BGŻ Optima

Lokata Bezkompromisowa BGŻ Optima

Bezkompromisowa Lokata BGŻ do 100 tys zł - zakładana online i bez konta na dobry procent i relatywnie długi okres jako lokata bez utraty odsetek przy jej zerwaniu.

 • lokata na kwoty od 50 do 100 tys. zł na 2,7% 
 • wyjątkowo długi okres - 6 miesięcy z zyskiem do 1 094 zł 
 • zerwanie lokaty przez czasem bez utraty odsetek 
 • lokata bez konta zakładana w pełni online
 • zabezpieczenie rodziny na wypadek śmierci - tu więcej »

 

Lokata wycofana z oferty banku 23-kwi-2019.
Być może tymczasowo - ponieważ już tak bywało.

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty
x

Oprocentowanie lokaty

Prezentujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki - 19%. W lokatach progresywnych jest to średnia arytmetyczna - więcej o lokatach progresywnych »

2.70 %

Kwota lokaty min. - max.

50 000 - 100 000 zł

Okres lokaty

6 miesięcy

Hity procentowe
x

Hity procentowe

Oznaczamy w ten sposób lokaty o najwyższym oprocentowaniu w swoich bankach. Pamiętaj jednak, że najlepsze oprocentowanie »

 • Hit Procentowy banku

 

Dodatkowe bonusy
x

Dodatkowe bonusy

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

Otwierając Lokatą Bezkompromisową BGŻ otwierasz jednocześnie Konto Smart będące kontem oszczędnościowym BGŻ Optima. To właśnie na Konto Smart zostaną przelane środki z Twojej Lokaty Bezkompromisowej po jej wygaśnięciu. Po trafieniu na to konto będą objęte oprocentowaniem standardowym, które w lutym 2019 wynosi 0,7%.
 

Rodzaj oprocentowania
x

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania bez informacji o jego rodzaju jest informacją niepełną a może być błędną - zobacz rodzaje oprocentowania »

stałe

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Lokata skierowana do nowych klientów banku ale ...

W tym wypadku bank za nowych uważa Klientów, którzy nie byli posiadaczami Konta Indywidualnego BGŻ Optima w czasie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy na Lokatę Bezkompromisową (dokładniej zawarcie Umowy Ramowej).

 

Jeśli wobec tego byłeś już Klientem BGŻ Optima ale zamknąłeś swoje lokaty oraz konto o jakim mowa powyżej ponad 12 miesięcy temu - śmiało możesz dziś skorzystać z Lokaty Bezkompromisowej.

 

BGŻ Optima posiada także Lokatę Bezkarną na 3,5% »
jednak osoby, które założą Lokatę Bezkompromisową nie mogą już założyć Lokaty Bezkarnej - więc trzeba wybrać.

 

Kapitalizacja odsetek
x

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja Odsetek określa moment naliczania przez bank odsetek na danej lokacie - więcej o kapitalizacji znajdziesz tutaj »

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
Tylko 1 dla 1 Klienta

Maksymalna wartość wszystkich lokat
100 000

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • Lokata online w 100%
  przez dedykowaną do tego stronę banku »

  Uruchamianie lokaty przez internet daje Ci wiele okazji do świadomego zawarcia lokaty:
  - wypełniasz wniosek w swoim tempie - nikt Cię nie pogania,
  - masz swobodny dostęp do wszystkich dokumentów - umowy, zgód itp.

  Nawet jeśli ilość dokumentów lub ich konstrukcja jest dla Ciebie "zbyt ciężka" pracując online i w swoim tempie masz większą szansę zapoznać się z tymi dokumentami niż przy "okienku bankowym".

 

Wymagalność konta
 • Nie wymaga zakładania konta osobistego przy zakładaniu lokaty
  Otwierane w czasie uruchamiania Lokaty Bezkompromisowej Konto SMART nie jest kontem osobistym. Nie oferuje kart płatniczych, przelewów, wypłat z bankomatów i tym podobnych funkcjonalności.

  Jest to klasyczne Konto Oszczędnościowe i to na nie zostanie przelana kwota Lokaty Bezkompromisowej wraz z odsetkami po jej zakończeniu. Dopiero z tego konta możesz przelać środki na swoje konto osobiste. 

