Ranking lokat bankowych

Ostatnia aktualizacja:

3 lipca 2018

 

Lokat w porównaniu: z max. 4

Tu interaktywnie porównasz
szczegóły kilku lokat

 

ukrywaj wiersze i przestawiaj kolumny

blue_arrow.png

 

Możesz poznawać więcej

aktualnych możliwości lokat ...

zaznaczać te cechy lokat

które Cię najbardziej interesują ...

i tworzyć Swój Ranking

lokat najlepszych akurat dla Ciebie

134

spełnia
Twoje
warunki

134

1

wszystkich
lokat

najlepsza akurat
dla Ciebie

OKRES
x

do 3 miesięcy

+ -

4 do 11 miesięcy

+ -

rok i dłużej

+ -

Zysk

Hity procentowe

x

hit procentowy banku

Oznaczamy w ten sposób lokaty o najwyższym oprocentowaniu w swoich bankach. Pamiętaj jednak, że najlepsze oprocentowanie »

Rodzaj oprocentowania

x

zależne od WIBOR

Oprocentowanie zmienne zależne od WIBOR czyli wskaźnika oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym i ... »

x

progresywne

Oprocentowanie progresywne - to oprocentowanie stopniowo wzrastające w czasie trwania lokaty przy czym ponadprzeciętne oprocentowanie ostatniego okresu może bardzo mylić - więcej o lokatach progresywnych »

Wygoda

Sposób otwarcia lokaty

x

lokaty online

Lokaty zakładane w 100% przez Internet - gdzie cały proces (podanie danych, akceptacja zgód, podpisanie umowy elektronicznej np. przez SMS i wpłatę środków) realizujesz samodzielnie przez internet.

 

Lokaty online mają 2 zasadnicze zalety:

1. Masz większą kontrolę nad procesem zakładania niż np. w placówce:

- zakładasz lokatę w swoim tempie, tak żeby rozumieć na co się zgadzasz
- jeśli się uprzesz, możesz przeczytać wszystkie dokumenty

2. Możesz zakładać lokaty na terenie całego kraju - nie tylko koło domu :)

x

lokaty online + telefon

Lokaty, w których przez internet wypełniasz krótki formularz kontaktowy a telefonicznie (po kontakcie ze strony banku) ustalasz pozostałe warunki.

 

Wszelkie etapy zakładania lokaty, wymagające fizycznego kontaktu z Klientem, banki starają się obsługiwać przez kurierów, jednak mogą pojawić się tu lokaty wymagające np. samodzielnego odesłania umowy do banku.

 

Sposób preferowany przez osoby, które nie chcą samodzielnie wypełniać dłuższych formularzy ale nie chcą też fatygować się do banku osobiście.

Wymagalność konta

x

lokaty z założeniem konta

Opcja przydatna dla osób rozważających zmianę banku. Jednoczesne założenie promocyjnej lokaty i promocyjnego konta osobistego pozwala:

 • 1. Zyskać na lokacie - zazwyczaj więcej niż na lokatach bez konta,
 • 2. Zyskać na obniżeniu kosztów obsługi starego konta osobistego - zazwyczaj nowe konta oferuję wiele usług za free.

 

Pamiętaj, że założenie nowego konta osobistego nie wymaga rezygnacji z dotychczasowego konta. Jako osoba fizyczna możesz posiadać kilka kont osobistych i wykorzystywać je do rożnych celów.

Zarządzanie lokatami online

x

bez posiadania konta osobistego w tym banku

Oznacza, że bank oferuje Klientom nie posiadającym kont osobistych w tym banku, możliwość bieżącego zarządzania lokatami online i pozwala m.in.:


- zobaczyć wpłacane przez siebie środki,
- odnawiać i zakładać kolejne lokaty,
- zrywać lub zamykać lokaty.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo bliskich

x

dyspozycja na wypadek śmierci

Lokując niemałe i ważne dla Twojej rodziny środki, możesz zapewnić swoim najbliższym dostęp do tych pieniędzy na wypadek Twojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci właściciela lokaty wszystkie zgromadzone na niej środki wchodzą w skład masy spadkowej. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza lokaty właśnie w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Kwota wskazana w dyspozycji nie może jednak przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dla sektora przedsiębiorstw (ok. 94 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę a więc małżonka, wstępnych (rodzicie, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo.

x

możliwa współwłasność

W lokatach ze współwłasnością współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie - wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, 50% zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami mogą być małżonkowie oraz osoby niespokrewnione.

x

możliwe pełnomocnictwo

Lokaty z pełnomocnictwem zawiera się zazwyczaj w sytuacjach planowanej niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Konsekwencje zerwania lokaty

x

bez żadnych konsekwencji finansowych

Lokaty bez żadnych negatywnych konsekwencji finansowych, w sytuacji ich zerwania przed terminem - Klient zachowuje odsetki naliczone do momentu zerwania lokaty.

 

Dobry sposób, żeby zarabiać na lokacie,
ale jednocześnie mieć zawsze pieniądze pod ręką.

Swoboda

Istotne ograniczenia

x

tylko dla nowych klientów

Lokaty z warunkiem "tylko dla nowych Klientów" są zazwyczaj lokatami promocyjnymi - oferują jedne z najwyższych na rynku stóp procentowych ograniczając jednak dostęp do nich tylko dla nowych klientów banku.

