PBS Ciechanów

Serwis internetowy
www.pbsciechanow.pl

e-Lokata Granatowa

Lokata na okres średni. W ofercie banku PBS Ciechanów już od dłuższego czasu z oprocentowaniem na przyzwoitym poziomie. Zakładana i prowadzona w pełni przez Internet. Bank nie posiada rozbudowanej sieci oddziałów w Polsce.

x

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty
x

Oprocentowanie lokaty

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

W przypadku lokat progresywnych prezentujemy tu średnią arytmetyczną oprocentowań z poszczególnych okresów lokaty - po więcej zajrzyj do lokat progresywnych »

2.25 %

Znasz taką lokatę - bez kar za zerwanie?

bgz_optima_lokata_bezkompromisowa_2.png  
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • zakładana bez konta i w pełni online
 • lokata pracuje a środki ciągle pod ręką
x

Kwota lokaty min. - max.

1 000 - 100 000

Okres lokaty

6 miesięcy

Inne warianty lokaty

Hity procentowe
x

Hity procentowe

Oznaczamy w ten sposób lokaty o najwyższym oprocentowaniu w swoich bankach. Pamiętaj jednak, że najlepsze oprocentowanie »

 • hit procentowy banku

Dodatkowe bonusy
x

Dodatkowe bonusy

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

brak bonusów

Rodzaj oprocentowania
x

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania bez informacji o jego rodzaju jest informacją niepełną a może być błędną - zobacz rodzaje oprocentowania »

zmienne

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Kapitalizacja odsetek
x

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
brak ograniczeń

Minimalna kwota lokaty
1 000

Maksymalna kwota lokaty
100 000

Maksymalna wartość wszystkich lokat
1 000 000

Inne możliwe okresy lokaty

Inne możliwe okresy i waluty lokaty:

 

Okresy:

Dni:
Miesięcy: 6
Lat:

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • lokaty online

Wymagalność konta
 • nie wymaga zakładania konta osobistego przy zakładaniu lokaty

Odnawialność lokaty
x

Odnawialność lokaty

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

 • odnawialna automatycznie

Zarządzanie lokatami online

Zakończenie lokaty
 • przelew kwoty i odsetek na konto, z którego wpłynęły środki
 • wypłata kwoty i odsetek w oddziale banku założenia lokaty

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci
x

dyspozycja na wypadek śmierci

Lokując niemałe i ważne dla Twojej rodziny środki, możesz zapewnić swoim najbliższym dostęp do tych pieniędzy na wypadek Twojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci właściciela lokaty wszystkie zgromadzone na niej środki wchodzą w skład masy spadkowej. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza lokaty właśnie w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Kwota wskazana w dyspozycji nie może jednak przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dla sektora przedsiębiorstw (ok. 94 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę a więc małżonka, wstępnych (rodzicie, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo.

Możliwa
Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w placówce banku. Dyspozycja może być złożona na rzecz: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa.

możliwa współwłasność
x

możliwa współwłasność

W lokatach ze współwłasnością współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie - wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, 50% zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami mogą być małżonkowie oraz osoby niespokrewnione.

Możliwa
Istnieje możliwość założenia rachunku wspólnego. Każdy ze współposiadaczy może m. in. samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi, które są na rachunku.

możliwe pełnomocnictwo
x

możliwe pełnomocnictwo

Lokaty z pełnomocnictwem zawiera się zazwyczaj w sytuacjach planowanej niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Możliwe
Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa. Można to zrobić w placówce banku. Pełnomocnik dysponuje rachunkiem na podstawie zasad, jakie zostały ustalone w pełnomocnictwie.

Konsekwencje zerwania lokaty

Pełna utrata odsetek
Lokata likwidowana przed upływem okresu umownego nie jest oprocentowana.

Gwarancja BFG
x

Gwarancja BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

do kwoty 100 000 EUR dla każdego klienta banku

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

Istotne ograniczenia
x

Istotne ograniczenia

Istotne ograniczenia dotykają przede wszystkim lokat promocyjnych, z jednej strony - jak na obecną sytuację na rynku - zaskakujących i kuszących wyjątkowo wysokim oprocentowaniem, zaś z drugiej strony tak skonstruowanych, by ich oferowanie zwyczajnie bankom się opłacało. Ograniczenia te mogą dotyczyć na wskazaniu Klientów, do których dana lokata jest skierowana (np. tylko dla nowych lub dotychczasowych). Istotnym ograniczeniem jest też niska kwota maksymalna, którą możemy ulokować.

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK
Wypełnij wniosek otwarcia lokaty na stronie internetowej banku.
2. PRZELEW
Na e-mail otrzymujesz numer rachunku lokaty.
3. UMOWA
Po zaksięgowaniu kwoty przez bank drogą e-mailową otrzymasz potwierdzenie założenia lokaty i warunków umowy.
4. ZARZĄDZANIE
Zarządzać kwotą na lokacie możesz poprzez telefon. W tym celu bank wyśle Ci SMS-em hasło telefoniczne.
5. ZYSKI
Po zakończeniu okresu umownego lokata zostanie odnowiona na kolejny taki sam okres, na warunkach tej lokaty w dniu odnowienia. Po zaliczeniu pełnego okresu lokaty można ją zakończyć składając dyspozycję telefoniczną.

Podgląd formularza

pbs_ciechanow_e_lokata_niebieska_formularz.png

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

10 min. / 3 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • PBS Ciechanów

Premiera rynkowa
2015-01-06

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • zarówno dla nowych jak i dotychczasowych klientów banku
 • bez konieczności zakładania konta

Opinia redaktora

Jest to lokata z atrakcyjnym oprocentowanie, jak na dotychczasowe oferty banków spółdzielczych. Możemy ją założyć wypełniając wniosek na stronie internetowej banku. Wszelkie dyspozycje (zamknięcie lokaty lub zamknięcie lokaty przed czasem) składać możemy za pomocą infolinii banku po uprzedniej weryfikacji Klienta. Nie jest konieczne założenie konta osobistego PBS Ciechanów. Atutem jest również brak ograniczenia co do ilości założonych e-Lokat, jednak łączna kwota wszystkich takich lokat nie może przekroczyć 1.000.000 PLN, zaś pojedynczej lokaty - 100.000 PLN.

Ostatnia aktualizacja

23 listopada 2015, 09:49