 

Odnawialność lokaty
x

Odnawialność lokaty

Banki jeszcze przed założeniem lokaty muszą wiedzieć co zrobić z Twoimi pieniędzmi po jej zakończeniu i stosują trzy sposoby - więcej o rodzajach odnawialności tutaj »

 

2,7%  ----->  0,7%

 

Lokata Bezkompromisowa - odnawialna w formie Konta Oszczędnosiowego.
Lokata Bezkompromisowa BGŻ nie jest lokatą odnawialnlą i można ją załoyć tylko 1 raz. Jednak od jakiegoś czasu środki z lokaty, po jej wygaśnięciu, przelewane są na oszczędnościowe Konto Smart (zakładane obecnie w momencie uruchamiania lokaty) i zostają tam oprocentowane na poziomie 0,7%.

 

Zarządzanie lokatami online
 • Zarządzanie lokatą przez internet
  odbywa się bez posiadania konta osobistego w tym banku

 

Zakończenie lokaty
 • Po zakończeniu lokaty
  Kapitał wraz z odsetkami jest automatycznie przeksięgowany na Twoje Konto Oszczędnościowe SMART w BGŻ Optima, gdzie jest nadal oprocentowane (w lutym 2019 jest to 0,7%). Jednocześnie w każdej chwili możesz całość środków przelać na swoje konto, z którego dokonano przelewu na lokatę.

 

 • Przy zerwanie lokaty
  W sytuacji zerwania lokaty przed terminem bank zwróci Ci kwotę lokaty oraz wypłaci odsetki naliczone od dnia otwarcia rachunku lokaty do dnia poprzedzającego dzień zerwania lokaty włącznie.

 

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

Brak Powiadomienia
Pamiętaj, że bank nie poinformuje Cię o końcu lokaty. Dlatego proponujemy ustaw sobie powiadomienie w najwygodniejszy dla Ciebie sposób np. smartfon, poczta elektroniczna, kalendarz na lodówce. Następnie po zakończeniu okresu lokaty zdecyduj o pozostawieniu lub przeniesieniu środku do innego banku.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

Tak - Możesz zabezpieczyć bliskich
Lokując znaczące dla Twojego domu środki w BGŻ Optima, możesz zabezpieczyć Twoim bliskim dostęp do nich, na wypadek wystąpienia sytuacji losowych - choroby lub Twojej śmierci - jako właściciela lokaty.

Konstrukcja lokaty nie pozwala na utworzenie współwłasności lokaty ani też ustanowienia dla niej pełnomocnika ale daje możliwość bezpłatnego ustanowienia tzw. Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

 

dyspozycja na wypadek śmierci
x

dyspozycja na wypadek śmierci

Pozwala w szybki sposób udostępnić najbliższej rodzinie środki znajdujące się na lokacie w sytuacji śmierci jedynego właściciela tej lokaty »

Tak - Możesz ustanowić Dyspozycję Na Wypadek Śmierci
W ramach Lokaty Bezkompromisowej dyspozycję na wypadek śmierci możesz utworzyć zaraz po zakończeniu zakładania samej lokaty. Logując się do bankowości internetowej banku wchodzisz w zakładkę "Osobiste", po czym otwierasz zakładkę "Moje Dane" i wybierasz "Dyspozycję wkładem w wypadku śmierci". Do wypełnienia tej dyspozycji niezbędne będą dane osób, które chcesz wskazać w dyspozycji (Pesele tych osób). Zatwierdzenie dyspozycji następuje za pomocą hasła SMS.

 

Więcej na temat dyspozycji na wypadek śmierci »

 

możliwa współwłasność
x

możliwa współwłasność

Rozwiązanie pozwala na stały dostęp do środków na lokacie dla dwóch współwłaścicieli co ma znaczenie m.in. przy niedyspozycji jednego z nich »

Brak możliwości utworzenia współwłasności lokaty
Właścicielem Lokaty Bezkompromisowej może być wyłącznie pojedyncza osoba fizyczna, która we wniosku o uruchomienie lokaty poda swoje dane i która podlega weryfikacji na podstawie tych danych.

