Toyota Bank

Serwis internetowy
www.toyotabank.pl

Lokata Plan Depozytowy +19 13D

Zakładając tę krótkoterminową lokatę nie zamrażamy swoich środków na dłuższy czas. Bank umożliwia Klientom zarządzanie lokatami przez internetowy panel, który dołączany jest do każdego rachunku osobistego. Krótki okres lokowania środków wraz z automatycznym odnawianiem pozwala na bieżąco zarabiać i nie martwić się terminem zakończenia lokaty.

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty

x

Oprocentowanie lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku i przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

Dla lokat progresywnych, w których oprocentowanie rośnie z miesiąca na miesiąc, prezentujemy oprocentowanie liczone jako średnia arytmetyczna oprocentowań z poszczególnych okresów np. dla 3 miesięcznej lokaty progresywnej oprocentowanej w następujący sposób:

- 2% w 1-szym miesiącu

- 3% w 2-gim miesiącu

- 4% w 3-cim miesiącu

pokażemy oprocentowanie 4%

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (36) nie (12)

1.10 %

Znasz taką lokatę - bez kar za zerwanie?

bgz_optima_lokata_bezkompromisowa_2.png  
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • zakładana bez konta i w pełni online
 • lokata pracuje a środki ciągle pod ręką
x

Kwota lokaty min. - max.

13 000 - 13 000

Okres lokaty

13 dni

Inne warianty lokaty

Hity procentowe

Rodzaj oprocentowania
stałe

Dodatkowe bonusy

x

Dodatkowe bonusy

OCENA WYJAŚNIENIA

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (13) nie (0)

brak bonusów

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Kapitalizacja odsetek

x

Kapitalizacja odsetek

OCENA WYJAŚNIENIA

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (15) nie (1)

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
10

Minimalna kwota lokaty
13 000

Maksymalna kwota lokaty
13 000

Maksymalna wartość wszystkich lokat
130 000

Inne możliwe okresy lokaty

Inne możliwe okresy i waluty lokaty:

 

Okresy:

Dni: 1, 2, 3, 13
Miesięcy:
Lat:

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • online

Wymagalność konta
 • wymaga posiadania konta osobistego w tym banku
 • wymaga założenia konta osobistego przy zakładaniu lokaty

Odnawialność lokaty

x

Odnawialność lokaty

OCENA WYJAŚNIENIA

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (49) nie (3)

 • do wyboru: odnawialna automatycznie lub nieodnawialna

Zarządzanie lokatami przez Internet
 • zarządzanie lokatami dla posiadaczy konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty
 • przelew kwoty i odsetek na konto w banku założenia lokaty

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci

x

dyspozycja na wypadek śmierci

OCENA WYJAŚNIENIA

Posiadacz lokaty dysponuje zgromadzoną gotówką również w wypadku swojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci wszystkie zgromadzone na lokacie środki wchodzą w skład masy spadkowej i podlegają opodatkowaniu. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Dlatego też banki udostępniają klientom możliwość złożenia na piśmie takiej dyspozycji i wskazania kwoty przeznaczonej do wypłaty najbliższym.

 

Kwota ta nie może przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia (ok. 70 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę: rodziców, dziadków, rodzeństwo oraz dzieci i wnuki.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (28) nie (5)

Droga pocztowa
Klient może złożyć pisemną dyspozycję na wypadek śmierci, w której poleci bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty na rzecz współmałżonka, dzieci, rodziców lub rodzeństwa. Formularz dostępny jest na stronie banku, należy wysłać go listem na adres banku.

możliwa współwłasność

x

możliwa współwłasność

OCENA WYJAŚNIENIA

Cechą lokat ze współwłasnością jest m.in. to, że jej współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie m.in. wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, połowa zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami lokat mogą być np. małżonkowie, ale także osoby zupełnie ze sobą niespokrewnione.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (2)

Aktualizacja: 2011-09-26

Poprzez kuriera
Bank umożliwia utworzenie współwłasności już na etapie zakładania konta do lokaty. Klient może to zrobić zaznaczając we wniosku chęć otworzenia konta wspólnego. Współwłaścicielem może zostać każdy. W sytuacji wyboru opisywanej opcji bank udostępnia każdemu ze współposiadaczy Umowę Bankowości Elektronicznej.

możliwe pełnomocnictwo

x

możliwe pełnomocnictwo

OCENA WYJAŚNIENIA

Pełnomocnictwo zawiera się na wypadek niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnik może m.in. wypłacić środki z lokaty.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (10) nie (0)

Droga pocztowa
Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga wypełnienia, podpisania i odesłania listem pełnomocnictwa zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie banku. Należy zachować formę pisemną.

Konsekwencje zerwania lokaty

Pełna utrata odsetek
Klient otrzymuje środki pieniężne w wysokości wpłaconego kapitału lokaty bez prawa do odsetek.

Gwarancja BFG

x

Gwarancja BFG

OCENA WYJAŚNIENIA

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

WYJAŚNIENIE PRZYDATNE

Tak (16) nie (0)

do kwoty 100 000 EUR dla każdego klienta banku

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK
Plan Depozytowy +19 utworzyć możesz jedynie wraz kontem osobistym z obsługą lokat. Wypełniasz wniosek o założenie konta osobistego wraz z lokatą na stronie głównej banku. Będziesz potrzebował danych z dowodu osobistego, dane adresowe i kontaktowe. Przygotuj się, by podać nazwisko panieńskie matki.
2. INFOLINIA
W ciągu 5 dni roboczych od przesłania wniosku bank telefonicznie skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia danych.
3. KURIER
Przed wizytą kuriera przygotuj dowód osobisty do okazania. Wtedy podpiszesz umowę, stosowne oświadczenia, otrzymasz dane aktywacyjne do bankowości internetowej i pokwitujesz odbiór. Umowa wejdzie w życie od następnego dnia roboczego.
4. LOKATA / ZYSKI
Po podpisaniu Pierwszej Umowy większość kolejnych wniosków można składać w postaci elektronicznej. Zaloguj się do panelu na stronie banku używając swoich danych dostępowych do konta osobistego. W dyspozycji otwarcia lokaty określisz m.in rachunek, z którego przelejesz środki na lokatę oraz sposób rozdysponowania kapitałem po upływie okresu lokaty.
5. UMOWA
Bank wyśle umowę na Twój e-mail.
6. PRZELEW
Zgodnie z umową dokonujesz przelewu na konto wskazane przez bank. Lokata zostanie otwarta jeszcze w dniu zrealizowania przelewu.

Podgląd formularza

toyota_bank_plan_depozytowy_19_formularz0.pngtoyota_bank_plan_depozytowy_19_formularz1.pngtoyota_bank_plan_depozytowy_19_formularz2.pngtoyota_bank_plan_depozytowy_19_formularz3.png

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

15 min. / 3 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Toyota Bank

Premiera rynkowa
2015-08-16

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • kapitalizacja odsetek co 13 dni
 • możliwość zarządzania lokatą przez Internet
 • wniosek wypełnisz w 5 minut!

Opinia redaktora

Po zakończeniu promocji "10% więcej odsetek" Plan Depozytowy +19 nie zaskakuje oprocentowaniem. Wciąż jednak jest to jedna z najlepszych lokat w Toyota Bank. Lokatę założyć możemy nie wychodząc z domu. 

Ostatnia aktualizacja

25 września 2015, 11:20