BGŻ Optima

Lokata Bezkompromisowa
BGŻ Optima

Lokata Bezkompromisowa to obecnie w czerwcu 2018 najlepsza lokata do 100 tys zł. Poza dobrym oprocentowaniem cechuje się dużą wygodą otwarcia i brakiem utraty odsetek przy jej zerwaniu.

 • do 100 tys. zł na 2,7% i 3 miesiące
 • lokata w 100% internetowa - umowa elektroniczna
 • bez konta osobistego - tylko konto oszczędnościowe szczegóły »
 • bez utraty odsetek przy zerwaniu lokaty
 • i ważna przy tych kwotach dyspozycja na wypadek śmierci tu »

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty

x

Oprocentowanie lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku i przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

Dla lokat progresywnych, w których oprocentowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, prezentujemy oprocentowanie liczone jako średnia arytmetyczna oprocentowań z poszczególnych okresów np. dla 3 miesięcznej lokaty progresywnej oprocentowanej w następujący sposób:

- 2% w 1-szym miesiącu

- 3% w 2-gim miesiącu

- 4% w 3-cim miesiącu

pokażemy oprocentowanie 4%

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (36) nie (12)

2.70 %

Kwota lokaty min. - max.

1 000 - 100 000

Okres lokaty

3 miesiące

Inne warianty lokaty

Hity procentowe
 • Hit Procentowy banku

 

Rodzaj oprocentowania
stałe

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (13) nie (0)

Otwierając Lokatą Bezkompromisową otwierasz jednocześnie Konto Smart będące kontem oszczędnościowym BGŻ Optima. To właśnie na Konto Smart zostaną przelane środki z Twojej Lokaty Bezkompromisowej po jej wygaśnięciu. Po trafieniu na to konto będą objęte oprocentowaniem standardowym, które w czerwcu 2018 wynosi 0,7%.

 

Każde nowe środki przelane przez Ciebie na Konto Oszczędnościowe Smart objęte zostaną oprocentowaniem promocyjnym w wysokości 2,6%. Dotyczy to kwot do 100 000 zł, a promocja ta jest aktualna do 26 lipca 2018. 

 

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Lokata skierowana do nowych klientów banku ale ...

W tym wypadku bank za nowych uważa Klientów, którzy nie byli posiadaczami Konta Indywidualnego BGŻ Optima w czasie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy na Lokatę Bezkompromisową (dokładniej zawarcie Umowy Ramowej).

 

Jeśli wobec tego byłeś już Klientem BGŻ Optima ale zamknąłeś swoje lokaty oraz konto o jakim mowa powyżej ponad 12 miesięcy temu - śmiało możesz dziś skorzystać z Lokaty Bezkompromisowej.

 

BGŻ Optima posiada także Lokatę Bezkarną na 3,5% »
jednak osoby, które założą Lokatę Bezkompromisową nie mogą już założyć Lokaty Bezkarnej - więc trzeba wybrać.

 

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (15) nie (1)

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
Tylko 1 dla 1 Klienta

Minimalna kwota lokaty
1 000

Maksymalna kwota lokaty
100 000

Maksymalna wartość wszystkich lokat
100 000

Inne możliwe okresy lokaty

Dni:
Miesięcy: 3
Lat:

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • Lokata online w 100%
  przez dedykowaną do tego stronę banku »

  Uruchamianie lokaty przez internet daje Ci wiele okazji do świadomego zawarcia lokaty:
  - wypełniasz wniosek w swoim tempie - nikt Cię nie pogania,
  - masz swobodny dostęp do wszystkich dokumentów - umowy, zgód itp.

  Nawet jeśli ilość dokumentów lub ich konstrukcja jest dla Ciebie "zbyt ciężka" pracując online i w swoim tempie masz większą szansę zapoznać się z tymi dokumentami niż przy "okienku bankowym".

 

Wymagalność konta
 • Nie wymaga zakładania konta osobistego przy zakładaniu lokaty
  Otwierane w czasie uruchamiania Lokaty Bezkompromisowej Konto SMART nie jest kontem osobistym (nie oferuje kart płatniczych, przelewów, wypłat z bankomatów i tym podobnych funkcjonalności).