Jednym z elementów weryfikacji jest przelew kwoty lokaty z konta osobistego na konto lokaty i wszystkie dane widoczne na tym przelewie (imię, nazwisko oraz adres) muszą być zgodne z danymi podanymi we wniosku o uruchomienie lokaty.

W wypadku tej lokaty i małżonków chcących zachować swobodny dostęp do środków na lokacie w sytuacjach losowych (np. przy poważnej chorobie i braku kontaktu z chorym właścicielem lokaty), jedynym wyjściem wydaje się ujawnienie danych logowania małżonkowi.

 

możliwe pełnomocnictwo
x

możliwe pełnomocnictwo

Rozwiązanie pozwala delegować zarządzanie Twoją lokatą innej, zaufanej Ci osobie tu więcej na temat pełnomocnictw »

Bez możliwości dodania pełnomocnictwa
Konstrukcja Lokaty Bezkompromisowej nie pozwala na dodanie pełnomocnika do lokaty.

 

Konsekwencje zerwania lokaty
 • Zachowanie wypracowanych odsetek
  Lokata Bezkompromisowa BGŻ jako jedna z nielicznych na rynku daje Ci prawo do zachowania wypracowanych w czasie jej trwania odsetek także wtedy kiedy ją zerwiesz przed terminem zapadalności. W takich sytuacjach, naliczają Ci się odsetki od dnia otwarcia lokaty do dnia poprzedzającego dzień jej zerwania. 

  Lokatę możesz zerwać przed czasem wypełniając prosty formularz dostępnego po zalogowaniu do bankowości elektronicznej BGŻ Optima.

 

Gwarancja BFG
x

Gwarancja BFG

Gwarantuje zwrot pieniędzy zgromadzonych na lokatach w przypadku zawieszenia działalności banku lub SKOK'u - więcej o BFG znajdziesz tu »

 • Tak - na całą kwotę lokaty
  Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) obejmuje w całości lokaty do wartości 100 tys. EUR.

 

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek

Odsetki dostępne:
- po zakończeniu lokaty
- lub w czasie jej trwania w wypadku zerwania lokaty

 

Istotne ograniczenia
x

Istotne ograniczenia

Istotne ograniczenia dotyczą głównie lokat promocyjnych np. tylko dla "nowych Klientów" lub "nowych środków" - więcej znajdziesz tu »

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK

Przechodzisz na stronę BGŻ Optima i wypełniasz wniosek o uruchomienie Lokaty Bezkompromisowej i Konta SMART będącego klasycznym kontem oszczędnościowym. Do sprawnego wypełnienia wniosku będą Ci potrzebne dane takie jak: 

- dane kontaktowe (telefon, e-mail),

- dane z dowodu (numer, data ważności oraz skan lub zdjęcie dowodu),

- adres zamieszkania.

 

Poza powyższymi danymi konieczne będzie również podanie numeru Twojego indywidualnego konta bankowego, z jakiego wykonany będzie przelew środków na lokatę. Co istotne - dane na przelewie powinny być zgodne z danymi podanymi we wniosku o uruchomienie lokaty.

 

Ważne - Skan Dowodu!

Od jakiegoś czasu BGŻ Optima przy otwieraniu lokaty wymaga od Klientów dołączenia do wniosku skanów dowodu osobistego (w dwóch osobnych plikach pierwszą i drugą stronę). Formularz przyjmuje pliki .jpg lub .png o rozmiarze do 3MB każdy. Na skanach dowodu powinny być widoczne wszystkie krawędzie dowodu oraz czytelne wszystkie dane.

 

2. PRZELEW

Ze swojego konta osobistego wykonujesz przelewu kwoty lokaty na konto wskazane przez BGŻ Optima w czasie składania wniosku. Natychmiast po zaksięgowaniu przelewu, co następuje następnego dnia roboczego, otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą założenia lokaty.

 

Ważne - dokładna kwota lokaty!

Jeśli wykonasz przelew na kwotę mniejszą niż podana przez Ciebie we wniosku, nie spełnisz warunków umowy i przelane przez Ciebie środki trafią na Konto Smart. Jeśli natomiast przelejesz kwotę wyższą wówczas Lokata Bezkompromisowa będzie założona na kwotę zadeklarowaną we wniosku a nadwyżka zostanie przelana na Konto Smart.