 

Zazwyczaj "nowym Klientem" można zostać tylko raz, ale obecnie wyjątkiem są lokaty BGŻ Optima, w których "nowym Klientem" można zostać także po raz drugi :) - Bezkarna » i Bezkompromisowa »

x

tylko dla nowych środków

Lokaty z warunkiem "tylko dla nowych środków" są zazwyczaj lokatami promocyjnymi z relatywnie wysokim oprocentowaniem i dużo większą dostępnością dla Klientów niż w wypadku "lokat dla nowych Klientów".

 

W wypadku tych lokat nie jest ważne kto do banku "przyniesie" pieniądze - stary czy nowy Klient. Promocyjne oprocentowanie dostaje każdy, kto po prostu "przyniesie" pieniądze, których w tym banku jeszcze nie było.

 

Każdy bank indywidualnie określa warunki, po spełnieniu których środki na lokacie uznaje za nowe.

Inne

Bank
więcej filtrów

Zobacz Swój Osobisty

RANKING LOKAT

 

Na podstawie zaznaczonych cech, tworzy
Twój Osobisty Ranking Lokat

Miejsce na Twój Osobity Ranking Lokat

Uważamy, że nie ma lokat najlepszych dla wszystkich - są jedynie bardziej lub mniej dopasowane do Twoich potrzeb. Dlatego w tym miejscu, za kilka chwil,  możesz zobaczyć Swój Osobisty Ranking Lokat – najlepszych akurat dla Ciebie. Ranking dopasowany do Twoich potrzeb i aktualny na ten moment.

 

 • Przejdź wyżej i poznaj aktualne możliwości lokat
 • Zaznacz cechy lokat, które interesują akurat Ciebie
 • I w kilka klików generuj Swój Osobisty Ranking Lokat

 

 

Hit procentowy banku

Oznaczamy w ten sposób lokaty o najwyższym oprocentowaniu w swoich bankach - zazwyczaj banki mają jedną lub dwie takie lokaty Hity, którymi szczególnie przyciągają Klientów. Pamiętaj jednak, że wysokie oprocentowanie może mieć swoje konsekwencje w postaci gorszych pozostałych warunków lokaty np.:

 • sposobie otwarcia 
 • wymagalności konta 
 • odnawialności 
 • zabezpieczenia rodziny czy 
 • konsekwencji zerwania lokaty.

 

 

Oprocentowanie Lokat - Rodzaje

Podstawową cechą pozwalającą Klientom ocenić atrakcyjność lokaty jest wysokość jej oprocentowania, przy czym sama wysokość oprocentowania bez informacji o rodzaju oprocentowania lokaty jest informacją niepełną a może być też informacją wprowadzającą w błąd. Poniżej podstawowe rodzaje oprocentowania spotykane w lokatach na polskim rynku: Każde podawane przez nas oprocentowanie podawane jest jako zawsze w skali roku i jest to tzw. oprocentowanie nominalne lokaty.
 

 • Oprocentowanie Stałe - to oprocentowanie, które jest znane Klientowi jeszcze przed założeniem lokaty i obowiązuje niezmiennie przez cały okres jej trwania. Dzięki temu klient jest pewny warunków zawarcia umowy z bankiem, a przy użyciu kalkulatora lokat znajdującego się powyżej (pola Kwota i Okres) może bardzo szybko obliczyć zysk na danej lokacie - w wynikach kalkulacji prezentujemy zysk na lokacie po opodatkowaniu tzw. podatkiem Belki.
   
 • Oprocentowanie Zmienne - to oprocentowanie mogące zmieniać się w czasie trwania lokaty, przy czym warunki dopuszczające zmianę oprocentowania są: ściśle określone przez bank przed zawarciem takiej lokaty i zależne od czynników ekonomicznych, na które bank nie ma wpływu - np. zmiany stóp procentowych NBP czy zmianie wskaźnika WIBOR.
   
 • Oprocentowanie Zmienne zależne od WIBOR - to oprocentowanie oparte o wskaźnik oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym WIBOR (ang. Warsaw InterBank Offered Rate) i wskaźnika danego banku - zazwyczaj uzależnionego od okresu i kwoty lokaty. Oprocentowanie takie może zmieniać się wielokrotnie w czasie trwania lokaty a zmiany te dokonują się zazwyczaj automatycznie i są odzwierciedleniem zachowań rynku międzybankowego.
   
 • Oprocentowanie Progresywne- to oprocentowanie wzrastające w czasie trwania lokaty np. dla lokaty 3 miesięcznej może wynosić:

  1% - w pierwszym miesiącu
  2% - w drugim miesiącu i
  4% - w trzecim miesiącu

  Przy czym atrakcyjnie wyglądające oprocentowanie ostatniego miesiąca w powyższym przykładzie, przedstawiane czasami przez banki w reklamach jako lokata do 4%, jest mylące. Oprocentowanie nominalne dla takich lokat liczymy jako średnią arytmetyczną oprocentowań z poszczególnych okresów lokaty i w powyższym przykładzie wyniosłoby ono - 2,33%. W celach porównawczych wartość oprocentowania dla lokat progresywnych zawsze opisujemy jako średnią arytmetyczną.

   

_____

Redakcja Wybierarki zastrzega sobie prawo nie umieszczania w serwisie lokat z oprocentowaniem zbliżonym lub niższym od inflacji, oraz lokat o trudnej dostępności czy bardzo złożonym procesie zakładania.