  Jest to klasyczne Konto Oszczędnościowe i to na to konto, zostanie przelana kwota Lokaty Bezkompromisowej wraz z odsetkami po jej zakończeniu. Dopiero z tego konta możesz przelać środki na swoje konto osobiste. 

 

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (49) nie (3)

 

2,7%  ----->  0,7%

 

Lokata Bezkompromisowa - odnawialna w formie Konta Oszczędnosiowego
Lokata Bezkompromisowa nie jest lokatą odnawialnlą i można ją załoyć tylko 1 raz. Jednak od jakiegoś czasu środki z lokaty, po jej wygaśnięciu, przelewane są na oszczędnościowe Konto Smart (zakładane obecnie w momencie uruchamiania lokaty) i zostają tam oprocentowane na poziomie 0,7%.

 

Zarządzanie lokatami przez Internet
 • Zarządzanie lokatą przez internet
  odbywa się bez posiadania konta osobistego w tym banku

 

Zakończenie lokaty
 • Po zakończeniu lokaty
  Kapitał wraz z odsetkami jest automatycznie przeksięgowany na Twoje Konto Oszczędnościowe SMART w BGŻ Optima, gdzie jest nadal oprocentowane (w czerwcu 2018 jest to 0,7%). Jednocześnie w każdej chwili możesz całość środków przelać na swoje konto, z którego dokonano przelewu na lokatę.

 

 • Przy zerwanie lokaty
  W sytuacji zerwania lokaty przed terminem bank zwróci Ci kwotę lokaty oraz wypłaci odsetki naliczone od dnia otwarcia rachunku lokaty do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie.

 

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

Brak Powiadomienia
Pamiętaj, że bank nie poinformuje Cię o końcu lokaty. dlatego proponujemy w najwygodniejszy dla Ciebie sposób ustaw sobie powiadomienie (smartfon, poczta elektroniczna, kalendarz na lodówce) a następnie po zakończeniu okresu lokaty zdecydować o pozostawieniu lub przeniesieniu środku do jakiegoś nowego banku.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

Tak - Możesz zabezpieczyć bliskich
Lokując znaczące dla Twojego domu środki w BGŻ Optima, możesz zabezpieczyć Twoim bliskim dostęp do nich, na wypadek wystąpienia sytuacji losowych - choroby lub Twojej śmierci - jako właściciela lokaty.

Konstrukcja lokaty nie pozwala na utworzenie współwłasności lokaty ani też ustanowienia dla niej pełnomocnika ale daje możliwość bezpłatnego ustanowienia tzw. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

 

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (28) nie (5)

Tak - Możesz ustanowić Dyspozycję Na Wypadek Śmierci
W ramach Lokaty Bezkompromisowej dyspozycję na wypadek śmierci możesz utworzyć zaraz po zakończeniu zakładania samej lokaty. Logując się do bankowości internetowej banku wchodzisz w zakładkę "Osobiste", po czym otwierasz zakładkę "Moje Dane" i wybierasz "Dyspozycję wkładem w wypadku śmierci". Do wypełnienia tej dyspozycji niezbędne będą dane osób, które chcesz wskazać w dyspozycji (Pesele tych osób). Zatwierdzenie dyspozycji następuje za pomocą hasła SMS.

 

Co warto wiedzieć o Dyspozycji na Wypadek Śmierci?

Uruchamiając lokatę na kwotę, które jest znacząca dla Twojego domu i funkcjonowania całej rodziny, możesz zadbać o najbliższych m.in. zapewniając im dostęp do środków na lokacie także w wypadku śmierci Twojej - jako właściciela lokaty.

Przepisy dość precyzyjnie regulują dziś zasady postępowania banków z lokatami, których właściciela umarli w czasie ich trwania. Zgodnie z nimi, wszystkie środki znajdujące się na lokacie w momencie śmierci właściciela lokaty wchodzą do tzw. masy spadkowej w związku z czym są one opodatkowane a ich wypłata jest utrudniona. Od zasady tej są dwa wyjątki pozwalające na szybki dostęp do pieniędzy z lokaty: po pierwsze pokrycie kosztów pogrzebu, po drugie wypłata sumy wskazanej za życia przez właściciela depozytu właśnie w omawianej dyspozycji.

