Credit Agricole

Serwis internetowy
www.credit-agricole.pl

Lokata terminowa 2,50% 36M

Standardowa lokata Credit Agricole bez ograniczeń co do kwoty maksymalnej czy ilości lokat. Najbardziej opłacalna na długo czas od 1 roku do 3 lat. Możliwa do założenia online ale wymaga posiadania lub założenia konta osobistego w banku.

 • lokata w wariantach okresów od 1 do 36 miesięcy
 • oprocentowanie stałe do 2% w skali roku szczegóły »
 • brak ograniczeń ilości lokat i kwoty max dla jednego klienta

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty
x

Oprocentowanie lokaty

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

W przypadku lokat progresywnych prezentujemy tu średnią arytmetyczną oprocentowań z poszczególnych okresów lokaty - po więcej zajrzyj do lokat progresywnych »

2.00 %

Znasz taką lokatę - bez kar za zerwanie?

bgz_optima_lokata_bezkompromisowa_2.png  
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • zakładana bez konta i w pełni online
 • lokata pracuje a środki ciągle pod ręką
x

Kwota lokaty min. - max.

1 000 - bez limitu

Okres lokaty

3 lata

Inne warianty lokaty

Hity procentowe
x

Hity procentowe

Oznaczamy w ten sposób lokaty o najwyższym oprocentowaniu w swoich bankach. Pamiętaj jednak, że najlepsze oprocentowanie »

 • hit procentowy banku

Dodatkowe bonusy
x

Dodatkowe bonusy

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

brak bonusów

 

Rodzaj oprocentowania
x

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania bez informacji o jego rodzaju jest informacją niepełną a może być błędną - zobacz rodzaje oprocentowania »

stałe

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Lokata Terminowa posiada 8 wariantów oprocentowania

i są one uzależnione wyłącznie od okresu lokowani.

  

lokata na 30 dni - 0,4%
lokata na 60 dni - 0,5%
lokata na 90 dni - 0,7%
lokata na 180 dni - 0,8%
lokata na 270 dni - 1,0% 

 

lokata na 1 rok - 1,3%
lokata na 2 lata - 1,5%
lokata na 3 lata - 2,0% 

 

Kapitalizacja odsetek
x

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
brak ograniczeń

Minimalna kwota lokaty
1 000

Maksymalna kwota lokaty
brak ograniczeń

Maksymalna wartość wszystkich lokat
brak ograniczeń

Inne możliwe okresy lokaty

Dni:
Miesięcy: 1, 2, 3, 6, 9
Lat: 1, 2, 3

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • lokaty online
 • lokaty online + telefon
 • oddział

Wymagalność konta
 • wymaga założenia konta osobistego przy zakładaniu lokaty
 • wymaga posiadania konta osobistego w tym banku

Odnawialność lokaty
x

Odnawialność lokaty

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

 • do wyboru: odnawialna automatycznie lub nieodnawialna

Zarządzanie lokatami online
 • zarządzanie lokatami dla posiadaczy konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty
 • przelew kwoty i odsetek na konto w banku założenia lokaty

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci
x

dyspozycja na wypadek śmierci

Lokując niemałe i ważne dla Twojej rodziny środki, możesz zapewnić swoim najbliższym dostęp do tych pieniędzy na wypadek Twojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci właściciela lokaty wszystkie zgromadzone na niej środki wchodzą w skład masy spadkowej. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza lokaty właśnie w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Kwota wskazana w dyspozycji nie może jednak przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dla sektora przedsiębiorstw (ok. 94 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę a więc małżonka, wstępnych (rodzicie, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo.

Możliwa
Można zadysponować środkami lokaty na wypadek śmierci tylko wtedy, gdy dyspozycja jest złożona do posiadanego rachunku indywidualnego w Credit Agricole, z którym lokata jest powiązana. Dyspozycja może być złożona na rzecz: małżona, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa. 

możliwa współwłasność
x

możliwa współwłasność

W lokatach ze współwłasnością współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie - wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, 50% zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami mogą być małżonkowie oraz osoby niespokrewnione.

