Bank Pocztowy

Serwis internetowy
www.pocztowy.pl

LOKATA MINI 4M

Lokata, którą założymy przez Internet, bez konieczności zakładania konta osobistego w Banku Pocztowym. Ma ona charakter progresywny - z każdym miesiącem wpłacony kapitał wypracowuje większe odsetki, które w całości wraz z kapitałem wypłacane są po zakończeniu okresu umownego.

x

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty
x

Oprocentowanie lokaty

Prezentujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki - 19%. W lokatach progresywnych jest to średnia arytmetyczna - więcej o lokatach progresywnych »

1.55 %

Zobacz Lokaty online bez konta - Maj 2019

 • tylko na dobry procent - 4,0%, 3,5% czy 2,8%
 • głównie na okres 3 miesięcy
 • zakładane bez konta w trybie full online
x

Kwota lokaty min. - max.

500 zł - bez limitu

Okres lokaty

Hity procentowe
x

Hity procentowe

Oznaczamy w ten sposób lokaty o najwyższym oprocentowaniu w swoich bankach. Pamiętaj jednak, że najlepsze oprocentowanie »

Dodatkowe bonusy
x

Dodatkowe bonusy

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

brak bonusów

Rodzaj oprocentowania
x

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania bez informacji o jego rodzaju jest informacją niepełną a może być błędną - zobacz rodzaje oprocentowania »

progresywne

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

1 miesiąc - 0,75%

2 miesiąc - 1,25%

3 miesiąc - 1,75%

4 miesiąc - 2,45%

Kapitalizacja odsetek
x

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja Odsetek określa moment naliczania przez bank odsetek na danej lokacie - więcej o kapitalizacji znajdziesz tutaj »

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
brak ograniczeń

Maksymalna wartość wszystkich lokat
brak ograniczeń

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • key__Online1
 • oddział

Wymagalność konta
 • nie wymaga zakładania konta osobistego przy zakładaniu lokaty

Odnawialność lokaty
x

Odnawialność lokaty

Banki jeszcze przed założeniem lokaty muszą wiedzieć co zrobić z Twoimi pieniędzmi po jej zakończeniu i stosują trzy sposoby - więcej o rodzajach odnawialności tutaj »

 • do wyboru: odnawialna automatycznie lub nieodnawialna

Zarządzanie lokatami online
 • zarządzanie lokatami bez posiadania konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty
 • przelew kwoty i odsetek na konto, z którego wpłynęły środki

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci
x

dyspozycja na wypadek śmierci

Pozwala w szybki sposób udostępnić najbliższej rodzinie środki znajdujące się na lokacie w sytuacji śmierci jedynego właściciela tej lokaty »

W oddziale
Może być złożona jedynie w oddziale banku, na rzecz jednej lub kilku osób wskazanych przez Posiadacza lokaty.  W wypadku śmierci Posiadacza bank wypłaci wszystkie środki z rachunku lokaty wskazanej osobie/osobom. Kwota wypłaty nie stanowi spadku po Posiadaczu.

możliwa współwłasność
x

możliwa współwłasność

Rozwiązanie pozwala na stały dostęp do środków na lokacie dla dwóch współwłaścicieli co ma znaczenie m.in. przy niedyspozycji jednego z nich »

W oddziale
Założenie współwlasności jest możliwe tylko w oddziale banku przez zawarcie pisemnego aneksu do Umowy. Nie ma takiej opcji w formularzu internetowym. Współwłaścicielem rachunku może być każda osoba wskazana przez jego posiadacza.

możliwe pełnomocnictwo
x

możliwe pełnomocnictwo

Rozwiązanie pozwala delegować zarządzanie Twoją lokatą innej, zaufanej Ci osobie tu więcej na temat pełnomocnictw »

W oddziale
Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej w postaci oświadczenia złożonego w obecności pracownika Banku, pracownika placówki pocztowej lub notariusza, którzy potwierdzi własnoręczność podpisów Posiadacza i Pełnomocnika.

Konsekwencje zerwania lokaty

Pełna utrata odsetek/ Częściowa utrata odsetek

 • likwidacja przed pierwszym miesiącem od dnia założenia lokaty - pełna utrata odsetek
 • likwidacja po pierwszym miesiącu od dnia założenia lokaty - oprocentowanie uzależnione od miesiąca, w którym zerwało się umowę o lokatę 

Gwarancja BFG
x

Gwarancja BFG

Gwarantuje zwrot pieniędzy zgromadzonych na lokatach w przypadku zawieszenia działalności banku lub SKOK'u - więcej o BFG znajdziesz tu »

do kwoty 100 000 EUR na każdego klienta

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

Istotne ograniczenia
x

Istotne ograniczenia

Istotne ograniczenia dotyczą głównie lokat promocyjnych np. tylko dla "nowych Klientów" lub "nowych środków" - więcej znajdziesz tu »

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK
Lokatę można założyć poprzez wypełnienia formularza, który znajduje się na stronie internetowej banku. 
2. PRZELEW
W ciągu 10 dni od złożenia wniosku należy wpłacić na lokatę zdeklarowane środki. 
3. UMOWA
Umowę w formie potwierdzenia założenia lokaty otrzymasz drogą e-mailową lub w formie papierowej na adres korespondencyjny. 
4. ZYSKI
Odsetki otrzymujesz co miesiąc. Po 36 miesiącach otrzymasz najwyższe odsetki wraz z kapitałem.

Podgląd formularza

bank_pocztowy_lokaty_terminowe_formularz.pngbank_pocztowy_lokaty_terminowe_formularz22.pngbank_pocztowy_lokaty_terminowe_formularz22.png

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

20 min. / 6 stron

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Bank Pocztowy

Premiera rynkowa
2015-10-01

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • zakładana poprzez bankowość elektronicznąw oddziałach banku lub Poczty oraz przez telefon
 • dostępna dla każdego - kwota minimalna to tylko 500zł
 • odsetki za każdy pełny miesiąc utrzymania lokaty

Opinia redaktora

Lokata ta dostępna jest niemal dla każdego, gdyż nie wymaga posiadania rachunku osobistego, ponadto minimalna jej kwota jest dość niska (500 PLN), a górna jej granica nie została wyznaczona. Proces zakładania lokaty jest przyjazny i szybki - nie trzeba wychodzić z domu by ją utworzyć. 

Ostatnia aktualizacja

14 października 2015, 13:45