Getin Bank

Getin Bank e-Lokata na Nowe Środki edycja VIII

W maju 2019 najlepsza Lokata Getin Banku wciąż ma wysokie oprocentowanie i zwiększony limit środków. Nadal jest lokatą bez konta zakładaną na "nowe środki" - czyli dostępną dla Nowych i Starych Klientów banku.

 • lokata od 500 do 1 000 000 zł na 3 miesiące2,8%
 • z drugim wariantem na 12 miesięcy i 2,5%
 • lokata internetowa bez zakładania konta osobistego
 • oferta dotyczy Nowych Środków w banku i Klientów, którzy udzielą zgód marketingowych - sprawdź szczegóły »

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty
x

Oprocentowanie lokaty

Prezentujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki - 19%. W lokatach progresywnych jest to średnia arytmetyczna - więcej o lokatach progresywnych »

2.50 - 2.80 %

Kwota lokaty min. - max.

500 - 1 000 000 zł

Okres lokaty

3 miesiące - 1 rok

Warianty lokaty
 • 3 miesiące
 • 500 - 1 000 000 zł
 • 2.80 %
 • 1 rok
 • 500 - 1 000 000 zł
 • 2.50 %

Hity procentowe
x

Hity procentowe

Oznaczamy w ten sposób lokaty o najwyższym oprocentowaniu w swoich bankach. Pamiętaj jednak, że najlepsze oprocentowanie »

 • Od wielu lat hit procentowy Getin Banku

Dodatkowe bonusy
x

Dodatkowe bonusy

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

Dwa bonusy e-Lokaty na Nowe Środki:

Od 18 marca 2019, w ramach promocji bank poprawia dwa warunki lokaty:

 • podwyższając oprocentowanie do 2,8%,
 • podwyższając kwotę maksymalną z 200 000 zł na 1 000 000 zł.

 

Skorzystanie z promocji wymaga jednak:

 • spełnienia warunku nowych środków,
 • udzielenia bankowi zgód marketingowych.

Rodzaj oprocentowania
x

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania bez informacji o jego rodzaju jest informacją niepełną a może być błędną - zobacz rodzaje oprocentowania »

stałe

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Promocyjne 2,8% na 3 miesiące zarówno dla Nowych i Starych Klientów.

 

Promocyjne oprocentowanie 2,8% dla lokat na 3 miesiące obwarowane jest dwoma głównymi warunkami:

 • dotyczy zdeponowanych w ramach e-Lokaty na Nowe Środki tzw. "Nowych Środków" a nie jak w większości promowanych na rynku lokat "Nowych Klientów". Przy czym bank jako "Nowe Środki" traktuje nadwyżkę złotówek ulokowanych przez Ciebie w Getin Banku w dniu zakładania Lokaty w stosunku do stanu Twoich środków znajdujących się w Getin Banku na dzień 11 kwietnia 2019 roku.
 • drugim warunkiem skorzystania z promocji 2,8% jest udzielenie w czasie zakładania lokaty wszystkich zgód marketingowych dla banku.

 

Całość oznacza to, że nawet korzystając z poprzednich edycji tej lokaty lub będąc klientem Getin Banku w inny sposób, wciąż masz szansę skorzystać z tej Lokaty.

 

W ramach danej edycji promocyjnej e-Lokaty na Nowe Środki możesz posiadać tylko jedną lokatę z oprocentowaniem promocyjnym.

 

Kapitalizacja odsetek
x

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja Odsetek określa moment naliczania przez bank odsetek na danej lokacie - więcej o kapitalizacji znajdziesz tutaj »

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
1

Maksymalna wartość wszystkich lokat
1 000 000

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • aplikacja mobilna
 • key__Online1

Wymagalność konta

Lokata bez konta.

 

Założenie lokaty nie wymaga zakładania konta osobistego ani żadnego innego produktu Getin Banku.

 

Odnawialność lokaty
x

Odnawialność lokaty

Banki jeszcze przed założeniem lokaty muszą wiedzieć co zrobić z Twoimi pieniędzmi po jej zakończeniu i stosują trzy sposoby - więcej o rodzajach odnawialności tutaj »

Lokata Odnawialna lub Nieodnawialna.
Z możliwością późniejszej zmiany tego parametru na nieodnawialną lub odnawialną, jeśli zmiana ta zostanie dokonana przed ostatnim dniem okresu umownego lokaty.

