Credit Agricole

Serwis internetowy
www.credit-agricole.pl

Lokata z Plusem

Głównym atutem tej lokaty jest bonus zwiększający oprocentowanie środków, o ile co miesiąc będziemy zasilać konto osobiste w CA odpowiednią kwotą (zależną od rodzaju konta). Na Lokacie z Plusem maksymalnie ulokujemy 50 000 zł.

x

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty

x

Oprocentowanie lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku i przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

Dla lokat progresywnych, w których oprocentowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, prezentujemy oprocentowanie liczone jako średnia arytmetyczna oprocentowań z poszczególnych okresów np. dla 3 miesięcznej lokaty progresywnej oprocentowanej w następujący sposób:

- 2% w 1-szym miesiącu

- 3% w 2-gim miesiącu

- 4% w 3-cim miesiącu

pokażemy oprocentowanie 4%

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (36) nie (12)

2.00 %

Znasz taką lokatę - bez kar za zerwanie?

2,7%  
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • lokata pracuje a środki ciągle pod ręką
 • zakładana bez konta i w pełni online
x

Kwota lokaty min. - max.

1 000 - 50 000

Okres lokaty

1 rok

Inne warianty lokaty

Hity procentowe

Rodzaj oprocentowania
stałe

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (13) nie (0)

Zwiększone oprocentowanie
1. O 0,2% wyższe oprocentowanie lokaty, dla klientów zasilających co miesiąc swoje konto osobiste w banku Credit Agricole w wysokości nie mniejszej niż podane poniżej.

credit_agricole_bonusy.png

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (15) nie (1)

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
brak ograniczeń

Minimalna kwota lokaty
1 000

Maksymalna kwota lokaty
50 000

Maksymalna wartość wszystkich lokat
brak ograniczeń

Inne możliwe okresy lokaty

Inne możliwe okresy i waluty lokaty:

 

Okresy:

Dni:
Miesięcy: 6
Lat:1

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • online
 • online + telefon
 • oddział

Wymagalność konta
 • wymaga posiadania konta osobistego w tym banku
 • wymaga założenia konta osobistego przy zakładaniu lokaty

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (49) nie (3)

 • nieodnawialna

Zarządzanie lokatami przez Internet
 • zarządzanie lokatami dla posiadaczy konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty
 • przelew kwoty i odsetek na konto w banku założenia lokaty

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (28) nie (5)

Możliwa
Można zadysponować środkami lokaty na wypadek śmierci tylko wtedy, gdy dyspozycja jest złożona do posiadanego rachunku indywidualnego w Credit Agricole, z którym lokata jest powiązana. Dyspozycja może być złożona na rzecz: małżona, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. 

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

Możliwa
Można zadysponować środkami lokaty na wypadek śmierci tylko wtedy, gdy dyspozycja jest złożona do posiadanego rachunku indywidualnego w Credit Agricole, z którym lokata jest powiązana. Dyspozycja może być złożona na rzecz: małżona, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. 

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

Możliwa
Pełnomocnictwo może zostać udzielone jedynie przez właściciela konta powiązanego z lokatą. Pełnomocnik, który ma prawo do dysponowania wszystkimi rachunkami właściciela może dysponować także rachunkami lokat.

Konsekwencje zerwania lokaty

Pełna lub częściowa utrata odsetek:

 • oprocentowanie standardowe - w przypadku zerwania lokaty przed czasem następuje pełna utrata odsetek
 • oprocentowanie specjalne (zwiększenie oprocentowania o 0,2% przy regularnych wpłatach) - brak regularnych wpłat spowoduje obniżenie oprocentowania do poziomu oprocentowania lokaty standardowej. 

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (0)

do kwoty 100 000 EUR dla każdego klienta banku

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK
Aby założyć lokatę należy posiadać konto osobiste w Credit Agricole. Aby je założyć musisz wejść na stronę internetową banku i wypełnić odpowiedni formularz. Masz trzy sposoby na otwarcie konta:

 • wniosek o konto ekspresowe - umowę o konto potwierdzasz przelewem z innego banku. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne: skan lub zdjęcie dowodu osobistego oraz numer rachunku bankowego. Po wykonaniu przelewu będziesz mieć dostęp do konta nawet następnego dnia.
 • wniosek o konto z kurierem - umowę dostarczy kurier. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne: dowód osobisty lub paszport. Dostęp do konta uzyskasz w ciągu 7 dni.
 • kontakt z doradcą - w tym przypadku należy wypełnić formularz kontaktowy i podać w nim numer telefonu. Doradca skontaktuje się z tobą i omówi warunki konta. 

2. ZAŁOŻENIE LOKATY
Po aktywacji konta możesz założyć lokatę poprzez system bankowości elektronicznej.

Podgląd formularza

credit_agricole_lokata_terminowa_for1.pngcredit_agricole_lokata_terminowa_for2.png

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

20min. / 4 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Credit Agricole

Premiera rynkowa
2014-09-15

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • stałe oprocentowanie zwiększone o 0,2% pod warunkiem comiesięcznych wpływów na konto osobiste (1.000 - 2.000 PLN w zależności od rodzaju konta)
 • dowolna liczba lokat

Opinia redaktora

Mimo, że lokata charakteryzuje się dość konkurencyjnym oprocentowaniem to jednak dostęp do niej jest w dużym stopniu utrudniony. Oferta skierowana jest do osób posiadających już konto osobiste w banku Credit Agricole, zasilających je systematycznie określoną przez bank kwotą. Istotnym minusem jest też brak opcji walutowej.

Ostatnia aktualizacja

14 stycznia 2016, 15:55