< wyżej

Getin Bank

Serwis internetowy
www.getinonline.pl

e-Lokata na Nowe Środki IV – 5 edycja

To doceniana lokata internetowa Getin Banku i jej kolejna edycja. Jest to lokata bez konta zakładana na nowe środki, co oznacza m.in., że jest dostępna także dla Starych Klientów tego banku :)

 • do 200 000 zł na 2,1% przez 4 miesiące 
 • zysk maksymalny z lokaty - do 1 134 zł
 • lokata internetowa bez zakładania konta osobistego
 • lokata dla Nowych i Starych Klientów banku sprawdź szczegóły »

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie przed opodatkowaniem

x

Oprocentowanie przed opodatkowaniem

OCENA WYJAŚNIENIA

Inaczej mówiąc oprocentowanie nominalne.

 

Jest to wartość brana pod uwagę przy  wyliczeniach należnych odsetek.

 

W przypadku lokat progresywnych wartość ta przybiera postać średniorocznej stopy procentowej.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (34) nie (12)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

2.10 %

Znasz taką lokatę ... bez kar za zerwanie?

2,7%  
 • lokata pracuje, a środki są ciągle pod ręką
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • zakładana bez konta i w pełni online
x

Kwota lokaty

0

............

Żeby wprowadzić własną Kwotę lokaty i wyliczyć Odsetki dla tej lokaty, generuj dynamiczny Ranking Lokat na stronie - Lokaty bankowe!

Odsetki po opodatkowaniu

x

Odsetki po opodatkowaniu

OCENA WYJAŚNIENIA

To rzeczywista suma jaką otrzymasz od banku w zamian za ulokowanie pieniędzy na dany okres.

Obliczenia tej kwoty dokonujemy na podstawie parametru Oprocentowanie przed opodatkowaniem. Uwzględniamy także wszelkie oferowane bonusy banku.

 

Podejmujemy wszelkie możliwe starania, aby funkcjonowanie algorytmów wyliczających było jak najbardziej precyzyjnie, jednakże rezultaty działania tych algorytmów mają nadal charakter szacunkowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (29) nie (11)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

0.00

............

Żeby zobaczyć powinieneś określić parametry niezbędne do wykonania kalkulacji:

Kwotę, Walutę i Okres lokaty.

Zrobisz to na stronie kategorii - Lokaty bankowe!

Rodzaj oprocentowania
stałe

Okres lokaty

Hity procentowe
 • hit procentowy banku

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (12) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

- brak bonusów-

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie rzeczywiste po opodatkowaniu

x

Oprocentowanie rzeczywiste po opodatkowaniu

OCENA WYJAŚNIENIA

Obrazuje poziom rzeczywistego dochodu osiąganego na lokacie po odprowadzeniu tzw. podatku "Belki".

 

Podobnie jak "Oprocentowanie przed opodatkowaniem", niezależnie od okresu lokaty, prezentowane jest zawsze w skali roku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (20) nie (3)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

0.00 %

Szczegóły oprocentowania

x

Szczegóły oprocentowania

OCENA WYJAŚNIENIA

Opis ten pojawia się, gdy lokata ma bardziej złożoną zasadę wyliczania odsetek.

 

Pojawia się w przypadku:

- lokat progresywnych, gdzie dla różnych podokresów lokaty wystepują różne wartości oprocentowania, oraz

- lokat z oprocentowaniem uzależnionym od wysokości deponowanych środków.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (18)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

Promocja 2,1% zarówno dla Nowych jak i Starych Klientów

 

Promocyjne oprocentowanie 2,1% dotyczy zdeponowanych w ramach lokaty tzw. "Nowych Środków" a nie jak w większości promowanych na rynku lokat "Nowych Klientów".

 

Bank jako "Nowe Środki" traktuje nadwyżkę złotówek ulokowanych przez Ciebie w Getin Banku w dniu zakładania Lokaty w stosunku do stanu Twoich środków znajdujących się w Getin Banku na dzień 31 lipca 2017 roku.

 

Oznacza to, że nawet korzystając z poprzednich edycji tej lokaty lub będąc klientem Getin Banku w inny sposób, wciąż masz szansę skorzystać z tej Lokaty.

