neoBANK

Serwis internetowy
www.neobank.pl

energo Lokata 3M Plus

Od dłuższego czasu najpopularniejszy i najkorzystniejszy produkt oszczędnościowy tego banku. Najlepsze oprocentowanie najczęściej dostępne jest na 3-miesięcznej energoLokacie. Do założenia lokaty może zachęcić również wysoka kwota maksymalna - 1 000 000 zł. 

x

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty

x

Oprocentowanie lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku i przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

Dla lokat progresywnych, w których oprocentowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, prezentujemy oprocentowanie liczone jako średnia arytmetyczna oprocentowań z poszczególnych okresów np. dla 3 miesięcznej lokaty progresywnej oprocentowanej w następujący sposób:

- 2% w 1-szym miesiącu

- 3% w 2-gim miesiącu

- 4% w 3-cim miesiącu

pokażemy oprocentowanie 4%

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (36) nie (12)

2.90 %

Znasz taką lokatę - bez kar za zerwanie?

bgz_optima_lokata_bezkompromisowa_2.png  
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • zakładana bez konta i w pełni online
 • lokata pracuje a środki ciągle pod ręką
x

Kwota lokaty min. - max.

1 000 - 1 000 000

Okres lokaty

3 miesiące

Inne warianty lokaty

Hity procentowe
 • hit procentowy banku

Rodzaj oprocentowania
stałe

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (13) nie (0)

brak bonusów

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Lokatę może założyć tylko osoba fizyczna nie będąca dotychczas Klientem neoBANK.

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (15) nie (1)

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
brak ograniczeń

Minimalna kwota lokaty
1 000

Maksymalna kwota lokaty
1 000 000

Maksymalna wartość wszystkich lokat
1 000 000

Inne możliwe okresy lokaty

Inne możliwe okresy i waluty lokaty:

 

Okresy:

Dni:
Miesięcy: 3
Lat: 

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • online

Wymagalność konta
 • wymaga założenia konta osobistego przy zakładaniu lokaty

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (49) nie (3)

 • do wyboru: odnawialna automatycznie lub nieodnawialna

Zarządzanie lokatami przez Internet
 • zarządzanie lokatami dla posiadaczy konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty
 • przelew kwoty i odsetek na konto w banku założenia lokaty

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (28) nie (5)

W oddziale
Posiadacz dokonuje w formie pisemnej przez złożenie oświadczenia, oznaczając w szczególności kwotowo lub procentowo środki przypadające do wypłaty beneficjentom, imiona, nazwiska i stopień pokrewieństwa posiadacza z beneficjentami. Dyspozycja na wypadek śmierci jest skuteczna z chwilą złożenia jej w neoBANKU.

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

Przez Internet
Możliwość ustanowienia rachunku wspólnego on-line w czasie zakładania rachunku osobistego. Bank dopuszcza także możliwość zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny w trakcie trwania umowy.

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

W oddziale
Każdy ze współposiadaczy może ustanowić swojego pełnomocnika. Współposiadacz może odwołać pełnomocnika ustanowionego przez drugiego współposiadacza.

Konsekwencje zerwania lokaty

W przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym naliczenie są odsetki w wysokości 0,05%.

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (0)

do kwoty 100 000 EUR na każdego klienta

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK
Założenie lokaty wiąże się z posiadaniem rachunku osobistego: neoKONTA, neoKONTA BANKOMATOWEGO, neoKONTA PRESTIŻ lub Portfela Depozytowego. 
2. WERYFIKACJA WNIOSKU
Po wypełnieniu wniosku pracownik banku skontaktuje się z tobą, aby potwierdzić dane, które podałeś we wniosku. 
3. AKTYWACJA
Aby aktywować konto należy wysłać przelew weryfikacyjny.
4. ZAŁOŻENIE LOKATY
Po aktywacji konta będziesz miał możliwość założenia lokaty poprzez serwis internetowy neoBANK 24. 

Podgląd formularza

neo_bank_energolokata_3m_plus_form1.pngneo_bank_energolokata_3m_plus_form22.pngneo_bank_energolokata_3m_plus_form33.pngneo_bank_energolokata_3m_plus_form44.png

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

3 strony / 10 min.

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • neoBANK

Premiera rynkowa
2016-03-11

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • oferta wyłącznie dla nowych klientów banku
 • w 100% internetowy i łatwy proces zakładania lokaty, z umową elektroniczną i bez kurierów
 • nawet 1 mln PLN na wysoko oprocentowanej lokacie!

Opinia redaktora

Lokata skierowana jest do osób, którzy nie byli wcześniej posiadaczami konta w neoBANKU. Wiąże się to z koniecznością otworzenia rachunku technicznego lub konta, które można założyć przez Internet lub w oddziale banku. Samą lokatę zakładamy już wyłącznie poprzez panel w internetowym serwisie banku. Po zakończeniu promocji lokaty, lokata odnowi się na warunkach Lokaty onLINE 3M.

Ostatnia aktualizacja

12 marca 2016, 10:21