Noble Bank

Serwis internetowy
noblebank.pl

Lokata Rentierska Gold XII 36M

Lokata 3-letnia dostępna od 150000 zł kapitału. Maksymalna kwota to 20 mln zł. Oferuje jedno z wyższych stałych oprocentowań na tak duże kwoty i okres. Końcowy zysk jest więc pokaźny.

x

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty

x

Oprocentowanie lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku i przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

Dla lokat progresywnych, w których oprocentowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, prezentujemy oprocentowanie liczone jako średnia arytmetyczna oprocentowań z poszczególnych okresów np. dla 3 miesięcznej lokaty progresywnej oprocentowanej w następujący sposób:

- 2% w 1-szym miesiącu

- 3% w 2-gim miesiącu

- 4% w 3-cim miesiącu

pokażemy oprocentowanie 4%

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (36) nie (12)

3.00 %

Znasz taką lokatę - bez kar za zerwanie?

2,7%  
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • lokata pracuje a środki ciągle pod ręką
 • zakładana bez konta i w pełni online
x

Kwota lokaty min. - max.

150 000 - 20 000 000

Okres lokaty

3 lata

Inne warianty lokaty

Hity procentowe

Rodzaj oprocentowania
stałe

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (13) nie (0)

Promocja polega na możliwości otrzymania Karty Noble Concierge, upoważniającej do korzystania z Programu Noble Concierge, po założeniu „Lokaty Rentierskiej Gold” na kwotę nie niższą niż 1 mln złotych. Karta ważna jest przez okres 1 roku i obejmuje organizację oraz świadczenia na życzenie Klienta: dostawy kwiatów, zakupów, zamawiania taksówek, dostarczania biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe, organizację wypoczynku, rezerwację sali konferencyjnej, czy też stolika w wybranej restauracji.

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (15) nie (1)

miesięczna

Liczba możliwych do założenia lokat
brak ograniczeń

Minimalna kwota lokaty
150 000

Maksymalna kwota lokaty
20 000 000

Maksymalna wartość wszystkich lokat
20 000 000

Inne możliwe okresy lokaty

Inne możliwe okresy i waluty lokaty:

 

Okresy:

Dni:
Miesięcy:
Lat: 3

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • online + telefon
 • oddział

Wymagalność konta
 • nie wymaga zakładania konta osobistego przy zakładaniu lokaty

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (49) nie (3)

 • odnawialna automatycznie

Zarządzanie lokatami przez Internet
 • zarządzanie lokatami bez posiadania konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty
 • przelew kwoty i odsetek na konto, z którego wpłynęły środki

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (28) nie (5)

Możliwa
Istnieje możliwość ustanowienia dyspozycji w formie pisemnej na wypadek śmierci na rzecz: małżonka, zstępnych lub rodzeństwa. Dyspozycja może być złożona tylko w przypadku rachunków indywidualnych. 

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

Możliwa
Istnieje możliwość ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz jednej osoby lub kilku osób. Wszyscy właściciele rachunku mogą nim samodzielnie dysponować, ale są także w równym stopniu odpowiedzilani za dyspocyzje, które zostały złożone przez pozostałych posiadaczy rachunku. Zmiany rachunku z indywidaulnego na wspólny dokonuje się w oddziale banku poprzez podpisanie aneksu do umowy.

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

Możliwa

Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa w placówce banku. Odpowiedzialność za dyspozycję pełnomocnika ponosi osoba, która jest posiadaczem rachunku. 

Konsekwencje zerwania lokaty

Częściowa utrata odsetek
Likwidacja lokaty w ciągu 12 miesięcy od założenia lub odnowienia lokaty skutkuje obniżeniem oprocentowania do wysokości 1%, a likwidacja w terminie późniejszym – obniżenie oprocentowania do wysokości 1,25%.

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (0)

do kwoty 100 000 EUR dla każdego klienta banku

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne na bieżąco

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK
Jeżeli chcesz założyć lokatę, przejdź na stronę banku i wypełnij bardzo prosty formularz podając jedynie: imię, nazwisko, telefon komórkowy oraz e-mail.
2. INFOLINIA
Oddzwoni do Ciebie konsultant banku, który umówi się z Tobą na spotkanie w jednym z oddziałów banku:
3. ODDZIAŁ/UMOWA
W oddziale popisujesz umowę otwarcia lokaty.
4. PRZELEW
W ciągu 14 dni od podpisania umowy przelewasz środki na konto lokaty. Bank otwiera lokatę najpóźniej do 1 dnia roboczego od momentu wpłaty kwoty.

 

 

Podgląd formularza

noblebank_rentierska_golad_xi_form1.png

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

2 min. / 1 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Noble Bank

Premiera rynkowa
2015-04-01

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • odsetki dostępne co miesiąc podczas gdy kwota kapitału stale pracuje
 • przyjazny proces zakładania lokaty dla osób preferujących osobisty kontakt z pracownikiem banku: krótki formularz, konsultant infolinii, a następnie pracownik oddziału

Opinia redaktora

Bardzo korzystne warunki lokaty skierowanej dla osób chcących zainwestować większą kwotę pieniędzy. Comiesięczna dostępność odsetek sprawia, ze klient otrzymuje systematycznie zysk z lokaty. Ciekawa jest również promocja banku związana z możliwości a otrzymania Karty Noble Concierge. Kolejnym atutem jest odnawialność lokaty oraz możliwość zachowania odsetek mimo zerwania lokaty przed jej końcem. Niestety by założyć depozyt konieczna jest wizyta w placówce banku. Dodatkowo mimo długiego okresu lokaty bank nie przewidział opcji ochrony bliskich w postaci dyspozycji na wypadek śmierci, możliwości utworzenia współwłasności lub pełnomocnictwa.

Ostatnia aktualizacja

18 stycznia 2016, 13:33