 

W ramach danej edycji promocyjnej e-Lokaty na Nowe Środki możesz posiadać tylko jedną lokatę z oprocentowaniem promocyjnym.

 

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (14) nie (1)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

na koniec okresu

Odsetki przed opodatkowaniem

0.00

............

Żeby zobaczyć powinieneś określić parametry niezbędne do wykonania kalkulacji:

Kwotę, Walutę i Okres lokaty.

Zrobisz to na stronie kategorii - Lokaty bankowe!

Podatek od odsetek

0.00

............

Żeby zobaczyć powinieneś określić parametry niezbędne do wykonania kalkulacji:

Kwotę, Walutę i Okres lokaty.

Zrobisz to na stronie kategorii - Lokaty bankowe!

Minimalna kwota lokaty
500

Maksymalna kwota lokaty
200 000

Liczba możliwych do założenia lokat
brak ograniczeń

Maksymalna wartość wszystkich lokat
200 000

Inne możliwe okresy i waluty lokaty

Inne możliwe okresy i waluty lokaty

Okresy:

Dni:
Miesięcy: 5
Lat:

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • online

Wymagalność konta

Lokata bez konta

 

Założenie lokaty nie wymaga zakładania konta osobistego ani żadnego innego produktu Getin Banku.

 

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (45) nie (3)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

Odnawialna Automatycznie Dla Nowych Klientów Ale Można To Zmienić

 

Getin Bank daje Ci dwie możliwości:

 • jeśli jesteś "Starym Klientem" banku i masz w nim jakieś konto (osobiste lub oszczędnościowe), to lokata uruchomi się jako Nieodnawialna, co oznacza że po jej zakończeniu zarówno kwota lokaty jak i wypracowane odsetki wrócą na Twoje konto,
 • jeśli jesteś "Nowym Klientem" banku, lokata zostanie założona domyślnie jako Odnawialna i po jej zakończeniu zostanie automatycznie odnowiona na kolejne 5 miesięcy z oprocentowaniem równym stopie referencyjnej NBP z dnia odnowienia lokaty, pomniejszonej jeszcze o 0,25%. We wrześniu 2017 byłoby to 1,25%.

 

Pamiętaj, że każdy posiadacz lokaty, od chwili jej założenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu lokaty, ma możliwość zmiany jej charakteru z odnawialnej na nieodnawialną a także możliwość wskazania rachunku na jaki po zakończeniu lokaty mają być zwrócone środki wraz z odsetkami. Zmiany takiej można dokonać po zalogowaniu się do bankowości internetowej Getin Banku w zakładce „Szczegóły lokaty” lub za pośrednictwem Contact Center pod numerem 197 97.

 

W przypadku odnawiania e-Lokaty, kwotę nowo odnawianej lokaty stanowi kwota zakończonej właśnie lokaty wraz z odsetkami.

 

Zarządzanie lokatami przez Internet

Zarządzanie Lokatą Przez Bankowość Internetową Getin Banku


Natychmiast po aktywowaniu lokaty, czyli chwili w której Twój przelew z kwotą lokaty dotrze do Getin Banku, zostanie Ci przekazany za pomocą poczty e-mail i SMS - dostęp do bankowości internetowej banku, gdzie możesz zobaczyć swoje środki, zakładać kolejne lokaty czy zmienić rodzaj lokaty z odnawialnej na nieodnawialną.

 

Zakończenie lokaty

Możliwy Przelew Na Konto Z Którego Wpłynęły Środki

 

Dzięki możliwości zmiany charakteru lokaty z Odnawialnej na Nieodnawialną możliwe jest wskazanie, aby kwota lokaty wraz z odsetkami po zakończeniu okresu lokaty trafiły na wskazane przez Ciebie konto.

 

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

x

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Parametr istotny szczególnie dla lokat automatycznie odnawialnych.

 

Bank informuje nas o zbliżającym się końcu lokaty przez telefon, e-mail lub pocztę. Mamy wówczas możliwość wyboru, czy zostajemy przy produktach danego banku czy przenosimy swoje środki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (9) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (24) nie (5)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

Możliwa W Oddziale Banku

Dyspozycja na wypadek śmierci musi być przedłożona w formie papierowej. Może być ona złożona na rzecz: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. Posiadacz rachunku może w każdej chwili chwili zmienić lub odwoloać swoją dyspozycję. Osoby, które zostały w niej wskazane, mogę uzyskać przydzielone im kwoty bez konieczności uczestniczenia w potępowaniu spadkowym. 

