< wyżej

BGŻ Optima

Serwis internetowy
www.bgzoptima.pl

Lokata Bezkompromisowa
BGŻ Optima

To w marcu 2018 jedna z dwóch najlepszych na rynku lokat online do 100 tys zł. Poza dobrym oprocentowaniem dla takich kwot cechuje się dużą wygodą uruchamiania i brakiem utraty odsetek przy jej zerwaniu.

 • do 100 000 zł na 2,7% i 3 miesiące
 • lokata zakładana w pełni online - z umową elektroniczną
 • żadnego konta osobistego - tylko konto do obsługi lokaty
 • bez utraty odsetek przy zerwaniu lokaty
 • i ważna przy tych kwotach dyspozycja na wypadek śmierci tu »

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie przed opodatkowaniem

x

Oprocentowanie przed opodatkowaniem

OCENA WYJAŚNIENIA

Inaczej mówiąc oprocentowanie nominalne.

 

Jest to wartość brana pod uwagę przy  wyliczeniach należnych odsetek.

 

W przypadku lokat progresywnych wartość ta przybiera postać średniorocznej stopy procentowej.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (35) nie (12)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

2.70 %

Kwota lokaty

0

............

Żeby wprowadzić własną Kwotę lokaty i wyliczyć Odsetki dla tej lokaty, generuj dynamiczny Ranking Lokat na stronie - Lokaty bankowe!

Odsetki po opodatkowaniu

x

Odsetki po opodatkowaniu

OCENA WYJAŚNIENIA

To rzeczywista suma jaką otrzymasz od banku w zamian za ulokowanie pieniędzy na dany okres.

Obliczenia tej kwoty dokonujemy na podstawie parametru Oprocentowanie przed opodatkowaniem. Uwzględniamy także wszelkie oferowane bonusy banku.

 

Podejmujemy wszelkie możliwe starania, aby funkcjonowanie algorytmów wyliczających było jak najbardziej precyzyjnie, jednakże rezultaty działania tych algorytmów mają nadal charakter szacunkowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (30) nie (11)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

0.00

............

Żeby zobaczyć powinieneś określić parametry niezbędne do wykonania kalkulacji:

Kwotę, Walutę i Okres lokaty.

Zrobisz to na stronie kategorii - Lokaty bankowe!

Rodzaj oprocentowania
stałe

Okres lokaty

Hity procentowe
 • hit procentowy banku

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (13) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

brak bonusów

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Lokata skierowana do nowych klientów banku ale ...

W tym wypadku bank za nowych Klientów uważa osoby, które nie był posiadaczem Konta Indywidualnego BGŻ Optima w czasie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy na Lokatę Bezkompromisową (dokładniej zawarcie Umowy Ramowej dotyczącej takiego Konta Indywidualnego służącego jedynie do obsługi lokaty online.

 

Jeśli wobec tego byłeś już klientem BGŻ Optima ale zamknąłeś swoje lokaty oraz konto o jakim mowa powyżej ponad 12 miesięcy temu - śmiało możesz z skorzystać z Lokaty Bezkompromisowej.


BGŻ Optima posiada także Lokatę Bezkarną na 3% »
jednak osoby które założą Lokatę Bezkompromisową nie mogą już założyć Lokaty Bezkarnej - więc trzeba wybrać.

 

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (14) nie (1)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

na koniec okresu

Odsetki przed opodatkowaniem

0.00

............

Żeby zobaczyć powinieneś określić parametry niezbędne do wykonania kalkulacji:

Kwotę, Walutę i Okres lokaty.

Zrobisz to na stronie kategorii - Lokaty bankowe!

Podatek od odsetek

0.00

............

Żeby zobaczyć powinieneś określić parametry niezbędne do wykonania kalkulacji:

Kwotę, Walutę i Okres lokaty.

Zrobisz to na stronie kategorii - Lokaty bankowe!

Minimalna kwota lokaty
1 000

Maksymalna kwota lokaty
100 000

Liczba możliwych do założenia lokat
Tylko 1 dla 1 Klienta

Maksymalna wartość wszystkich lokat
100 000

Inne możliwe okresy lokaty

Inne możliwe okresy i waluty lokaty:

 

Okresy:

Dni:
Miesięcy: 3
Lat:

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty

 

Wymagalność konta
 • Nie wymaga zakładania konta osobistego przy zakładaniu lokaty
  Otwierane w czasie uruchamiania lokaty Konto Indywidualne BGŻ Optima jest kontem technicznym służącym do obsługi lokaty przez internet. Nie jest to konto osobiste typu ROR - nie oferuje karty płatniczej, przelewów, wypłat z bankomatów i innych funkcjonalności konta.