 

Getin Bank daje Ci dwie możliwości:

 • jeśli jesteś "Starym Klientem" banku i masz w nim jakieś konto (osobiste lub oszczędnościowe), to możesz założyć lokatę jako Odnawialną lub Nieodnawialną w wypadku wariantu lokaty nieodnawialnej wskazać też swój rachunek w Getin Banku na jaki ma zostać przelana kwota lokaty po jej zakończeniu.
 • jeśli jesteś "Nowym Klientem" banku, lokata zostanie założona domyślnie jako Odnawialna i po jej zakończeniu zostanie automatycznie odnowiona na taki sam okres (3 lub 12 miesięcy) z oprocentowaniem równym stopie referencyjnej NBP pomniejszonej o 0,25%. W maju 2019 byłoby to 1,25%.

 

Pamiętaj, że każdy posiadacz lokaty, od chwili jej założenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu lokaty, ma możliwość zmiany jej charakteru z odnawialnej na nieodnawialną a także możliwość wskazania rachunku na jaki po zakończeniu lokaty mają być zwrócone środki wraz z odsetkami. Zmiany takiej można dokonać po zalogowaniu się do bankowości internetowej Getin Banku w zakładce „Szczegóły lokaty” lub za pośrednictwem Contact Center pod numerem 19797.

 

W przypadku odnawiania e-Lokaty, kwotę nowo odnawianej lokaty stanowi kwota zakończonej właśnie lokaty wraz z odsetkami.

 

Zarządzanie lokatami online

Zarządzanie Lokatą Przez Bankowość Internetową Getin Banku.


Natychmiast po aktywowaniu lokaty, czyli chwili w której Twój przelew z kwotą lokaty dotrze do Getin Banku, zostanie Ci przekazany za pomocą poczty e-mail i SMS - dostęp do bankowości internetowej banku, gdzie możesz zobaczyć swoje środki, zakładać kolejne lokaty czy zmienić rodzaj lokaty z odnawialnej na nieodnawialną.

 

Zakończenie lokaty

Możliwy Przelew Na Konto Z Którego Wpłynęły Środki.

 

Dzięki możliwości zmiany charakteru lokaty z Odnawialnej na Nieodnawialną możliwe jest wskazanie, aby kwota lokaty wraz z odsetkami po zakończeniu okresu lokaty trafiły na wskazane przez Ciebie konto.

 

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci
x

dyspozycja na wypadek śmierci

Pozwala w szybki sposób udostępnić najbliższej rodzinie środki znajdujące się na lokacie w sytuacji śmierci jedynego właściciela tej lokaty »

Dyspozycja Na Wypadek Śmierci - Możliwa W Oddziale

Dyspozycja na wypadek śmierci musi być przedłożona w formie papierowej. Może być ona złożona na rzecz: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. Posiadacz rachunku może w każdej chwili chwili zmienić lub odwoloać swoją dyspozycję. Osoby, które zostały w niej wskazane, mogę uzyskać przydzielone im kwoty bez konieczności uczestniczenia w potępowaniu spadkowym. 

 

możliwa współwłasność
x

możliwa współwłasność

Rozwiązanie pozwala na stały dostęp do środków na lokacie dla dwóch współwłaścicieli co ma znaczenie m.in. przy niedyspozycji jednego z nich »

Brak Możliwości 

możliwe pełnomocnictwo
x

możliwe pełnomocnictwo

Rozwiązanie pozwala delegować zarządzanie Twoją lokatą innej, zaufanej Ci osobie tu więcej na temat pełnomocnictw »

Pełnomocnictwo Możliwe W Oddziale

Ustanowienie pełnomocnictwa odbywa się w placówce banku i wymaga obecności pełnomocnika. 

 

Konsekwencje zerwania lokaty

Utrata odsetek przy zerwania e-Lokaty Na Nowe Środki 

 

Zerwanie lokaty następuje po złożeniu dyspozycji telefonicznej. W wypadku zerwania e-Lokaty na Nowe Środki Getin Bank przed terminem na jaki była ona założona tracisz wszystkie wypracowane do tego momentu odsetki.

