Eurobank

Serwis internetowy
www.eurobank.pl

Lokata Terminowa 2,10% 36M

Solidna lokata tradycyjna oferowana zarówno z oprocentowaniem stałym jak i zmiennym. Dysponuje szerokim wyborem, co do sposobów wypłaty odsetek. Pozwala to uczynić z niej depozyt o charakterze rentierskim - po jej zakończeniu wypłacamy jedynie odsetki, a kapitał zaczyna pracować na kolejny taki sam okres.

x

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty
x

Oprocentowanie lokaty

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

W przypadku lokat progresywnych prezentujemy tu średnią arytmetyczną oprocentowań z poszczególnych okresów lokaty - po więcej zajrzyj do lokat progresywnych »

2.10 %

Znasz taką lokatę - bez kar za zerwanie?

2,7%  
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • lokata pracuje a środki ciągle pod ręką
 • zakładana bez konta i w pełni online
x

Kwota lokaty min. - max.

10 000 - bez limitu

Okres lokaty

3 lata

Inne warianty lokaty

Hity procentowe
x

Hity procentowe

Oznaczamy w ten sposób lokaty o najwyższym oprocentowaniu w swoich bankach. Pamiętaj jednak, że najlepsze oprocentowanie »

 • hit procentowy banku

Dodatkowe bonusy
x

Dodatkowe bonusy

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

brak bonusów

Rodzaj oprocentowania
x

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania bez informacji o jego rodzaju jest informacją niepełną a może być błędną - zobacz rodzaje oprocentowania »

stałe

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Oprocentowanie jest uzależnione od sposobu założenia lokaty:

 • placówka - 1,90%
 • Internet/telefon - 1,90%
 • aplikacja mobilna - 2,10%

Kapitalizacja odsetek
x

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
brak ograniczeń

Minimalna kwota lokaty
10 000

Maksymalna kwota lokaty
brak ograniczeń

Maksymalna wartość wszystkich lokat
brak ograniczeń

Inne możliwe okresy lokaty

Inne możliwe okresy i waluty lokaty:

 

Okresy:

Dni:

Miesięcy: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48

Lat: 1, 2, 3, 4

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • lokaty online
 • lokaty online + telefon
 • oddział

Wymagalność konta
 • wymaga założenia konta osobistego przy zakładaniu lokaty
 • wymaga posiadania konta osobistego w tym banku

Odnawialność lokaty
x

Odnawialność lokaty

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

 • do wyboru: odnawialna automatycznie lub nieodnawialna

Zarządzanie lokatami online
 • zarządzanie lokatami dla posiadaczy konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty
 • przelew kwoty i odsetek na konto w banku założenia lokaty

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci
x

dyspozycja na wypadek śmierci

Lokując niemałe i ważne dla Twojej rodziny środki, możesz zapewnić swoim najbliższym dostęp do tych pieniędzy na wypadek Twojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci właściciela lokaty wszystkie zgromadzone na niej środki wchodzą w skład masy spadkowej. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza lokaty właśnie w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Kwota wskazana w dyspozycji nie może jednak przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dla sektora przedsiębiorstw (ok. 94 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę a więc małżonka, wstępnych (rodzicie, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo.

Możliwa
Istnieje możliwość złożenia dyspozycji na wypadek śmierci na rzecz: małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa. Dyspozycję należy złożyć w placówce banku. Można być ona ustanowiona wyłącznie dla konta indywidualnego.

możliwa współwłasność
x

możliwa współwłasność

W lokatach ze współwłasnością współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie - wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, 50% zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami mogą być małżonkowie oraz osoby niespokrewnione.

Możliwa
Istnieje możliwość założenia konta wspólnego dla dwóch osób. Każdy z posiadaczy ma równe prawa do dysponowania kontem. Przekształcenia konta indywidualnego w konto wspólne może dokonać tylko w placówce banku. 

możliwe pełnomocnictwo
x

możliwe pełnomocnictwo

Lokaty z pełnomocnictwem zawiera się zazwyczaj w sytuacjach planowanej niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Możliwe
Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa. Można zrobić to w placówce banku w formie pisemnej. Przy ustanowieniu pełnomocnictwa konieczna jest obecność pełnomocnika. 

