Lion's Bank

Serwis internetowy
www.lionsbank.pl

Lions Bank Lokata Welcome Online 1M

To 1 miesięczna lokata online skierowana do nowych Klientów chcących ulokować dość poważne środki. Przeznaczona jest jednak wyłącznie dla nowych klientów Lions Banku i Idea Banku.

 • od 100 000 do 350 000 zł na 2,15% przez 1 miesiąc
 • bez zakładania konta i innych dodatkowych produktów
 • lokata zakładana w 100% online

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty

x

Oprocentowanie lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku i przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

Dla lokat progresywnych, w których oprocentowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, prezentujemy oprocentowanie liczone jako średnia arytmetyczna oprocentowań z poszczególnych okresów np. dla 3 miesięcznej lokaty progresywnej oprocentowanej w następujący sposób:

- 2% w 1-szym miesiącu

- 3% w 2-gim miesiącu

- 4% w 3-cim miesiącu

pokażemy oprocentowanie 4%

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (36) nie (12)

2.15 %

Znasz taką lokatę - bez kar za zerwanie?

2,7%  
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • lokata pracuje a środki ciągle pod ręką
 • zakładana bez konta i w pełni online
x

Kwota lokaty min. - max.

100 000 - 350 000

Okres lokaty

1 miesiąc

Inne warianty lokaty

Hity procentowe

Lion's Bank posiada lokaty na wyższy procent ...
jednak, żeby podwyższyć oprocentowanie trzeba umówić się na spotkanie z Private Bankerem w placówce Lions Banku.

 

2,75% - 100 000 - 350 000 zł na 40 dni - zobacz »

3,00% - 350 000 - 600 000 zł na 40 dni - zobacz »

 

Rodzaj oprocentowania
stałe

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (13) nie (0)

brak bonusów

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Oprocentowanie Lokaty Welcome Online uzależnione jest od okresu:

 

2,15% - na 1 miesiąc

2,25% - na 3 miesiąc - tu szczegóły »

 

Lokata z takim oprocentowaniem dostępna jest wyłącznie dla nowych klientów Lion's Bank i Idea Bank, czyli klientów którzy do chwili złożenia Wniosku o założenie Lokaty Welcome Online nie zawarli z bankiem umowy produktowej lub nie złożyli wniosku o zawarcie takiej umowy.

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (15) nie (1)

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
Tylko 1 dla 1 Klienta

Minimalna kwota lokaty
100 000

Maksymalna kwota lokaty
350 000

Maksymalna wartość wszystkich lokat
350 000

Inne możliwe okresy lokaty

Inne możliwe okresy i waluty lokaty:

 

Okresy:

Dni:
Miesięcy: 1, 3
Lat:

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • Lokata zakładana w 100% przez internet.

Wymagalność konta

 • Lokata nie wymaga zakładania konta osobistego ani żadnych innych dodatkowych produktów

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (49) nie (3)

 • Lokata jest odnawialna automatycznie ale możesz to zmienić!
  Jako posiadacz lokaty masz możliwość zmiany charakteru lokaty na wariant nieodnawialny w dowolnym momencie trwania okresu umownego.

  Jeśli tego nie zmienić, po upływie okresu umownego (1 lub 3 miesiące) lokata zostaje automatycznie odnowiona wraz z wypracowanymi już odsetkami na analogiczny okres z tym, że na warunkach aktualnych na dzień odnowienia dla lokaty BON APETIT - w październiku 2016 roku jest to zaledwie 0,10%, więc chyba warto to zmienić.

Zarządzanie lokatami przez Internet
 • Zarządzasz lokatą bez posiadania konta osobistego w tym banku
  Zarządzenie odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego Lions Banku do którego login i hasło otrzymujesz zaraz po zakończonym procesie rejestracji.

