Volkswagen Bank GmbH

Serwis internetowy
www.vwbank.pl

Plus Konto Biznes

x

PARAMETRY KLUCZOWE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Średni koszt roczny
x

Średni koszt roczny

To średni koszt używania konta przez rok czasu przy założeniu, że spełniasz warunki promocji danego banku - najczęściej chodzi o min. ilości transakcji kartowych, min. salda lub min. wpływy na konto.

 

Obliczany jest dla wszystkich kont w taki sam sposób i uwzględnia:

 

Opłaty startowe:

za otwarcie konta

za wydanie karty

 

Opłaty miesięczne:

za prowadzenie konta

za utrzymanie karty

 

Opłaty jednostkowe:

za 5 przelewów zewnętrznych

za 3 przelewy do US i ZUS

 

Ten na pozór prosty wskażnik, świetnie nadaje się do porównywania kosztów kont firmowych.

50 zł / rok

bez dodatkowych warunków

Koszt bez promocji
x

Koszt bez promocji

To średni koszt używania konta przez rok czasu, bez korzystania z jakichkolwiek promocji banku.

 

Obliczany jest wg tego samego schematu co Średni koszt roczny opisany w wierszu powyżej, jednak bez uwzględniania jakichkolwiek promocji w opłatach.

50 zł / rok
bez promocji

Użyteczność konta
x

Użyteczność konta

To ocena zbiorcza sześciu obszarów związanych z prowadzeniem konta firmowego:

 

Dostęp mobilny - ★ ★ ★ ★

Dużo przelewów - ★ ★ ★ ★

Dużo wpłat gotówki - ★ ★ ★ ★

Handel zagraniczny - ★ ★ ★ ★

Bonusy na start - ★ ★ ★ ★

Zarządzanie kontem - ★ ★ ★ ★

 

Opisy tych obszarów wraz z ich cząstkowymi ocenami znajdują się w szczegółach każdego konta - kliknik Porównaj Szczegóły.

★ ★

 

OPŁATY PODSTAWOWE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Otwarcie konta

0 zł - za otwarcie konta

50 zł - za wydanie 1-szej i każdej następnej karty (jedna karta na dwa lata)

Utrzymanie konta

0 zł - za prowadzenie konta

0 zł - za użytkowanie karty (jedna karta na dwa lata)

 

Przelewy internetowe

0 zł - za przelew zewnętrzny

0 zł - za przelew do US i ZUS

UWAGA - górny limit darmowych przelewów zewnętrznych to 250 sztuk miesięcznie. Powyżej tej liczby koszt przelewu to 0,3 zł

Wypłaty z bankomatu

5 zł - za każdą wypłatę we wszystkich bankomatach w kraju

10 zł - za każdą wypłatę we wszystkich bankomatach za granicą

Pozostałe opłaty szczegółowe

Pozostałe opłaty znajdziesz
poniżej - przy opisach cech, których dotyczą

 

 

OTWARCIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Konto firmowe przeznaczone
 • dla działalności gospodarczej
 • dla spółki z o.o. w organizacji
 • dla spółki z o.o.
 • dla spółki cywilnej
 • dla spółki jawnej
 • dla spółki partnerskiej
 • dla spółki komandytowej
 • dla spółki akcyjnej
 • dla fundacji
 • dla stowarzyszenia
 • dla wspólnoty mieszkaniowej
 • dla kościoła / związku wyznaniowego

Kilku użytkowników
 • Nieograniczona liczba pełnomocników

0 zł - za ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku

50 zł - za ustanowienie pełnomocnictwa do pobierania środków pieniężnych z rachunku Klienta

Sposób otwarcia konta
 • wniosek i umowa online
 • wniosek i umowa oddział

 

PROWADZENIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostęp mobilny
x

Dostęp mobilny

Maksymalną ocenę ★ ★ ★ ★ przyznano kontom, dla których bank udostępnił Klientom cztery narzędzia komunikacji:

 

- serwis transakcyjny typu "lajt"

- aplikację mobilną

- telefoniczne zlecanie operacji

- całodobową infolinię

 

 

słabe wsparcie
szczegóły ↓

Serwis transakcyjny typu "lajt" dedykowany dla urządzeń mobilnych

- brak serwisu - 

Aplikacja banku dla urządzeń mobilnych

- brak aplikacji -

Telefoniczne zlecenia operacji na koncie
 • TeleDirect
  transakcje przez serwis automatyczny lub konsultanta

