< wyżej

Volkswagen Bank

Serwis internetowy
www.vwbank.pl

Plus Konto Biznes

x

PARAMETRY KLUCZOWE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Średni koszt roczny

x

Średni koszt roczny

OCENA WYJAŚNIENIA

To średni koszt używania konta przez rok czasu przy założeniu, że spełniasz warunki promocji danego banku - najczęściej chodzi o min. ilości transakcji kartowych, min. salda lub min. wpływy na konto.

 

Obliczany jest dla wszystkich kont w taki sam sposób i uwzględnia:

 

Opłaty startowe:

za otwarcie konta

za wydanie karty

 

Opłaty miesięczne:

za prowadzenie konta

za utrzymanie karty

 

Opłaty jednostkowe:

za 5 przelewów zewnętrznych

za 3 przelewy do US i ZUS

 

Ten na pozór prosty wskażnik, świetnie nadaje się do porównywania kosztów kont firmowych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (6) nie (3)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

50 zł / rok

bez dodatkowych warunków

Koszt bez promocji

x

Koszt bez promocji

OCENA WYJAŚNIENIA

To średni koszt używania konta przez rok czasu, bez korzystania z jakichkolwiek promocji banku.

 

Obliczany jest wg tego samego schematu co Średni koszt roczny opisany w wierszu powyżej, jednak bez uwzględniania jakichkolwiek promocji w opłatach.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (7) nie (5)

50 zł / rok
bez promocji

Użyteczność konta

x

Użyteczność konta

OCENA WYJAŚNIENIA

To ocena zbiorcza sześciu obszarów związanych z prowadzeniem konta firmowego:

 

Dostęp mobilny - ★ ★ ★ ★

Dużo przelewów - ★ ★ ★ ★

Dużo wpłat gotówki - ★ ★ ★ ★

Handel zagraniczny - ★ ★ ★ ★

Bonusy na start - ★ ★ ★ ★

Zarządzanie kontem - ★ ★ ★ ★

 

Opisy tych obszarów wraz z ich cząstkowymi ocenami znajdują się w szczegółach każdego konta - kliknik Porównaj Szczegóły.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (2) nie (1)

★ ★

 

OPŁATY PODSTAWOWE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Otwarcie konta

0 zł - za otwarcie konta

50 zł - za wydanie 1-szej i każdej następnej karty (jedna karta na dwa lata)

Utrzymanie konta

0 zł - za prowadzenie konta

0 zł - za użytkowanie karty (jedna karta na dwa lata)

 

Przelewy internetowe

0 zł - za przelew zewnętrzny

0 zł - za przelew do US i ZUS

UWAGA - górny limit darmowych przelewów zewnętrznych to 250 sztuk miesięcznie. Powyżej tej liczby koszt przelewu to 0,3 zł

Wypłaty z bankomatu

5 zł - za każdą wypłatę we wszystkich bankomatach w kraju

10 zł - za każdą wypłatę we wszystkich bankomatach za granicą

Pozostałe opłaty szczegółowe

Pozostałe opłaty znajdziesz
poniżej - przy opisach cech, których dotyczą

 

 

OTWARCIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Konto firmowe dla
 • jednoosobowej działalności gospodarczej
 • spółki z o.o. w organizacji
 • spółki z o.o.
 • spółki cywilnej
 • spółki jawnej
 • spółki partnerskiej
 • spółki komandytowej
 • spółki akcyjnej
 • fundacji
 • stowarzyszenia rejestrowego
 • wspólnoty mieszkaniowej
 • kościoła / związku wyznaniowego

Kilku użytkowników
 • Nieograniczona liczba pełnomocników

0 zł - za ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku

50 zł - za ustanowienie pełnomocnictwa do pobierania środków pieniężnych z rachunku Klienta

Sposób otwarcia konta
 • Full Online /wniosek i umowa online/
 • Oddział /wniosek i umowa/

 

PROWADZENIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostęp mobilny

x

Dostęp mobilny

OCENA WYJAŚNIENIA

Maksymalną ocenę ★ ★ ★ ★ przyznano kontom, dla których bank udostępnił Klientom cztery narzędzia komunikacji:

 

- serwis transakcyjny typu "lajt"

- aplikację mobilną

- telefoniczne zlecanie operacji

- całodobową infolinię

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

 

słabe wsparcie
szczegóły ↓

Serwis transakcyjny typu "lajt" dedykowany dla urządzeń mobilnych

- brak serwisu - 

Aplikacja banku dla urządzeń mobilnych

- brak aplikacji -

Telefoniczne zlecenia operacji na koncie
 • TeleDirect
  transakcje przez serwis automatyczny lub konsultanta