Zakończenie lokaty
 • Przelew kwoty i odsetek na konto, z którego wpłynęły środki
  możliwy jest tylko wtedy kiedy, w czasie trwania lokaty zmienisz jej charakter z automatycznie odnawialnej na nieodnawialną. W przeciwnym wypadku cała kwota lokaty razem z zarobionymi odsetkami ulegnie odnowieniu na słabych warunkach ... patrz odnawialność »

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

- brak -

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

Tak

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (28) nie (5)

Tak - w oddziale
W Lions Bank Istnieje możliwość ustanowienia dyspozycji na wypadek śmierci na rzecz małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. Można to zrobić poprzez wypełnienia specjalnego formularza w oddziale banku. Dyspozycja może być w każdej chwili zmieniona lub odwołana. 

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

- brak możliwości - 

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

Tak - w oddziale
Posiadacz rachunku może udzielić pełnomocnictwa do rachunku lub lokaty. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na piśmie, a własnoręczność podpisu musi być poświadczona przez pracownika banku, notariusza lub przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną.

Konsekwencje zerwania lokaty

Pełna utrata odsetek
Zerwanie lokaty przed upływem okresu umownego skutkuje utratą wypracowanych odsetek. 

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (0)

Tak - do 100 000 Euro

Środki na lokacie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego BFG do kwoty 100 000 EUR dla każdego klienta banku

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek

Odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

Pod warunkiem, że w czasie trwania lokaty zmienisz jej charakter z automatycznie odnawialnej na nieodnawialną ... patrz odnawialność »


 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK O LOKATĘ

Aby założyć lokatę wystarczy wejść na stronę banku » i wypełnić wniosek w 4 prostych krokach. Do wypełnienia formularza będzie potrzebny: dowód osobisty, telefon komórkowy oraz dostęp do Twojego e-maila.

 

2. PIERWSZE LOGOWANIE W LIONS BANK

Natychmiast po zakończeniu procesu rejestracji otrzymasz dane logowanie do bankowości internetowej Lion's Bank - login drogą e-mailową natomiast hasło SMS-em. W czasie pierwszego logowania bank poprosi Cię o zmianę hasła na nowe, zawierające co najmniej osiem znaków - w postaci wielkich i małych liter oraz cyfry.

 

3. PRZELEW KWOTY LOKATY

Kwotę lokaty musisz przelać w ciągu 5 dni od złożenia wniosku o otwarcie lokaty na konto wskazane w bankowości internetowej banku konto.

 

Przejdź do banku
i załóż tą lokatę »

Podgląd formularza

Lions Bank Lokata Welcome Online - Start Lions Bank Lokata Welcome Online - Dane lokaty Lions Bank Lokata Welcome Online - Dane osobowe Lions Bank Lokata Welcome Online - Dane dowodu osobistego Lions Bank Lokata Welcome Online - Dane adresowe

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

4 min. / 4 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Lion's Bank

Premiera rynkowa
2017-10-20

Promowane w TV

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • lokata bez zakładania konta osobistego w banku
 • bez dodatkowych produktów
 • zakładana w 100% online - bez kontaktu z doradcą i obrony przed dosprzedażą

Opinia redaktora

Na Plus

Niewątpliwym atutem tej lokaty Lions Banku jest bardzo dobre oprocentowanie - szczególnie w porównaniu do oferty konkurencji i przy uwzględnieniu wciąż ujemnej inflacji w Polsce. Lione's Bank przygotował też przyjazne warunki jej zakładania umożliwiając założenia przez Internet, bez otwierania konta osobistego i jakichkolwiek innych dodatkowych produktów bankowych. Zaletą Lokaty Welcome Online jest także jej sposób zakładania - właśnie przez internet - co oznacza kompletny brak kontaktu z doradcą (bez prób dosprzedaży). 

 

Na minus
Pewnym mankamentem lokaty jest jej automatyczna odnawialność na znacznie gorszych warunkach, co jednak Klient może łatwo skorygować, zmieniając charakter lokaty na nieodnawialną ... patrz odnawialność »


Ostatnia aktualizacja

2 listopada 2017, 21:57