Konsekwencje zerwania lokaty

Częściowa utrata odsetek:

 • w przypadku zerwania lokat od 1 miesiąca do 24 miesięcy - oprocentowanie wynosi 0,75% w skali roku za każdy dzień utrzymania lokaty
 • w przypadku zerwania lokat 36M i 38M: od 2 do 12 miesiąca - 1%, od 13 do 24 miesiąca - 1,5%, od 25 do 36 miesiąca - 1,75%, od 37 do 48 miesiąca - 2%. 

Gwarancja BFG
x

Gwarancja BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

do kwoty 100 000 EUR dla każdego klienta banku

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

Istotne ograniczenia
x

Istotne ograniczenia

Istotne ograniczenia dotykają przede wszystkim lokat promocyjnych, z jednej strony - jak na obecną sytuację na rynku - zaskakujących i kuszących wyjątkowo wysokim oprocentowaniem, zaś z drugiej strony tak skonstruowanych, by ich oferowanie zwyczajnie bankom się opłacało. Ograniczenia te mogą dotyczyć na wskazaniu Klientów, do których dana lokata jest skierowana (np. tylko dla nowych lub dotychczasowych). Istotnym ograniczeniem jest też niska kwota maksymalna, którą możemy ulokować.

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. KONTO
Zanim założysz lokatę najpierw musisz utworzyć konto osobiste. Możesz to zrobić w oddziale (i wtedy od razu założysz także lokatę) albo wypełniając wniosek internetowy i podpisując dokumenty przy kurierze. Kurier poprosi o kserokopię Twojego dowodu osobistego. Konto zostanie utworzone niezwłocznie po otrzymaniu przez bank podpisanych dokumentów. Kartę spersonalizowaną do konta otrzymasz pocztą w ciągu 2 tygodni oraz wybrany rodzaj zabezpieczenia: tokenGSM lub urządzenie z tokenem.
2. LOKATA
Jeżeli posiadasz już konto osobiste lokatę założyć możesz na kilka sposobów: przez Internet, telefonicznie, w oddziale, a nawet.. we wpłatomacie Eurobank. Aby zrobić to pierwszym z wymienionych sposobów najpierw przelej środki, które chciałbyś ulokować na konto osobiste. W dalszej kolejności zaloguj się na swoje konto osobiste na stronie banku, wybierz opcję "lokaty", potem "nowa lokata", a następnie wybierz rodzaj lokaty, wpisz kwotę i naciśnij "dalej" na dole strony. Sprawdź dane i jeżeli się zgadzają naciśnij "zatwierdź".
3. POTWIERDZENIE
W każdej chwili będziesz mógł ściągnąć i wydrukować potwierdzenie założenia lokaty z opcji "lista lokat". Bank nie wyśle Ci go na e-mail.
4. ZARZĄDZANIE

Zarządzanie odbywa się poprzez panel dostępny na stronie banku po zalogowaniu na konto osobiste.
5. ZYSKI
Możesz zdecydować, co ma się stać ze środkami po zakończeniu lokaty: czy automatycznie utworzą nową lokatę, czy też zostaną wypłacone. Możesz też zdecydować by tylko odsetki zostały wypłacone, a kwota została zdeponowana na nowej lokacie.

Podgląd formularza

eurobank_lokata_na_dobry_start_form.1.pngeurobank_lokata_na_dobry_start_form.2.pngeurobank_lokata_na_dobry_start_form.3.pngeurobank_lokata_na_dobry_start_form.5.png

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

15 min. / 5 stron

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Eurobank

Premiera rynkowa
2015-09-01

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • niska kwota minimalna
 • możliwość założenia lokaty przez: Internet, aplikację mobilną, telefon, wpłatomat i w placówce
 • duży wybór okresów lokaty

Opinia redaktora

Bank daje Klientowi szeroki wybór, co do rozdysponowania środkami po zakończeniu lokaty. Ciekawym rozwiązaniem wydaje się wypłata samych odsetek i zdeponowanie tej samej kwoty na kolejny taki sam okres. Niestety lokata przeznaczona jest jedynie dla klientów banku, dlatego osoby nowe są zmuszone założyć konto w Eurobanku.

Ostatnia aktualizacja

1 października 2015, 09:43