  22 528 96 28
  800 103 301 - także z komórek

Całodobowa infolinia
 • 8:00-20:00 pon - pt 
  9:00-15:00 sob

  22 528 96 28

  800 103 301 - także z komórek

Dużo przelewów

x

Dużo przelewów

OCENA WYJAŚNIENIA

Możliwości wykonywania dużej ilości przelewów z konta oceniano nastęująco:

 

★ ★ ★  - przyznawano za bezpłatne przelewy bez ograniczeń ilościowych

★ ★ ★ - za przelewy za 0 zł z limitem ilościowym lub przelewy do 1 zł

★ ★ - za przelewy powyżej 1 zł

★ - dodawano za przelewy natychmiastowe

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

★ ★ 

 

dobre wsparcie
szczegóły ↓

 

Internetowe przelewy zewnętrzne

0 zł - za każdy przelew (do 250 sztuk w miesiącu)

0,30 zł - za każdy przelew (powyżej 250 sztuk w miesiącu)

Internetowe przelewy natychmiastowe

- brak informacji - 

Dużo wpłat gotówki

x

Dużo wpłat gotówki

OCENA WYJAŚNIENIA

Możliwości realizowania częstych wpłat gotówki na konto firmowe oceniano na podstawie ilości oddziałów i wpłatomatów banku:

 

★ ★ ★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 1000

★ ★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 500

★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 200

★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów < 199

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (0)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

 

słabe wsparcie
szczegóły ↓

 

Sieć oddziałów

x

Sieć oddziałów

OCENA WYJAŚNIENIA

Przy ocenie wielkości sieci oddziałów banku stosujemy 4 progi oceny:


Bardzo duża sieć - powyżej 1 000 oddziałów

Duża sieć - 500-999 oddziałów

Średnia sieć - 200-499 oddziałów

Mała sieć - do 199 oddziałów

 

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

- brak sieci -

 

Sieć wpłatomatów

x

Sieć wpłatomatów

OCENA WYJAŚNIENIA

Wpłatomaty - to urządzenia działające w sposób odwrotny niż bankomaty, gdyż przy pomocy karty do konta umożliwiają wpłacenie środków na własne konto.

 

Mechanizm usługi jest bardzo podobny do wypłacania pieniędzy z bankomatu. Po włożeniu karty i podaniu Pinu należy umieścić banknoty w odpowiednim miejscu - zostaną one pobrane, przeliczone i zdeponowane na Twoim koncie.

 

Główne zalety Wpłatomatów to:

- dostępność 24/7,

- natychmiastowa widoczność na koncie.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

- brak usługi -

Handel zagraniczny

x

Handel zagraniczny

OCENA WYJAŚNIENIA

Przydatnośc konta w prowadzeniu handlu zagranicznego oceniano nastęująco:

 

★ ★ - przyznawano za konta walutowe prowadzone bezpłatnie w min. dwóch walutach - EUR i USD

★ - przyznawano dodatkowo za przelewy zagraniczne z ceną min. poniżej 20 zł

★ - przyznawano dodatkowo za kantor walutowy dostępny w ramach konta firmowego

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (0)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

 

słabe wsparcie
szczegóły ↓

 

Konta walutowe dostępne w ramach konta firmowego

- brak kont walutowych -

Internetowe przelewy zagraniczne

x

Internetowe przelewy zagraniczne

OCENA WYJAŚNIENIA

Przelew SEPA - jest to przelew zagraniczny i walutowy realizowany w EUR na rachunek prowadzony w banku państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Lichtensteinu, Islandii, Norwegii, Szwajcarii lub banku znajdującego się na terytorium państw zależnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (1) nie (0)

40 zł - za przelew przychodzący

brak usługi - za przelew wychodzący

Kantor internetowy w banku

- zwykła wymiana walut -

 

WSPARCIE FIRMY

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bonusy na start

x

Bonusy na start

OCENA WYJAŚNIENIA

Wsparcie firmy w prowadzeniu biznesu oceniano w nastęujący sposób:

 

★ ★ - przyznawano za całkowicie lub częściowo bezpłatną księgowość online przyznawaną firmie w ramach konta

★ - przyznawano dodatkowo za wsparcie e-biznesów - głównie e-płatności

★ - przyznawano dodatkowo za premie pieniężne, bezpłatne ubezpieczenia, rabaty na przeloty i inne bonusy przyznawane klientom w ramach konta firmowego

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (3) nie (1)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

 ★

 

słabe wsparcie
szczegóły ↓

 