  22 528 96 28
  800 103 301 - także z komórek

Całodobowa infolinia
 • 8:00-20:00 pon - pt 
  9:00-15:00 sob

  22 528 96 28

  800 103 301 - także z komórek

Dużo przelewów
x

Dużo przelewów

Możliwości wykonywania dużej ilości przelewów z konta oceniano nastęująco:

 

★ ★ ★  - przyznawano za bezpłatne przelewy bez ograniczeń ilościowych

★ ★ ★ - za przelewy za 0 zł z limitem ilościowym lub przelewy do 1 zł

★ ★ - za przelewy powyżej 1 zł

★ - dodawano za przelewy natychmiastowe

 

★ ★ 

 

dobre wsparcie
szczegóły ↓

 

Internetowe przelewy zewnętrzne

0 zł - za każdy przelew (do 250 sztuk w miesiącu)

0,30 zł - za każdy przelew (powyżej 250 sztuk w miesiącu)

Internetowe przelewy natychmiastowe

- brak informacji - 

Dużo wpłat gotówki
x

Dużo wpłat gotówki

Możliwości realizowania częstych wpłat gotówki na konto firmowe oceniano na podstawie ilości oddziałów i wpłatomatów banku:

 

★ ★ ★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 1000

★ ★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 500

★ ★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów > 200

★ - przyznawano jeśli suma oddziałów i wpłatomatów < 199

 

 

słabe wsparcie
szczegóły ↓

 

Sieć oddziałów
x

Sieć oddziałów

Przy ocenie wielkości sieci oddziałów banku stosujemy 4 progi oceny:


Bardzo duża sieć - powyżej 1 000 oddziałów

Duża sieć - 500-999 oddziałów

Średnia sieć - 200-499 oddziałów

Mała sieć - do 199 oddziałów

 

- brak sieci -

 

Sieć wpłatomatów
x

Sieć wpłatomatów

Wpłatomaty - to urządzenia działające w sposób odwrotny niż bankomaty, gdyż przy pomocy karty do konta umożliwiają wpłacenie środków na własne konto.

 

Mechanizm usługi jest bardzo podobny do wypłacania pieniędzy z bankomatu. Po włożeniu karty i podaniu Pinu należy umieścić banknoty w odpowiednim miejscu - zostaną one pobrane, przeliczone i zdeponowane na Twoim koncie.

 

Główne zalety Wpłatomatów to:

- dostępność 24/7,

- natychmiastowa widoczność na koncie.

- brak usługi -

Handel zagraniczny
x

Handel zagraniczny

Przydatnośc konta w prowadzeniu handlu zagranicznego oceniano nastęująco:

 

★ ★ - przyznawano za konta walutowe prowadzone bezpłatnie w min. dwóch walutach - EUR i USD

★ - przyznawano dodatkowo za przelewy zagraniczne z ceną min. poniżej 20 zł

★ - przyznawano dodatkowo za kantor walutowy dostępny w ramach konta firmowego

 

 

słabe wsparcie
szczegóły ↓

 

Konta walutowe dostępne w ramach konta firmowego

- brak kont walutowych -

Internetowe przelewy zagraniczne
x

Internetowe przelewy zagraniczne

Przelew SEPA - jest nazwą skróconą od angielskiego określenia "Single Euro Payments Area" oznaczającego Jednolity Obszar Płatności w Euro.

Określany jako przelew europejski własnie dlatego, że jest realizowany przez banki zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej oraz wymienionych poniżej: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Monako, Andora.

40 zł - za przelew przychodzący

brak usługi - za przelew wychodzący

Kantor internetowy w banku

- zwykła wymiana walut -

 

WSPARCIE FIRMY

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bonusy na start
x

Bonusy na start

Wsparcie firmy w prowadzeniu biznesu oceniano w nastęujący sposób:

 

★ ★ - przyznawano za całkowicie lub częściowo bezpłatną księgowość online przyznawaną firmie w ramach konta

★ - przyznawano dodatkowo za wsparcie e-biznesów - głównie e-płatności

★ - przyznawano dodatkowo za premie pieniężne, bezpłatne ubezpieczenia, rabaty na przeloty i inne bonusy przyznawane klientom w ramach konta firmowego

 

 ★

 

słabe wsparcie
szczegóły ↓

 