Warto wiedzieć, że maksymalna kwota jaką można wskazać w dyspozycji to dwudziestokrotność przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (w I kw 2018 byłoby to ok. 94 000 zł) a w dyspozycji można wskazać wyłącznie najbliższych członków rodziny czyli - małżonków, rodziców, dziadków, dzieci, wnuki i rodzeństwo.

 

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

Brak możliwości utworzenia współwłasności lokaty
Właścicielem Lokaty Bezkompromisowej może być wyłącznie pojedyncza osoba fizyczna, która we wniosku o uruchomienie lokaty poda swoje dane i która podlega weryfikacji na podstawie tych danych.

Jednym z elementów weryfikacji jest przelew kwoty lokaty z konta osobistego na konto lokaty i wszystkie dane widoczne na tym przelewie (imię, nazwisko oraz adres) muszą być zgodne z danymi podanymi we wniosku o uruchomienie lokaty.

W wypadku tej lokaty i małżonków chcących zachować swobodny dostęp do środków na lokacie w sytuacjach losowych (np. przy poważnej chorobie i braku kontaktu z chorym właścicielem lokaty), jedynym wyjściem wydaje się ujawnienie danych logowania małżonkowi.

 

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

Bez możliwości dodania pełnomocnictwa
Konstrukcja Lokaty Bezkompromisowej nie pozwala na dodanie pełnomocnika do lokaty.

 

Konsekwencje zerwania lokaty
 • Zachowanie wypracowanych odsetek
  Lokata Bezkompromisowa jako jedna z nielicznych na rynku daje Ci prawo do zachowania wypracowanych w czasie jej trwania odsetek także wtedy kiedy ją zerwiesz przed terminem zapadalności. W takich sytuacjach, naliczają Ci się odsetki od dnia otwarcia lokaty do dnia poprzedzającego dzień jej zerwania. 

  Lokatę możesz zerwać przed czasem wypełniając prosty formularz dostępnego po zalogowaniu do bankowości elektronicznej BGŻ Optima.

 

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (0)

 • Tak - na całą kwotę lokaty
  Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) obejmuje w całości lokaty do wartości 100 tys. EUR.

 

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek

Odsetki dostępne:
- po zakończeniu lokaty
- lub w czasie jej trwania w wypadku zerwania lokaty

 

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK

Wchodzisz bezpośrednio na stronę BGŻ Optima » i wypełniasz wniosek o uruchomienie Lokaty Bezkompromisowej i Konta SMART będącego klasycznym kontem oszczędnościowym. Do sprawnego wypełnienia wniosku będą Ci potrzebne dane takie jak: 

- dane kontaktowe (telefon, e-mail),

- dane z dowodu (numer, data ważności oraz skan lub zdjęcie dowodu),

- adres zamieszkania.

 

Poza powyższymi danymi konieczne będzie również podanie numeru Twojego indywidualnego konta bankowego, z jakiego wykonany będzie przelew środków na lokatę. Co istotne - dane na przelewie powinny być zgodne z danymi podanymi we wniosku o uruchomienie lokaty.

 

Ważne - Skan Dowodu!

Od jakiegoś czasu BGŻ Optima przy otwieraniu lokaty wymaga od Klientów dołączenia do wniosku skanów dowodu osobistego (w dwóch osobnych plikach pierwszą i drugą stronę). Formularz przyjmuje pliki .jpg lub .png o rozmiarze do 3MB każdy. Na skanach dowodu powinny być widoczne wszystkie krawędzie dowodu oraz czytelne wszystkie dane.

 

2. PRZELEW

Ze swojego konta osobistego wykonujesz przelewu kwoty lokaty na konto wskazane przez BGŻ Optima w czasie składania wniosku. Natychmiast po zaksięgowaniu przelewu, co następuje następnego dnia roboczego, otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą założenia lokaty.

 

Ważne - dokładna kwota lokaty!

Jeśli wykonasz przelew na kwotę mniejszą niż podana przez Ciebie we wniosku, nie spełnisz warunków umowy i przelane przez Ciebie środki trafią na Konto Smart. Jeśli natomiast przelejesz kwotę wyższą wówczas Lokata Bezkompromisowa będzie założona na kwotę zadeklarowaną we wniosku a nadwyżka zostanie przelana na Konto Smart.

