< wyżej

BGŻ Optima

Serwis internetowy
www.bgzoptima.pl

Lokata Bezkarna BGŻ Optima

W marcu 2017 to najwyżej oprocentowana lokata 3 miesięczna bez kar za zerwanie i bez utraty wypracowanych już odsetek - świetny sposób, żeby oszczędzać i mieć pieniądze zawsze pod ręką.

 • do 20 000 zł na 3,5% przez 3 miesiące
 • zakładana w pełni online - z umową elektroniczną
 • bez konta osobistego - tylko konto do obsługi lokaty online

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie przed opodatkowaniem

x

Oprocentowanie przed opodatkowaniem

OCENA WYJAŚNIENIA

Inaczej mówiąc oprocentowanie nominalne.

 

Jest to wartość brana pod uwagę przy  wyliczeniach należnych odsetek.

 

W przypadku lokat progresywnych wartość ta przybiera postać średniorocznej stopy procentowej.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (35) nie (12)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

3.50 %

Kwota lokaty

0

............

Żeby wprowadzić własną Kwotę lokaty i wyliczyć Odsetki dla tej lokaty, generuj dynamiczny Ranking Lokat na stronie - Lokaty bankowe!

Odsetki po opodatkowaniu

x

Odsetki po opodatkowaniu

OCENA WYJAŚNIENIA

To rzeczywista suma jaką otrzymasz od banku w zamian za ulokowanie pieniędzy na dany okres.

Obliczenia tej kwoty dokonujemy na podstawie parametru Oprocentowanie przed opodatkowaniem. Uwzględniamy także wszelkie oferowane bonusy banku.

 

Podejmujemy wszelkie możliwe starania, aby funkcjonowanie algorytmów wyliczających było jak najbardziej precyzyjnie, jednakże rezultaty działania tych algorytmów mają nadal charakter szacunkowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (30) nie (11)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

0.00

............

Żeby zobaczyć powinieneś określić parametry niezbędne do wykonania kalkulacji:

Kwotę, Walutę i Okres lokaty.

Zrobisz to na stronie kategorii - Lokaty bankowe!

Rodzaj oprocentowania
stałe

Okres lokaty

Hity procentowe
 • hit procentowy banku

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (13) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

brak bonusów

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Lokata skierowana tylko dla nowych klientów banku

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (14) nie (1)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

na koniec okresu

Odsetki przed opodatkowaniem

0.00

............

Żeby zobaczyć powinieneś określić parametry niezbędne do wykonania kalkulacji:

Kwotę, Walutę i Okres lokaty.

Zrobisz to na stronie kategorii - Lokaty bankowe!

Podatek od odsetek

0.00

............

Żeby zobaczyć powinieneś określić parametry niezbędne do wykonania kalkulacji:

Kwotę, Walutę i Okres lokaty.

Zrobisz to na stronie kategorii - Lokaty bankowe!

Minimalna kwota lokaty
1 000

Maksymalna kwota lokaty
20 000

Liczba możliwych do założenia lokat
Tylko 1 dla 1 Klienta

Maksymalna wartość wszystkich lokat
20 000

Inne możliwe okresy lokaty

Dni:
Miesięcy: 3
Lat:

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • online

Wymagalność konta
 • nie wymaga zakładania konta osobistego przy zakładaniu lokaty

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (48) nie (3)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 • nieodnawialna

Zarządzanie lokatami przez Internet
 • zarządzanie lokatami bez posiadania konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty
 • przelew kwoty i odsetek na konto, z którego wpłynęły środki

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

x

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Parametr istotny szczególnie dla lokat automatycznie odnawialnych.

 

Bank informuje nas o zbliżającym się końcu lokaty przez telefon, e-mail lub pocztę. Mamy wówczas możliwość wyboru, czy zostajemy przy produktach danego banku czy przenosimy swoje środki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (9) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (25) nie (5)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

Dyspozycja Na Wypadek Śmierci - Przez Internet

W ramach Lokaty Bezkarnej dyspozycję na wypadek śmierci możesz utworzyć zaraz po zakończeniu zakładania samej lokaty. Po zalogowaniu się do panelu bankowości elektronicznej BGŻOptima wybierasz z menu "Osobiste", następnie "Moje Dane" i potem "Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci". Po uzupełnieniu danych (przygotuj numery PESEL osób wskazanych w dyspozycji) zatwierdzasz wszystko przez hasło SMS.

 

Warto Wiedzieć !

