzisz na stronę banku » i wypełniasz krótki wniosek online - trzy proste kroki. Jeśli przed złożeniem wniosku chcesz zobaczyć jakie dane bank będzie chciał od Ciebie uzyskać, poniżej znajdziesz podglądy wniosku »

 

2. POTWIERDZENIE

Na podany przez Ciebie adres e-mail bank przesyła potwierdzenie złożenia wniosku o otwarcie Lokaty Happy wraz z danymi logowania do bankowości elektronicznej i numerem konta, na który należy wpłacić środki na lokatę.

 

3. WPŁATA KWOTY LOKATY - do 3 min.

Planowaną kwotę lokaty przelewasz na wskazane przez bank konto w ciągu 5 dni od chwili złożenia wniosku.

 

4. ZARZĄDZANIE

Po dokonaniu przelewu lokata zostaje automatycznie uruchomiona. Po zalogowaniu możesz kontrolować swoje środki i zakładać inne lokaty.

 

5. ZMIEŃ CHARAKTER LOKATY - do 5 min.

Ze względu na automatyczną odnawialność lokaty na gorszych warunkach, proponujemy zaraz po jej założeniu zmienić jej charakter na nieodnawialny. Szczegóły znajdziesz w opisie - Odnawialność lokaty »

 

Przejdź na stronę banku
i załóż tę lokatę »

 

Podgląd formularza

Idea Bank Lokata Happy - Start wniosku Idea Bank Lokata Happy - Wybór kwoty lokaty Idea Bank Lokata Happy - Dane dostępu do bankowości elektronicznej Idea Bank Lokata Happy - Minimalne zgody do zatwierdzenia Idea Bank Lokata Happy - Dane z dowodu osobistego Idea Bank Lokata Happy - Dane zamieszkania Idea Bank Lokata Happy - Podsumowanie 

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

7 min. / 3 strony - wniosek online

15 min. - wszystkie formalności

 

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Idea Bank

Premiera rynkowa
2016-10-13

Promowane w TV

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • grudniu 2017 to wciąż najlepsza lokata 2 miesięczna do 10 tys zł uruchamiana bez zakładania konta w 100% przez internet!

Opinia redaktora

Oferta skierowana jest do nowych klientów Idea Banku. Lokata dobrze oprocentowana, pozbawiona dodatkowych warunków. Klient może założyć maksymalnie tylko jedną taką lokatę. Lokata po zakończeniu 3 miesięcznego okresu lokowania może zostać odnowiona, lecz już na gorszych warunkach Lokaty Standardowej. Lokatę Happy założymy już od 1 000 PLN. Maksymalna kwota na lokacie to 10 000 PLN. Niestety opcje związane z bezpieczeństwem bliskich takie jak dyspozycja na wypadek śmierci dostępne są tylko w oddziale.

Ostatnia aktualizacja

11 grudnia 2017, 11:41

 

getin_bank.png 

 


 

1 października 2017 roku Getin Banku opublikował promocyjne warunki swojego

Konta Oszczędnościowego znacznie poprawiając jego oprocentowanie.

 

 

 

 • konto oszczędnościowe do 200 000 zł na 2,7% przez okres 4 miesięcy
 • konto zakładane w pełni online
 • skierowana dla Nowych i Starych Klientów :)

 

więcej szczegółów »

 

 

x