Alior Bank

Rachunek Partner

Rachunek Partner jest interesującym wyborem dla firm dokonujących wielu przelewów, zwłaszcza zagranicznych. W przeciwieństwie do wielu innych banków, opłata za przelewy zagraniczne jest stała i bardzo niska. Konto oferuje też darmowy pakiet Assistance.

x

PARAMETRY KLUCZOWE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Średni koszt roczny
x

Średni koszt roczny

To średni koszt używania konta przez rok czasu przy założeniu, że spełniasz warunki promocji danego banku - najczęściej chodzi o min. ilości transakcji kartowych, min. salda lub min. wpływy na konto.

 

Obliczany jest dla wszystkich kont w taki sam sposób i uwzględnia:

 

Opłaty startowe:

za otwarcie konta

za wydanie karty

 

Opłaty miesięczne:

za prowadzenie konta

za utrzymanie karty

 

Opłaty jednostkowe:

za 5 przelewów zewnętrznych

za 3 przelewy do US i ZUS

 

Ten na pozór prosty wskażnik, świetnie nadaje się do porównywania kosztów kont firmowych.

36 zł / rok

jeżeli na rachunek podstawowy lub pomocniczy wpłacany jest utarg lub wpływy od kontrahentów w łącznej wysokości  min. 2500 zł miesięcznie
lub
firma posiada kredyt firmowy w Alior Banku (na dowolną kwotę). 

Koszt bez promocji
x

Koszt bez promocji

To średni koszt używania konta przez rok czasu, bez korzystania z jakichkolwiek promocji banku.

 

Obliczany jest wg tego samego schematu co Średni koszt roczny opisany w wierszu powyżej, jednak bez uwzględniania jakichkolwiek promocji w opłatach.

336 zł / rok
bez promocji

Użyteczność konta
x

Użyteczność konta

To ocena zbiorcza sześciu obszarów związanych z prowadzeniem konta firmowego:

 

Dostęp mobilny - ★ ★ ★ ★

Dużo przelewów - ★ ★ ★ ★

Dużo wpłat gotówki - ★ ★ ★ ★

Handel zagraniczny - ★ ★ ★ ★

Bonusy na start - ★ ★ ★ ★

Zarządzanie kontem - ★ ★ ★ ★

 

Opisy tych obszarów wraz z ich cząstkowymi ocenami znajdują się w szczegółach każdego konta - kliknik Porównaj Szczegóły.

★ ★ ★ ★

 

OPŁATY PODSTAWOWE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Otwarcie konta

0 zł - za otwarcie konta

0 zł - za wydanie 1-szej karty

20 zł - za wydanie każdej kolejnej karty do tego konta

Utrzymanie konta

0 zł - za prowadzenie konta, jeżli spełni się jeden z poniższych warunków: wpłaca się na konto utarg lub wpływy od kontrachentów na wysokość min. 2500 zł lub firma ma kredyt firmowy w Alior Banku na dowolną kwotę.

lub

25 zł - bez promocji

3 zł - za użytkowanie każdej wydanej karty

Przelewy internetowe

0 zł - za każdy internetowy przelew zewnętrzny, w tym do US i ZUS

Wypłaty z bankomatu

0 zł - w bankomatach mieszczących się przy/w oddziałach Alior Bank

2 zł - w innych bankomtach krajowych

3%, min. 8 zł - w bankomatach za granicą

Pozostałe opłaty szczegółowe

Pozostałe opłaty znajdziesz
poniżej - przy opisach cech, których dotyczą

 

OTWARCIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Konto firmowe przeznaczone
 • dla działalności gospodarczej
 • dla spółki cywilnej

Kilku użytkowników
 • Nieograniczona liczba użytkowników konta
  wpisanych w "Karcie Wzorów Podpisów" dołączonej do umowy (użytkownicy ci muszą złożyć swoje podpisy na ww. Karcie w obecności pracownika banku).