Możliwa
Możliwa do złożenia jedynie w oddziale banku. Ustanowieni współposiadacze rachunku wyrażają zgodę na dysponowanie przez każdego z nich bez ograniczeń zgromadzonymi środkami pieniężnymi.

możliwe pełnomocnictwo
x

możliwe pełnomocnictwo

Lokaty z pełnomocnictwem zawiera się zazwyczaj w sytuacjach planowanej niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Możliwe
Pełnomocnictwo może zostać udzielone jedynie przez właściciela konta powiązanego z lokatą. Pełnomocnik, który ma prawo do dysponowania wszystkimi rachunkami właściciela może dysponować także rachunkami lokat.

Konsekwencje zerwania lokaty

Pełna utrata odsetek.

Gwarancja BFG
x

Gwarancja BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

do kwoty 100 000 EUR dla każdego klienta banku

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

Istotne ograniczenia
x

Istotne ograniczenia

Istotne ograniczenia dotykają przede wszystkim lokat promocyjnych, z jednej strony - jak na obecną sytuację na rynku - zaskakujących i kuszących wyjątkowo wysokim oprocentowaniem, zaś z drugiej strony tak skonstruowanych, by ich oferowanie zwyczajnie bankom się opłacało. Ograniczenia te mogą dotyczyć na wskazaniu Klientów, do których dana lokata jest skierowana (np. tylko dla nowych lub dotychczasowych). Istotnym ograniczeniem jest też niska kwota maksymalna, którą możemy ulokować.

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK
Aby założyć lokatę należy posiadać konto osobiste w Credit Agricole. Aby je założyć musisz wejść na stronę internetową banku i wypełnić odpowiedni formularz. Masz trzy sposoby na otwarcie konta:

 • wniosek o konto ekspresowe - umowę o konto potwierdzasz przelewem z innego banku. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne: skan lub zdjęcie dowodu osobistego oraz numer rachunku bankowego. Po wykonaniu przelewu będziesz mieć dostęp do konta nawet następnego dnia.
 • wniosek o konto z kurierem - umowę dostarczy kurier. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne: dowód osobisty lub paszport. Dostęp do konta uzyskasz w ciągu 7 dni.
 • kontakt z doradcą - w tym przypadku należy wypełnić formularz kontaktowy i podać w nim numer telefonu. Doradca skontaktuje się z tobą i omówi warunki konta. 

2. ZAŁOŻENIE LOKATY
Po aktywacji konta możesz założyć lokatę poprzez system bankowości elektronicznej.

Podgląd formularza

credit_agricole_lokata_terminowa_for1.pngcredit_agricole_lokata_terminowa_for2.png

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

20min. / 4 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Credit Agricole

Premiera rynkowa
2018-03-01, (brak)

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • możliwość założenia dowolnej ilości lokat
 • duży wybór okresów lokaty

Opinia redaktora

Lokatę terminową możemy założyć w różnych okresach, jednak najkorzystniejsze oprocentowanie otrzymujemy w opcji 3-letniej. Wśród istotnych atutów tej lokaty można wymienić: brak kwoty maksymalnej, brak ograniczenia co do ilości założonych lokat, niska kwota minimalna (1.000 PLN). Choć lokata dostępna jest tylko z kontem osobistym to możemy sobie dobrać takie konto, które nie będzie powodowało dodatkowych kosztów (np. związanych z prowadzeniem konta czy karty debetowej). O tym, czy lokata ma się odnowić czy zakończyć w czasie jej zamknięcia decydujemy przy zakładaniu lokaty bądź w późniejszej dyspozycji złożonej przez Internet, telefon lub w oddziale.

Ostatnia aktualizacja

23 marca 2018, 14:38