Deponując w banku niemałe i ważne dla Twojej rodziny środki, możesz bez żadnych dodatkowych kosztów, zapewnić swoim najbliższym dostęp do tych pieniędzy na wypadek Twojej śmierci.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza lokaty właśnie w dyspozycji na wypadek śmierci.

Kwota wskazana w dyspozycji nie może jednak przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę a więc małżonka, wstępnych (rodzicie, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo.

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

Przez Internet

Współwłasność można stworzyć już na etapie wypełniania wniosku o otwarcie lokaty, jednak aby ją utworzyć konieczne jest posiadanie już wspólnego konta osobistego w innym banku.

Wpółwłaścicielem może być każda osoba.

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

Brak możliwości

Konsekwencje zerwania lokaty

Bez utraty odsetek
Klient ma prawo do zachowania wszystkich odsetek naliczonych od dnia otwarcia Konta i Lokaty do dnia poprzedzającego dzień zerwania. Lokatę możemy zamknąć przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie. Zerwanie umowy skutkuje zamknięciem rachunku.

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

do kwoty 100 000 EUR na każdego klienta

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK

Przechodzisz na stronę banku » i wypełniasz bardzo prosty wniosek o otwarcie Konta do obsługi lokat i Lokaty. Poza standardowymi danymi będziesz potrzebował numer rachunku bankowego, z którego wykonasz przelew kwoty lokaty. Pamiętaj, żeby adres podany we wniosku otwarcia Konta do obsługi lokat i Lokaty był zgodny z adresem w banku z jakiego będziesz realizował przelew na lokatę. 

2. PRZELEW

Z Twojego konta osobistego dokonujesz przelewu środków na konto lokaty wskazane we Wniosku. Po zaksięgowaniu środków, zazwyczaj następnego dnia, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem założenia lokaty.

3. UMOWA

W zgodzie z prawem bankowym, umowa o otwarcie konta i Lokaty Bezkarnej jest dokumentem elektronicznym podpisywanym przez Ciebie kodem SMS na ostatnim etapie wypełniania wniosku. Możesz ją wówczas pobrać.

4. ZYSKI

Po zakończeniu lokaty, kapitał wraz z odsetkami, możesz przelać na konto powiązane z lokatą - dokładnie to, z którego dokonano przelewu na lokatę.

 

Podgląd formularza

lokata_bezkarna_wniosek_1.png lokata_bezkarna_wniosek_1a.png lokata_bezkarna_wniosek_1a.png lokata_bezkarna_wniosek_1c.png lokata_bezkarna_wniosek_2a.png lokata_bezkarna_wniosek_2b.png lokata_bezkarna_wniosek_2c.png lokata_bezkarna_wniosek_3a.png lokata_bezkarna_wniosek_3b.png lokata_bezkarna_wniosek_3c.png lokata_bezkarna_wniosek_3d.png

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

7 min. / 4 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • BGŻ Optima

Premiera rynkowa
2017-10-25

Promowane w TV

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • 3,5% do 20 000 zł
 • nie wymaga zakładania konta osobistego! - jedynie konta technicznego do obsługi lokat online
 • lokata w 100% internetowa z łatwym procesem zakładania, umową elektroniczną i bez kurierów
 • brak konsekwencji zerwania lokaty - to dobry sposób, żeby mieć środki pod ręką i wciąż na nich zarabiać

Opinia redaktora

Brak jakichkolwiek konsekwencji zerwania lokaty wydaje się świetnym sposobem na to, żeby mieć środki w razie czego pod ręką i jednocześnie sporo zyskiwać na wysokim oprocentowaniu. Wszystko możemy załatwić przez Internet nie wychodząc z domu, bez kurierów czy wizyt na poczcie. Konieczność założenia konta, która odstrasza niektórych użytkowników jest nieco myląca, ponieważ zakładane z lokatą konto nie jest kontem osobistym (nie ma w nim przelewów, kart, czy wypłat z bankomatów). Służy ono wyłącznie do łatwego zarządzania lokatami. Szkoda, że bank ogranicza taką ofertę do maksymalnie 1 lokaty dla 1 Klienta.

Ostatnia aktualizacja

13 marca 2018, 14:41

 

getin_bank.png 

 


 

22 grudnia 2017 roku Getin Banku uruchomił 5-tą już edycję

swojej flagowej e-Lokaty na Nowe Środki.

 

 

 

 • do 200 000 zł na 2,1% przez okres 4 miesięcy
 • bez zakładania konta i w pełni online
 • skierowana dla Nowych i Starych Klientów :)

 

więcej szczegółów »

 

 

x