BGŻ Optima

Lokata Bezkarna BGŻ Optima
3 miesięczna

W czerwcu 2018 Lokata Bezkarna BGŻ Optima to najwyżej oprocentowana lokata 3 miesięczna bez konta i kar za zerwanie - doskonały sposób, żeby oszczędzać i mieć pieniądze zawsze pod ręką.

 • do 20 000 zł na 3,5% przez 3 miesiące
 • zakładana w pełni online - z umową elektroniczną
 • lokata bez konta osobistego ale z oszczędnościowym więcej »

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty

x

Oprocentowanie lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku i przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

Dla lokat progresywnych, w których oprocentowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, prezentujemy oprocentowanie liczone jako średnia arytmetyczna oprocentowań z poszczególnych okresów np. dla 3 miesięcznej lokaty progresywnej oprocentowanej w następujący sposób:

- 2% w 1-szym miesiącu

- 3% w 2-gim miesiącu

- 4% w 3-cim miesiącu

pokażemy oprocentowanie 4%

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (36) nie (12)

3.50 %

Kwota lokaty min. - max.

1 000 - 20 000

Okres lokaty

3 miesiące

Inne warianty lokaty

Hity procentowe
 • Hit Procentowy banku

 

Rodzaj oprocentowania
stałe

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (13) nie (0)

Lokata 3 miesięczna plus Konto Oszczędnościowe

 

Razem z Lokatą Bezkarną BGŻ Optima otwierane jest Konto Oszczędnościowe Smart z oprocentowaniem 2,6% dla nowych środków do wysokości 100 000 zł (warunki do 26 lipca 2018). Na to konto trafią środki z Lokaty Bezkarnej po jej zakończeniu, przy czym nie będą one traktowane jako nowe środki w banku, dlatego też zostaną objęte oprocentowaniem standardowym w wysokości 0,7%.

 

Ponieważ bank nie powiadamia Klientów o zakończeniu lokaty, sugerujemy ustawić sobie przypomnienie w najwygodniejszym dla Ciebie narzędziu (telefon, Gmail, kalendarz papierowy) i po zakończeniu lokaty decydować, czy przenieść środki na jakąś inną lepiej oprocentowaną lokatę do innego banku, czy zostawić na tym Koncie Oszczędnościowym.

 

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Lokata Bezkarna BGŻOptima skierowana jest tylko dla Nowych Klientów

Przy czym za nowych klientów BGŻ Optima uważa osoby, które w czasie 12 miesięcy przed zawarciem Umowy Ramowej dotyczącej Konta Indywidualnego nie posiadały tego konta.

 

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (15) nie (1)

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
Tylko 1 dla 1 Klienta

Minimalna kwota lokaty
1 000

Maksymalna kwota lokaty
20 000

Maksymalna wartość wszystkich lokat
20 000

Inne możliwe okresy lokaty

Dni:
Miesięcy: 3
Lat:

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • online

Wymagalność konta
 • nie wymaga zakładania konta osobistego przy zakładaniu lokaty

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (49) nie (3)

3,5%  ----->  0,7%

 

Odnawialna jako Konto Oszczędnosiowe
Lokata Bezkarna jako lokata 3 miesięczna jest lokatą nieodnawialną, ale po jej zakończeniu, kwota lokaty wraz z odsetkami przekazywana jest automatycznie na Twoje Konto Oszczędnościowe Smart (zakładane w czasie zakładania lokaty) z oprocentowaniem standardowym w wysokości 0,7%.

 

Zarządzanie lokatami przez Internet
 • zarządzanie lokatami bez posiadania konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty
 • przelew kwoty i odsetek na konto w banku założenia lokaty

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (28) nie (5)

Dyspozycja Na Wypadek Śmierci - Przez Internet

Lokata Bezkarna daje także możliwość złożenia tzw. dyspozycji na wypadek śmierci. Po zalogowaniu się do panelu bankowości elektronicznej BGŻOptima wybierasz z menu "Osobiste", następnie "Moje Dane" i potem "Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci". Po uzupełnieniu danych (przygotuj numery PESEL osób wskazanych w dyspozycji) zatwierdzasz wszystko przez hasło SMS.

 

Warto Wiedzieć !

Deponując w banku niemałe i ważne dla Twojej rodziny środki, możesz bez żadnych dodatkowych kosztów, zapewnić swoim najbliższym dostęp do tych pieniędzy na wypadek Twojej śmierci.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza lokaty właśnie w dyspozycji na wypadek śmierci.

Kwota wskazana w dyspozycji nie może jednak przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dla sektora przedsiębiorstw (ok. 94 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę a więc małżonka, wstępnych (rodzicie, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo.