Sposób otwarcia konta
 • wniosek online umowa kurier
 • wniosek online umowa oddział
 • wniosek i umowa oddział

 

PROWADZENIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostęp mobilny
x

Dostęp mobilny

Maksymalną ocenę ★ ★ ★ ★ przyznano kontom, dla których bank udostępnił Klientom cztery narzędzia komunikacji:

 

- serwis transakcyjny typu "lajt"

- aplikację mobilną

- telefoniczne zlecanie operacji

- całodobową infolinię

 

★ ★ ★ ★

 

silne wsparcie
szczegóły ↓

Serwis transakcyjny typu "lajt" dedykowany dla urządzeń mobilnych
 • m.aliorbank.pl
  lekki serwis dedykowany dla urządzeń mobilnych

Aplikacja banku dla urządzeń mobilnych
 • Alior Mobile
  aplikacja banku na:
  - Android 2.1 i nowsze
  - iOS 4.3 i nowsze
  - Windows Phone 8

Telefoniczne zlecenia operacji na koncie
 • Contact Center
  transakcje przez serwis automatyczny lub konsultanta

 • 19 502 (tylko z kraju)
  +48 12 19 502
  +48 12 370 7000

Całodobowa infolinia
 • 24h / 7 dni

  19 502 (tylko z kraju)
  +48 12 19 502
  +48 12 370 7000


Dużo przelewów
x

Dużo przelewów

Możliwości wykonywania dużej ilości przelewów z konta oceniano nastęująco:

 

★ ★ ★  - przyznawano za bezpłatne przelewy bez ograniczeń ilościowych

★ ★ ★ - za przelewy za 0 zł z limitem ilościowym lub przelewy do 1 zł

★ ★ - za przelewy powyżej 1 zł

★ - dodawano za przelewy natychmiastowe

 

★ ★ ★ ★

 

silne wsparcie
szczegóły ↓

Internetowe przelewy zewnętrzne

0 zł - za każdy internetowy przelew zewnętrzny

Internetowe przelewy natychmiastowe

10 zł - za przelew typu SORBNET powyżej kwoty 1 mln zł

30 zł - za przelew typu SORBNET do kwoty 1 mln zł

Dużo wpłat gotówki
x

Dużo wpłat gotówki

Możliwości realizowania częstych wpłat gotówki na konto firmowe oceniano na podstawie ilości oddziałów i wpłatomatów banku:

 

★ ★ ★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 1000

★ ★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 500

★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 200

★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów < 199

 

★ ★ ★

 

silne wsparcie
szczegóły ↓

Sieć oddziałów
x

Sieć oddziałów

Przy ocenie wielkości sieci oddziałów banku stosujemy 4 progi oceny:


Bardzo duża sieć - powyżej 1 000 oddziałów

Duża sieć - 500-999 oddziałów

Średnia sieć - 200-499 oddziałów

Mała sieć - do 199 oddziałów

 

 • Średniej wielkości sieć
  ok. 300 placówek w kraju
  Obsługa kasowa w oddziałach Alior Bank

0,3% min. 5 zł - za wpłatę
0,2% min. 5 zł - za wypłatę

Sieć wpłatomatów
x

Sieć wpłatomatów

Wpłatomaty - to urządzenia działające w sposób odwrotny niż bankomaty, gdyż przy pomocy karty do konta umożliwiają wpłacenie środków na własne konto.

 

Mechanizm usługi jest bardzo podobny do wypłacania pieniędzy z bankomatu. Po włożeniu karty i podaniu Pinu należy umieścić banknoty w odpowiednim miejscu - zostaną one pobrane, przeliczone i zdeponowane na Twoim koncie.

 

Główne zalety Wpłatomatów to:

- dostępność 24/7,

- natychmiastowa widoczność na koncie.