Premie pieniężne

- brak -

Bezpłatna księgowość

- brak -

Wsparcie e-biznesów

- brak -

Bezpłatne ubezpieczenia

- brak -

Rabaty na przeloty

- brak -

Inne prezenty na start

- brak - 

Powiadomienia o wszystkich operacjach

- brak - 

Zarządzanie kontem

x

Zarządzanie kontem

OCENA WYJAŚNIENIA

Możliwości zarządzania środkami na koncie oceniano w nastęujący sposób:

 

★ ★ - przyznawano za możliwość tworzenia w ramach konta firmowego kont pomocniczych

★ - przyznawano dodatkowo za przyjazne wyciągi bankowe - sprawnie importowane do programów księgowych

★ - przyznawano dodatkowo za aplikacje wspierające zarządzanie

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (0) nie (0)

Piotr Janicki Piotr Janicki Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 

★ 

 

średnie wsparcie
szczegóły ↓

 

Tworzenie kont pomocniczych

- brak możliwości -

Przyjazne wyciągi bankowe

x

Przyjazne wyciągi bankowe

OCENA WYJAŚNIENIA

To wyciągi przyjazne dla programów księgowych - udostępniane w formatach pozwalających na ich sprawne importowanie do popularnych programów księgowych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (0) nie (0)

 • PDF, CSV, HTML

Aplikacje wspierające zarządzanie

System BIZNESbanking - system, który umożliwia kontrolę finansów firmy m. in.: 

 • zarządzanie informacjami o kontrahentach
 • zbiorczą akceptacje transakcji
 • różnicowanie uprawnień pracowników firmy

 

KREDYTY I LOKATY

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Kredyty na start

- brak -

Nadwyżki finansowe

Lokata Plus Biznes - lokata terminowa 

 • Oprocentowanie - stałe (do 179 dni) i zmienne (od 180 dni)
 • Zapadalność - od 30 do 360 dni
 • Minimalna kwota - 5 000 PLN


Lokata Overnight (nocna)

 • Oprocentowanie - zależne od oprocentowania na rynku międzybankowym
 • Minimalna kwota - 500 000 PLN

 

JAK OTWORZYĆ KONTO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces otwarcia konta

Proces zakładania konta dla działalności gospodarczej


1.WNIOSEK

Klikając w "Otwórz Plus Konto Biznes" system przekierowuje Cię do internetowego formularza. Potrzebne są standardowe informacje: dane firmy, adres siedziby, adres korespondencji, dane kontaktowe i określenie, czy rachunek ten będzie rachunkiem podstawowym dla działalności gospodarczej oraz jakie będą prognozowane miesięczne wpływy na konto. Następnie należy wypełnić dane dotyczące osoby - aby kontynuować naciskasz przycisk "Dalej". Wyświetla się nam podsumowanie wniosku.

 

2. UMOWA

Ważne - na końcu podsumowania internetowego wniosku jest opcja do wyboru - albo sam drukujesz, podpisujesz dokumenty i przesyłasz do banku, albo bank przesyła listownie dokumenty do Ciebie. Aby sfinalizować otwarcie konta, trzeba podpisać dokumenty i odesłać z powrotem w załączonej kopercie zwrotnej.

Podgląd formularza

vw_bank_polska_s.a._1.1_plus_konto_biznes.pngvw_bank_polska_s.a._1.2_plus_konto_biznes.png

Średni czas otwierania konta / ilość stron wniosku

8 min / 1 strona

Wymagane dokumenty

Zakładane w pełni Online

 

Wymagane:

 • Dowód osobisty
 • W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej: wydruk z CEIDG
 • W przypadku spółki cywilnej: wydruk z CEIDG, NIP, REGON, umowa spółki
 • W przypadku spółki z o.o., partnerskiej: wpis z KRS, NIP, REGON

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

W jakim banku
 • Volkswagen Bank

Karta do konta
 • VISA Electron

Premiera rynkowa

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Opinia redaktora

Volkswagen Bank S.A. specjalizuje się w kredytach samochodowych i leasingu, przez co jest atrakcyjny dla klientów, których profil działalności charakteryzuje się zapotrzebowaniem na tego typu usługi. Jego atutem jest darmowe prowadzenia konta - jeśli liczba przelewów w ciągu miesiąca nie przekracza 250. Z drugiej strony przedsiębiorstwo zlecające przelewy międzynarodowe może mieć duży problem - nie ma możliwości realizacji przelewu SEPA czy otwarcia rachunku walutowego. Dodatkowa przeszkoda to brak oddziałów banku na terenie kraju, przez co wpłaty gotówkowe są utrudnione - bank ma siedzibę w Warszawie i tylko tam można dokonywać wpłat. 

Ostatnia aktualizacja

29 grudnia 2015, 10:25