 

Gwarancja BFG
x

Gwarancja BFG

Gwarantuje zwrot pieniędzy zgromadzonych na lokatach w przypadku zawieszenia działalności banku lub SKOK'u - więcej o BFG znajdziesz tu »

Gwarancja do kwoty ok. 430 000 zł

czyli do równowartości 100 tys. Euro na każdego pojedynczego klienta.

Pieniądze klientów zgromadzone na lokatach w Getin Banku objęte są gwarancjami BFG (Bankowego Funduszu Gwarancyjnego) na mocy ustawy z dnia 10.06.2016.

Suma gwarancji dla pojedynczego klienta wynosi równowartość 100 000 euro i jest wypłacana w sytuacji, kiedy bank przechodzi przymusową restrukturyzację i ogłasza upadłość. Ewentualne wypłaty z BFG wykonywane są w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku.

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

Istotne ograniczenia
x

Istotne ograniczenia

Istotne ograniczenia dotyczą głównie lokat promocyjnych np. tylko dla "nowych Klientów" lub "nowych środków" - więcej znajdziesz tu »

 • tylko dla nowych środków

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK

Przechodzisz bezpośrednio na stronę banku » i wypełniasz prosty wniosek o otwarcie lokaty - patrz Podgląd formularza poniżej. Potrzebne Ci będą informacje z dowodu osobistego.

 

2. POTWIERDZENIE / UMOWA

Z chwilą zatwierdzenia ww. wniosku o otwarcie lokaty, zawierana jest elektroniczna umowa z bankiem, którą otrzymujesz e-mailem wraz z numerem rachunku do wpłaty ustalonej kwoty lokaty.

 

3. PRZELEW

W terminie 7 dni od złożenia wniosku dokonujesz wpłaty na lokatę. Natychmiast po zaksięgowaniu przez bank twojej wpłaty, lokata zostaje aktywowana a Ty otrzymujesz (przez e-mail i SMS) dane logowania się do Bankowości Internetowej Getin Banku, gdzie możesz zarządzać swoją lokatą.

 

4. ZMIEŃ CHARAKTER LOKATY

Ze względu na automatyczną Odnawialność lokaty na gorszych warunkach, proponujemy zaraz po jej założeniu zmienić jej charakter na nieodnawialny. Szczegóły znajdziesz w opisie - Odnawialność lokaty »

 

5. ZYSKI

Po zmianie charakteru lokaty na Nieodnawialną i zakończeniu jej okresu, kwota lokaty wraz z odsetkami przelewane są na Twój rachunek - może to być konto, z którego dokonana została wpłata na lokatę.

 

Podgląd formularza

Getin Bank Lokata Na Nowe Środki - Dane Lokaty Getin Bank Lokata Na Nowe Środki - Dane Kontaktowe Getin Bank Lokata Na Nowe Środki - Dane Osobowe Getin Bank Lokata Na Nowe Środki - Dane z dowodu Getin Bank Lokata Na Nowe Środki - Koniec Wniosku

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

6 min. / 4 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Getin Bank

Premiera rynkowa
2019-04-19

Promowane w TV

- nie -

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • lokata bez zakładania konta
 • dla nowych i starych klientów banku lokujących na niej nowe dla banku pieniądze - powyżej salda środków złotowych z dnia 11 kwietnia 2019
 • warunkiem otrzymania promocyjnego oprocentowania 2,8% jest udzielenie wszystkich zgód marketingowych 
 • lokata w 100% internetowa - łatwy proces zakładania lokaty, z umową elektroniczną i bez kurierów

Opinia redaktora

Getin Bank pozwala na zakładanie lokaty zupełnie przez internet bez wymogu zakładania konta czy jakiegokolwiek innego produktu bankowego na bardzo przyzwoity procent.

Pewnym mankamentem jest brak możliwości złożenia przez internet dyspozycji na wypadek śmierci co w parze z możliwością lokowania dużych kwot, ważnych dla rodziny właściciela lokaty, wydaje się przeoczeniem.
 

Ostatnia aktualizacja

7 maja 2019, 13:20