 

3. UMOWA

Umowa otwarcia Konta SMART i Lokaty Bezkompromisowej ma formę dokumentu elektronicznego i zgodnie obowiązującym z prawem bankowym, może być dokumentem podpisywanym przez Klienta przy użyciu przelewu weryfikacyjnego. Podpisania takiego dokonujesz na ostatnim kroku wniosku - zobacz poniżej na podglądach wniosku.

 

4. ZYSKI

Po wygaśnięciu okresu lokaty, kwota lokaty z wypracowanymi odsetkami jest automatycznie przelewana na Konto Oszczędnościowe SMART BGŻ Optima. Tam nadal procentuje - w lutym 2019 na 0,7%. Z konta tego możesz też w dowolnym momencie przelać środki np. na swoje konto osobiste, z którego zostały przelane w czasie otwierania lokaty.

 

Podgląd formularza

Lokata Bezkompromisowa BGŻ Optima - dane lokaty Lokata Bezkompromisowa BGŻ Optima - dane kontaktowe Lokata Bezkompromisowa BGŻ Optima - zgody Lokata Bezkompromisowa BGŻ Optima - dane osobowe Lokata Bezkompromisowa BGŻ Optima - dane osobowe c.d. Lokata Bezkompromisowa BGŻ Optima - adres zamieszkania Lokata Bezkompromisowa BGŻ OPtima - nr konta Lokata Bezkompromisowa BGŻ OPtima - skan dowodu Lokata Bezkompromisowa BGŻ OPtima - ankieta banku Lokata Bezkompromisowa BGŻ OPtima - złożenie wniosku

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

7 min. / 3 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • BGŻ Optima

Premiera rynkowa
2019-02-07

Promowane w TV

- nie - 

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • do 100 000 zł na 2,7% i 6 miesięcy
 • lokata zakładana w pełni online - z umową elektroniczną
 • żadnego konta osobistego - tylko konto oszczędnościowe do obsługi lokaty po jej zakończeniu
 • bez utraty odsetek przy zerwaniu lokaty

Opinia redaktora

Brak jakiejkolwiek konsekwencje zerwania lokaty przed czasem jej zapadalności jest niewątpliwym atutem tej lokaty i jednocześnie świetnym sposobem na to, żeby pieniądze mieć zawsze pod ręką a jednocześnie cały czas na nich zarabiać.

 

Lokata Bezkarna posiada trzy zasadnicze zalety:
(+) Bardzo wygodny proces uruchamiania lokaty wraz z elektronicznym podpisaniem umowy o jej prowadzenie.
(+) Uruchamiane wraz z lokatą Konto Oszczędnościowe Smart pozwalające na pewnego rodzaju odnawialność i dalsze pracowanie środków. Może nie na jakimś super atrakcyjnym oprocentowaniu (w lutym 2019 to 0,7%), ale na pewno lepszym niż 0%.
(+) Ważnym elementem lokaty jako całości jest też możliwość ustanowienia dyspozycji na wypadek śmierci. Co przy kwotach sięgających górnych limitów lokaty czyli do 100 tys. zł, dla niektórych rodzin może być dość istotne.

 

Trzeba to też jasno powiedzieć, że Lokata Bezkompromisowa BGŻ posiada również dwa, może niezbyt duże, ale jednak mankamenty:
(-) Pierwszy to wymóg przesłania we wniosku skanu lub zdjęcia dowodu osobistego, co dla niektórych osób może być kłopotem zarówno technicznym jak i mentalnym.
(-) Drugim mankamentem jest zaostrzenie przez bank rygorów związanych z przelewem kwoty lokaty i możliwość przelewania jej wyłącznie z indywidualnego konta osobistego. Może to dyskwalifikować Klientów posiadających konta wspólne wraz z małżonkiem.

 

Ostatecznie jednak, najwyższe na rynku oprocentowanie dla kwot do 100 tys. zł, brak konsekwencji zerwania, brak wymogu zakładania konta osobistego i uruchamiane równolegle Konto Oszczędnościowe Smart sprawiają, że jest to obecnie najlepsza lokata w tym przedziale kwotowym w Polsce. 

 

Ostatnia aktualizacja

6 maja 2019, 12:45