 

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (48) nie (3)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 • Lokata jest nieodnawialna i można ją założyć tylko raz!

 

Zarządzanie lokatami przez Internet
 • Zarządzanie lokatą przez internet odbywa się bez posiadania konta osobistego w tym banku

 

Zakończenie lokaty
 • Po zakończeniu lokaty
  Kapitał wraz z odsetkami jest automatycznie przeksięgowany na Twoje konto główne w BGŻ Optima, gdzie może być nadal oprocentowany (w padzierniku 2016 jest to 1,5%). Jednocześnie w każdej chwili możesz całość środków przelać na swoje konto, z którego dokonano przelewu na lokatę.

 

 • Przy zerwanie lokaty
  W sytuacji zerwania lokaty przed terminem bank zwróci Ci kwotę lokaty oraz wypłaci odsetki naliczone od dnia otwarcia rachunku lokaty do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie.

 

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

x

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Parametr istotny szczególnie dla lokat automatycznie odnawialnych.

 

Bank informuje nas o zbliżającym się końcu lokaty przez telefon, e-mail lub pocztę. Mamy wówczas możliwość wyboru, czy zostajemy przy produktach danego banku czy przenosimy swoje środki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (9) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

- brak -

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich
 • Tak
  Lokując znaczące dla Twojego domu środki w BGŻ Optima, możesz zabezpieczyć Twoim bliskim dostęp do nich, na wypadek wystąpienia sytuacji losowych - choroby lub śmierci właściciela lokaty.

 

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (25) nie (5)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 • Tak - Przez Internet
  W ramach Lokaty Bezkompromisowej dyspozycję na wypadek śmierci możesz utworzyć zaraz po zakończeniu zakładania samej lokaty. Po zalogowaniu się do panelu bankowości elektronicznej BGŻOptima wybierasz z menu "Osobiste", następnie "Moje Dane" i potem "Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci". Po uzupełnieniu danych (przygotuj numery PESEL osób wskazanych w dyspozycji) zatwierdzasz wszystko przez hasło SMS.

  Warto Wiedzieć !
  Deponując w banku niemałe i ważne dla Twojej rodziny środki, możesz bez żadnych dodatkowych kosztów, zapewnić swoim najbliższym dostęp do tych pieniędzy na wypadek Twojej śmierci.

  Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza lokaty właśnie w dyspozycji na wypadek śmierci.

  Kwota wskazana w dyspozycji nie może jednak przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę a więc małżonka, wstępnych (rodzicie, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo.

 

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 • Nie, ale ...
  Właścicielem tej lokaty może być tylko jedna osoba - która we wniosku o uruchomienie lokaty podaje swoje dane i która podlega weryfikacji na podstawie tych danych.

  Istnieje co prawda możliwość dokonania wpłaty na lokatę z konta wspólnego małżonków, ale wówczas imię, nazwisko oraz adres widoczny na przelewie z konta wspólnego musi być zgodny z podanym we wniosku o lokatę imieniem, nazwiskiem i adresem jednego z małżonków - jednak nadal właścicielem lokaty pozostaje jedna osoba.

  W wypadku małżonków chcących w sytuacjach losowych (np. choroba) zachować swobodny dostęp do środków na lokacie, jedynym wyjściem w wypadku tej lokaty wydaje się być jawne w małżeństwie dane logowania do konta lokaty.

 

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

- brak możliwości -

Konsekwencje zerwania lokaty
 • Bez utraty odsetek
  Klient ma prawo do zachowania wszystkich odsetek naliczonych od dnia otwarcia lokaty do dnia poprzedzającego dzień zerwania. Lokatę możemy zamknąć przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie. Zerwanie umowy skutkuje zamknięciem rachunku.

 

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (0)

Paulina Stangret Paulina Stangret Zgłoś błąd, dodaj nową informację

 • Tak - na całą kwotę lokaty
  Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) obejmuje w całości lokaty do kwoty 100 000 EUR na każdego klienta.