 

3. UMOWA

Umowa otwarcia Konta SMART i Lokaty Bezkompromisowej ma formę dokumentu elektronicznego i zgodnie obowiązującym z prawem bankowym, może być dokumentem podpisywanym przez Klienta przy użyciu przelewu weryfikacyjnego. Podpisania takiego dokonujesz na ostatnim kroku wniosku - zobacz poniżej na podglądach wniosku.

 

4. ZYSKI

Po wygaśnięciu okresu lokaty, kwota lokaty z wypracowanymi odsetkami jest automatycznie przelewana na Konto Oszczędnościowe SMART BGŻ Optima, gdzie może nadal procentować (w czerwcu 2018 jest to 0,7%), lub skąd można je w dowolnym momencie przelać na swoje konto osobiste, z którego zostały przelane w czasie otwierania lokaty.

 

Podgląd formularza

Lokata Bezkompromisowa BGŻ Optima - dane lokaty Lokata Bezkompromisowa BGŻ Optima - dane kontaktowe Lokata Bezkompromisowa BGŻ Optima - zgody Lokata Bezkompromisowa BGŻ Optima - dane osobowe Lokata Bezkompromisowa BGŻ Optima - dane osobowe c.d. Lokata Bezkompromisowa BGŻ Optima - adres zamieszkania Lokata Bezkompromisowa BGŻ OPtima - nr konta Lokata Bezkompromisowa BGŻ OPtima - skan dowodu Lokata Bezkompromisowa BGŻ OPtima - ankieta banku Lokata Bezkompromisowa BGŻ OPtima - złożenie wniosku

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

7 min. / 3 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • BGŻ Optima

Premiera rynkowa
2017-10-25

Promowane w TV

- nie - 

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • do 100 000 zł na 2,7% i 3 miesiące
 • lokata zakładana w pełni online - z umową elektroniczną
 • żadnego konta osobistego - tylko konto oszczędnościowe do obsługi lokaty po jej zakończeniu
 • bez utraty odsetek przy zerwaniu lokaty

Opinia redaktora

Brak jakiejkolwiek konsekwencje zerwania lokaty przed czasem jej zapadalności jest niewątpliwym atutem tej lokaty i jednocześnie świetnym sposobem na to, żeby pieniądze mieć zawsze pod ręką a jednocześnie cały czas na nich zarabiać.

 

Lokata Bezkarna posiada trzy zasadnicze zalety:
(+) bardzo wygodny proces uruchamiania lokaty wraz z elektronicznym podpisaniem umowy o jej prowadzenie,
(+) uruchamiane wraz z lokatą Konto Oszczędnościowe Smart pozwalające na pewnego rodzaju odnawialność i dalsze pracowanie środków - może nie na jakimś super atrakcyjnym oprocentowaniu (w czerwcu 2018 na 0,7%), ale na pewno lepszym niż 0%,
(+) Ważnym elementem lokaty jako całości jest też możliwość ustanowienia dyspozycji na wypadek śmierci, co przy kwotach sięgających górnych limitów lokaty czyli do 100 tys. zł, dla niektórych rodzin może być dość istotne.

 

Trzeba to też jasno powiedzieć, że Lokata Bezkompromisowa posiada również dwa, może niezbyt duże, ale jednak mankamenty:
(-) pierwszy to wymóg przesłania we wniosku skanu lub zdjęcia dowodu osobistego, co dla niektórych osób może być kłopotem zarówno technicznym jak i mentalnym,
(-) drugim mankamentem jest zaostrzenie przez bank rygorów związanych z przelewem kwoty lokaty i możliwość przelewania jej wyłącznie z indywidualnego konta osobistego co może zdyskwalifikować niektórych klientów korzystających razem z małżonkiem ze wspólnych kont osobistych.

 

Ostatecznie jednak, najwyższe na rynku oprocentowanie dla kwot do 100 tys. zł, brak konsekwencji zerwania, brak wymogu zakładania konta osobistego i uruchamiane równolegle Konto Oszczędnościowe Smart sprawiają, że jest to obecnie najlepsza lokata w tym przedziale kwotowym w Polsce. 

 

Ostatnia aktualizacja

7 czerwca 2018, 14:05