 • Sieć wpłatomatów Euronet
  ok. 1000 wpłatomatów

0,5% min. 6 zł - za wpłatę

Handel zagraniczny
x

Handel zagraniczny

Przydatnośc konta w prowadzeniu handlu zagranicznego oceniano nastęująco:

 

★ ★ - przyznawano za konta walutowe prowadzone bezpłatnie w min. dwóch walutach - EUR i USD

★ - przyznawano dodatkowo za przelewy zagraniczne z ceną min. poniżej 20 zł

★ - przyznawano dodatkowo za kantor walutowy dostępny w ramach konta firmowego

 

★ ★ ★ ★

 

silne wsparcie
szczegóły ↓

Konta walutowe dostępne w ramach konta firmowego
 • CHF, EUR, GBP, USD, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY

0 zł - za otwarcie konta

5 zł - za prowadzenie konta

Internetowe przelewy zagraniczne
x

Internetowe przelewy zagraniczne

Przelew SEPA - jest nazwą skróconą od angielskiego określenia "Single Euro Payments Area" oznaczającego Jednolity Obszar Płatności w Euro.

Określany jako przelew europejski własnie dlatego, że jest realizowany przez banki zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej oraz wymienionych poniżej: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Monako, Andora.

20 zł - za każdy przelew przez Internet, infolinię i w oddziale

5 zł - za każdy kolejny przelew w systemie SEPA w miesiącu

Kantor internetowy w banku
 • Bankowy Kantor Walutowy Online
  bardzo niskie spread'y (różnice pomiędzy kursem kupna a sprzedaży), funkcjonalność kantoru internetowego, transakcje wymiany realizowane w czasie rzeczywistym, bezpłatne przelewy wymienionych środków, bezpłatne rachunki

 

WSPARCIE FIRMY

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bonusy na start
x

Bonusy na start

Wsparcie firmy w prowadzeniu biznesu oceniano w nastęujący sposób:

 

★ ★ - przyznawano za całkowicie lub częściowo bezpłatną księgowość online przyznawaną firmie w ramach konta

★ - przyznawano dodatkowo za wsparcie e-biznesów - głównie e-płatności

★ - przyznawano dodatkowo za premie pieniężne, bezpłatne ubezpieczenia, rabaty na przeloty i inne bonusy przyznawane klientom w ramach konta firmowego

 

★ ★

 

średnie wsparcie
szczegóły ↓

Premie pieniężne

- brak -

Bezpłatna księgowość

- brak -

Wsparcie e-biznesów
 • Płacę z Alior Bankiem
  Szybkie płatności online

  Natychmiastowe księgowanie na koncie płatności z Twojego sklepu internetowego

Bezpłatne ubezpieczenia

- brak -

Rabaty na przeloty

- brak -

Inne prezenty na start

Darmowy pakiet Assistance

Powiadomienia o operacjach
 • Powiadomienia SMS

0,20 zł - za każdy SMS (komunikaty autoryzacyjne)

0,30 zł - za każdy SMS (powiadomienia)

Zarządzanie kontem
x

Zarządzanie kontem

Możliwości zarządzania środkami na koncie oceniano w nastęujący sposób:

 

★ ★ - przyznawano za możliwość tworzenia w ramach konta firmowego kont pomocniczych

★ - przyznawano dodatkowo za przyjazne wyciągi bankowe - sprawnie importowane do programów księgowych

★ - przyznawano dodatkowo za aplikacje wspierające zarządzanie

 

★ ★ ★

 

dobre wsparcie
szczegóły ↓

Tworzenie kont pomocniczych
 • Nieograniczona ilość kont pomocniczych
  w ramach konta firmowego

0 zł - za otwarcie konta

5 zł - za prowadzenie konta

Przyjazne wyciągi bankowe
x

Przyjazne wyciągi bankowe

To wyciągi przyjazne dla programów księgowych - udostępniane w formatach pozwalających na ich sprawne importowanie do popularnych programów księgowych.