Premie pieniężne

- brak -

Bezpłatna księgowość

- brak -

Wsparcie e-biznesów

- brak -

Bezpłatne ubezpieczenia

- brak -

Rabaty na przeloty

- brak -

Inne prezenty na start

- brak - 

Powiadomienia o operacjach

- brak - 

Zarządzanie kontem
x

Zarządzanie kontem

Możliwości zarządzania środkami na koncie oceniano w nastęujący sposób:

 

★ ★ - przyznawano za możliwość tworzenia w ramach konta firmowego kont pomocniczych

★ - przyznawano dodatkowo za przyjazne wyciągi bankowe - sprawnie importowane do programów księgowych

★ - przyznawano dodatkowo za aplikacje wspierające zarządzanie

 

★ 

 

średnie wsparcie
szczegóły ↓

 

Tworzenie kont pomocniczych

- brak możliwości -

Przyjazne wyciągi bankowe
x

Przyjazne wyciągi bankowe

To wyciągi przyjazne dla programów księgowych - udostępniane w formatach pozwalających na ich sprawne importowanie do popularnych programów księgowych.

 • PDF, CSV, HTML

Aplikacje wspierające zarządzanie

System BIZNESbanking - system, który umożliwia kontrolę finansów firmy m. in.: 

 • zarządzanie informacjami o kontrahentach
 • zbiorczą akceptacje transakcji
 • różnicowanie uprawnień pracowników firmy

 

KREDYTY I LOKATY

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Kredyty na start

- brak -

Nadwyżki finansowe

Lokata Plus Biznes - lokata terminowa 

 • Oprocentowanie - stałe (do 179 dni) i zmienne (od 180 dni)
 • Zapadalność - od 30 do 360 dni
 • Minimalna kwota - 5 000 PLN


Lokata Overnight (nocna)

 • Oprocentowanie - zależne od oprocentowania na rynku międzybankowym
 • Minimalna kwota - 500 000 PLN

 

JAK OTWORZYĆ KONTO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces otwarcia konta

Proces zakładania konta dla działalności gospodarczej


1.WNIOSEK

Klikając w "Otwórz Plus Konto Biznes" system przekierowuje Cię do internetowego formularza. Potrzebne są standardowe informacje: dane firmy, adres siedziby, adres korespondencji, dane kontaktowe i określenie, czy rachunek ten będzie rachunkiem podstawowym dla działalności gospodarczej oraz jakie będą prognozowane miesięczne wpływy na konto. Następnie należy wypełnić dane dotyczące osoby - aby kontynuować naciskasz przycisk "Dalej". Wyświetla się nam podsumowanie wniosku.

 

2. UMOWA

Ważne - na końcu podsumowania internetowego wniosku jest opcja do wyboru - albo sam drukujesz, podpisujesz dokumenty i przesyłasz do banku, albo bank przesyła listownie dokumenty do Ciebie. Aby sfinalizować otwarcie konta, trzeba podpisać dokumenty i odesłać z powrotem w załączonej kopercie zwrotnej.

Podgląd formularza

vw_bank_polska_s.a._1.1_plus_konto_biznes.pngvw_bank_polska_s.a._1.2_plus_konto_biznes.png

Średni czas otwierania konta / ilość stron wniosku

8 min / 1 strona

Wymagane dokumenty

Zakładane w pełni Online

 

Wymagane:

 • Dowód osobisty
 • W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej: wydruk z CEIDG
 • W przypadku spółki cywilnej: wydruk z CEIDG, NIP, REGON, umowa spółki
 • W przypadku spółki z o.o., partnerskiej: wpis z KRS, NIP, REGON

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

W jakim banku
 • Volkswagen Bank GmbH

Karta do konta
 • VISA Electron

Premiera rynkowa

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Opinia redaktora

Volkswagen Bank GmbH specjalizuje się w kredytach samochodowych i leasingu, przez co jest atrakcyjny dla klientów, których profil działalności charakteryzuje się zapotrzebowaniem na tego typu usługi. Jego atutem jest darmowe prowadzenia konta - jeśli liczba przelewów w ciągu miesiąca nie przekracza 250. Z drugiej strony przedsiębiorstwo zlecające przelewy międzynarodowe może mieć duży problem - nie ma możliwości realizacji przelewu SEPA czy otwarcia rachunku walutowego. Dodatkowa przeszkoda to brak oddziałów banku na terenie kraju, przez co wpłaty gotówkowe są utrudnione - bank ma siedzibę w Warszawie i tylko tam można dokonywać wpłat. 

Ostatnia aktualizacja

29 grudnia 2015, 10:25