 

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK

Przechodzisz bezpośrednio na stronę BGŻ Optima » i wypełniasz wniosek o otwarcie Konta do obsługi lokat oraz Lokaty Bezkompromisowej. Poza standardowymi danymi będziesz potrzebował numer rachunku bankowego, z którego wykonasz przelew na lokatę. Pamiętaj, żeby adres podany we wniosku był zgodny z adresem w banku z jakiego będziesz realizować przelew na lokatę.

 

Ważne!
Potrzebny Ci będzie skan dowodu osobistego (w osobnym pliku pierwsza i druga strona), na którym widoczne są wszystkie krawędzie dokumentu a dane są wyraźne i czytelne. Skany należy przygotować w formacie .jpg lub .png o maksymalnym rozmiarze pliku - 3MB.

 

2. PRZELEW

Z Twojego konta osobistego dokonujesz przelewu środków na konto lokaty wskazane przez bank w czasie wnioskowania. Po zaksięgowaniu środków, zazwyczaj następnego dnia, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem założenia lokaty.

 

3. UMOWA

W zgodzie z prawem bankowym, umowa o otwarcie konta i Lokaty Bezkompromisowej jest dokumentem elektronicznym podpisywanym przez Ciebie kodem SMS na ostatnim etapie wypełniania wniosku. Możesz ją wówczas pobrać.

 

4. ZYSKI

Po zakończeniu lokaty, kapitał wraz z odsetkami, zostanie automatycznie przeksięgowany na Twoje konto główne w BGŻ Optima, gdzie może być nadal oprocentowany (w październiku 2016 jest to 1,5%). W każdej chwili możesz całość środków przelać na konto, z którego dokonano przelewu na lokatę.

 

Podgląd formularza

Lokata Bezkompromisowa BGŻ Optima wniosek 1aLokata Bezkompromisowa BGŻ Optima wniosek 1bLokata Bezkompromisowa BGŻ Optima wniosek 1cLokata Bezkompromisowa BGŻ Optima wniosek 1dLokata Bezkompromisowa BGŻ Optima wniosek 2aLokata Bezkompromisowa BGŻ Optima wniosek 2bLokata Bezkompromisowa BGŻ Optima wniosek 2cLokata Bezkompromisowa BGŻ Optima wniosek 3aLokata Bezkompromisowa BGŻ Optima wniosek 3bLokata Bezkompromisowa BGŻ Optima wniosek 3cLokata Bezkompromisowa BGŻ Optima wniosek 3d

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

7 min. / 3 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • BGŻ Optima

Premiera rynkowa
2017-10-25

Promowane w TV

- nie - 

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • do 100 000 zł na 2,7% i 3 miesiące
 • lokata zakładana w pełni online - z umową elektroniczną
 • żadnego konta osobistego - tylko konto do obsługi lokaty
 • bez utraty odsetek przy zerwaniu lokaty

Opinia redaktora

Brak jakichkolwiek konsekwencji zerwania lokaty wydaje się świetnym sposobem na to, żeby mieć środki w razie czego pod ręką i jednocześnie zarabiać. Wszystko możemy załatwić przez Internet nie wychodząc z domu, bez kurierów czy wizyt na poczcie.

 

Konieczność założenia konta, która odstrasza niektórych użytkowników jest nieco myląca, ponieważ zakładane z lokatą konto nie jest kontem osobistym (nie ma w nim przelewów, kart, czy wypłat z bankomatów). Służy ono wyłącznie do łatwego zarządzania lokatami.

 

Dużym plusem Lokaty Bezkompromisowej jest też to, że przy oferowanych kwotach lokaty (do 100 tys. zł) daje możliwość zabezpieczenia bliskich w sytuacjach losowych.

 

Szkoda, że bank ogranicza taką ofertę do maksymalnie 1 lokaty dla 1 Klienta.

 

Ostatnia aktualizacja

13 marca 2018, 14:31

 

getin_bank.png 

 


 

22 grudnia 2017 roku Getin Banku uruchomił 5-tą już edycję

swojej flagowej e-Lokaty na Nowe Środki.

 

 

 

 • do 200 000 zł na 2,1% przez okres 4 miesięcy
 • bez zakładania konta i w pełni online
 • skierowana dla Nowych i Starych Klientów :)

 

więcej szczegółów »

 

 

x