 

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (15) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

Możliwa W Oddziale Banku

Otwarcie wspólnego rachunku odbywa się w placówce banku. Wszyscy właściciele lokaty odpowiadają w równym stopniu za decyzje, jakie są podejmowane przez innych właścicieli, tj. dyspozycje, wypłatę środków i inne, jak również spodowowanie salda na koncie. 

 

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

Możliwe W Oddziale Banku

Ustanowienie pełnomocnictwa odbywa się w placówce banku i wymaga obecności pełnomocnika. 

 

Konsekwencje zerwania lokaty

Pełna utrata odsetek

 

Zerwanie lokaty następuje po złożeniu dyspozycji telefonicznej. Klient otrzymuje środki pieniężne w wysokości wpłaconego kapitału lokaty bez prawa do odsetek.

 

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (15) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

do kwoty 100 000 EUR na każdego klienta

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK

Przechodzisz bezpośrednio na stronę banku » i wypełniasz prosty wniosek o otwarcie lokaty - patrz Podgląd formularza poniżej. Potrzebne Ci będą informacje z dowodu osobistego.

 

2. POTWIERDZENIE / UMOWA

Z chwilą zatwierdzenia ww. wniosku o otwarcie lokaty, zawierana jest elektroniczna umowa z bankiem, którą otrzymujesz e-mailem wraz z numerem rachunku do wpłaty ustalonej kwoty lokaty.

 

3. PRZELEW

W terminie 7 dni od złożenia wniosku dokonujesz wpłaty na lokatę. Natychmiast po zaksięgowaniu przez bank twojej wpłaty, lokata zostaje aktywowana a Ty otrzymujesz (przez e-mail i SMS) dane logowania się do Bankowości Internetowej Getin Banku, gdzie możesz zarządzać swoją lokatą.

 

4. ZMIEŃ CHARAKTER LOKATY

Ze względu na automatyczną Odnawialność lokaty na gorszych warunkach, proponujemy zaraz po jej założeniu zmienić jej charakter na nieodnawialny. Szczegóły znajdziesz w opisie - Odnawialność lokaty »

 

5. ZYSKI

Po zmianie charakteru lokaty na Nieodnawialną i zakończeniu jej okresu, kwota lokaty wraz z odsetkami przelewane są na Twój rachunek - może to być konto, z którego dokonana została wpłata na lokatę.

 

Podgląd formularza

getin_bank_elokata_na_nowe_srodki_form1.jpggetin_bank_elokata_na_nowe_srodki_form2.jpggetin_bank_elokata_na_nowe_srodki_form3.jpg

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

6 min. / 4 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Getin Bank

Premiera rynkowa
2017-12-01

Promowane w TV

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • bez konieczności zakładania konta
 • w 100% internetowy i łatwy proces zakładania lokaty, z umową elektroniczną i bez kurierów

Opinia redaktora

Getin Bank pozwala na zakładanie lokaty zupełnie przez internet bez wymogu zakładania konta czy jakiegokolwiek innego produktu bankowego na bardzo przyzwoity procent.

 

Ciekawym rozwiązaniem jest też 5 miesięczny okres lokaty pozwalający pieniądzom pracować dłużej niż u sztandarowych liderów takich jak lokaty bezkarna » czy happy »

 

Pewnym mankamentem jest brak możliwości złożenia przez internet dyspozycji na wypadek śmierci co w parze z możliwością lokowania dużych kwot, ważnych dla rodziny właściciela lokaty, wydaje się przeoczeniem.

 

Ostatnia aktualizacja

4 stycznia 2018, 11:41

 

getin_bank.png 

 


 

22 grudnia 2017 roku Getin Banku uruchomił 5-tą już edycję

swojej flagowej e-Lokaty na Nowe Środki.

 

 

 

 • do 200 000 zł na 2,1% przez okres 4 miesięcy
 • bez zakładania konta i w pełni online
 • skierowana dla Nowych i Starych Klientów :)

 

więcej szczegółów »

 

 

x