 • CSV, PDF

Aplikacje wspierające zarządzanie

- brak aplikacji -

 

KREDYTY I LOKATY

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Kredyty na start

Kredyt firmowy: 

 • do 500 000 zł
 • 0% prowizji za przyznanie
 • do 96 miesięcy kredytowania

Nadwyżki finansowe

Można lokować na firmowym Rachunku Lokacyjnym
Wpłaty i wypłaty możliwe w każdej chwili bez utraty wypracowanych odsetek

 

 • 0% na koncie firmowym
 • 1,3% lokata do 20.000 zł
 • 1,5% lokata od 20.000 zł

 

JAK OTWORZYĆ KONTO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces otwarcia konta

Proces zakładania konta dla działalności gospodarczej


1. WNIOSEK

Przechodzisz na stronę banku do wniosku o otwarcie rachunku bieżącego dla Klienta Biznesowego. Wypełniasz go danymi i określasz rodzaj prowadzonej działalności. W kolejnym kroku określasz miejsce podpisania umowy (oddział lub kurier) oraz czy chcesz do konta kartę debetową. W kolejnym kroku wypełniasz więcej danych nt firmy, m.in obowiązkowy numer REGON.

 

2. UMOWA

Umowe podpisujesz zgodnie z wnioskiem w oddziale Alior Bank lub przy kurierze.
Poniżej opis procesu podpisywania umowy przy Kurierze.

 

WERYFIKACJA
Na początku Kurier poprosi Cię o dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości (ze zdjęciem), na podstawie których zweryfikuje Twoją tożsamość i uzupełni formularz potwierdzenia odbioru umowy (formularz ten powinien zostać podpisany zarówno przez Ciebie, jak i przez Kuriera).

 

PRZEKAZANIE UMOWY
Następnie Kurier przekaże Ci zamkniętą kopertę z dwoma egzemplarzami umowy na prowadzenie rachunku - podpisz oba egzemplarze.

 

PACZKA DLA BANKU
Do koperty zwrotnej włóż po jednym podpisanym egzemplarzu:
- umowy o prowadznie rachunku,
- formularza potwierdzenia odbioru,
- ksero NIP-u,
- ksero REGON-u,
- ksero wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Drugi egzemplarz umów zachowaj dla siebie.

 

3. POTWIERDZENIE

Numer klienta i hasło do pierwszego logowania otrzymasz SMSem (informacje ważne są przez 24h). Potwierdzenie zawarcia umowy i instrukcję pierwszego logowania bank prześle na Twój adres e-mail.

 

Podgląd formularza

alior_bank_rachunek_partner_form0.pngalior_bank_rachunek_partner_form11.pngalior_bank_rachunek_partner_form22.pngalior_bank_rachunek_partner_33.pngalior_bank_rachunek_partner_33.png

Średni czas otwierania konta / ilość stron wniosku

15 min / 6 stron

Wymagane dokumenty

Zakładane przy Kurierze
po wniosku Internetowym

 

Wymagane:

 • Dowód osobisty
 • Drugi dokument tożsamości (np. paszport)
 • NIP - ksero
 • REGON - ksero
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

W jakim banku
 • Alior Bank

Karta do konta
 • MasterCard

Premiera rynkowa

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Opinia redaktora

Rachunek Partner to godny następca Rachunku Zarabiającego, w którym głównym atutem była premia przyznawana od banku za spełnienie kilku dość trudnych warunków oraz bezpłatne przelewy zagraniczne. Nowy produkt nieco zmienia tę politykę. Przelewy zagraniczne są dość drogie, ale mimo to koszta utrzymania takiego konta są dużo niższe. Przede wszystkim ze względu na darmowe prowadzenie konta przy spełnieniu warunków aktywności oraz darmowe przelewy zewnętrzne (wcześniej kosztowały od 1 do 1,5 zł), których jednak używa się dużo częściej niż tych zagranicznych. Ograniczono też liczbę bezpłatnych bankomatów do tych znajdujących się w lub przy oddziałach Alior Banku. Ta oferta jest zdecydowanie bardziej przystępna dla małego przedsiębiorcy.

Ostatnia aktualizacja

9 października 2015, 15.41