 

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

Brak możliwości współwłasności

Lokata Bezkarna zakładana jest jako lokata pojedynczej osoby fizycznej, która wypełniając wniosek o jej uruchomienie podaje swoje dane osobowe a następnie poprzez przelew kwoty lokaty dokonuje uwierzytelnienia. 

 

Dlatego też, przelew ten powinien być wykonany z indywidualnego konta osoby wnioskującej o lokatę na konto Lokaty Bezkarnej w BGŻOptima, a dane uwidocznione na takim przelewie (imię i nazwisko, czy adres) muszą się zgadzać z podanymi w formularzu wypełnianym przy uruchamianiu lokaty.

 

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

Brak możliwości Pełnomocnictwa

Konsekwencje zerwania lokaty

Bez utraty odsetek
Klient ma prawo do zachowania wszystkich odsetek naliczonych od dnia otwarcia Lokaty Bezkarnej do dnia poprzedzającego dzień zerwania. Lokatę możemy zamknąć przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie. 

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (0)

do kwoty 100 000 EUR na każdego klienta

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

Lokata Bezkarna Jak Założyć?

 

1. WNIOSEK

Przechodzisz na stronę banku » i wypełniasz bardzo prosty wniosek o otwarcie Konta Oszczędnościowego SMART i Lokaty Bezkarnej. Poza standardowymi danymi będziesz potrzebował numer rachunku bankowego, z którego wykonasz przelew kwoty lokaty. Pamiętaj, żeby adres podany we wniosku otwarcia Konta do obsługi lokat i Lokaty był zgodny z adresem w banku z jakiego będziesz realizował przelew na lokatę. 

 

2. PRZELEW

Z Twojego konta osobistego dokonujesz przelewu środków na konto lokaty wskazane we Wniosku. Po zaksięgowaniu środków, zazwyczaj następnego dnia, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem założenia lokaty.

 

3. UMOWA

W zgodzie z prawem bankowym, umowa o otwarcie konta i Lokaty Bezkarnej jest dokumentem elektronicznym podpisywanym przez Ciebie przelewem weryfikacyjnym na ostatnim etapie wypełniania wniosku - patrz poniżej na zrzuty ekranowe wniosku.

 

4. ZYSKI

Zaraz po zakończeniu lokaty, kapitał wraz z odsetkami, możesz przelać na konto powiązane z lokatą - dokładnie to, z którego dokonano przelewu na lokatę.

 

Poniżej możesz zobaczyć na podglądach wniosku - jak założyć Lokatę Bezkarną.

 

Podgląd formularza

Lokata Bezkarna BGŻOptima 3 miesięczna - dane lokaty Lokata Bezkarna BGŻOptima 3 miesięczna - dane kontaktowe Lokata Bezkarna BGŻOptima 3 miesięczna - zgody i oświadczenia Lokata Bezkarna BGŻOptima 3 miesięczna - dane osobowe Lokata Bezkarna BGŻOptima 3 miesięczna - dane z dowodu Lokata Bezkarna BGŻOptima 3 miesięczna - adres zamieszkania Lokata Bezkarna BGŻOptima 3 miesięczna - metoda podpisania umowy Lokata Bezkarna BGŻOptima 3 miesięczna - skan dowodu osobistego Lokata Bezkarna BGŻOptima 3 miesięczna - ankieta o dochodach Lokata Bezkarna BGŻOptima 3 miesięczna - ankieta o dochodach c.d.

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

7 min. / 4 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • BGŻ Optima

Premiera rynkowa
2017-10-25

Promowane w TV

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • 3,5% do 20 000 zł
 • nie wymaga zakładania konta osobistego! - jedynie konta oszczędnościowego przydatnego obsługi lokaty online po jej zakończeniu
 • lokata 3 miesieczna w 100% internetowa z łatwym procesem zakładania, umową elektroniczną i bez kurierów
 • brak konsekwencji zerwania lokaty - to dobry sposób, żeby mieć środki pod ręką i wciąż na nich zarabiać

Opinia redaktora

Brak jakichkolwiek konsekwencji zerwania lokaty wydaje się świetnym sposobem na to, żeby mieć środki w razie czego pod ręką i jednocześnie zarabiać na oprocentowaniu. Wszystko możemy załatwić przez internet nie wychodząc z domu, bez kurierów czy wizyt na poczcie. Konieczność założenia konta, która odstrasza niektórych użytkowników jest nieco myląca, ponieważ zakładane z lokatą konto nie jest kontem osobistym (nie ma w nim przelewów, kart, czy wypłat z bankomatów). Jest to Konto Oszczędnościowe, na które trafią środki z lokaty po jej zakończeniu. Szkoda, że bank ogranicza taką ofertę do maksymalnie 1 lokaty dla 1 Klienta.

Ostatnia aktualizacja

7 czerwca 2018, 13:20