neoBANK

Serwis internetowy
www.neobank.pl

neoLOKATA 3M

Lokata przeznaczona dla nowych klientów, którzy wraz z lokatą zdecydują się założyć rachunek techniczny lub neoKONTO. Klient może założyć dowolną ilość lokat, ale ich wartość nie może przekroczyć 1 milion złotych.

x

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty
x

Oprocentowanie lokaty

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

W przypadku lokat progresywnych prezentujemy tu średnią arytmetyczną oprocentowań z poszczególnych okresów lokaty - po więcej zajrzyj do lokat progresywnych »

2.30 %

Znasz taką lokatę - bez kar za zerwanie?

2,7%  
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • lokata pracuje a środki ciągle pod ręką
 • zakładana bez konta i w pełni online
x

Kwota lokaty min. - max.

500 - 1 000 000

Okres lokaty

3 miesiące

Inne warianty lokaty

Hity procentowe
x

Hity procentowe

Oznaczamy w ten sposób lokaty o najwyższym oprocentowaniu w swoich bankach. Pamiętaj jednak, że najlepsze oprocentowanie »

Dodatkowe bonusy
x

Dodatkowe bonusy

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

brak bonusów

Rodzaj oprocentowania
x

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania bez informacji o jego rodzaju jest informacją niepełną a może być błędną - zobacz rodzaje oprocentowania »

stałe

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Lokatę może założyć tylko osoba fizyczna posiadająca neoKONTO.

Kapitalizacja odsetek
x

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
brak ograniczeń

Minimalna kwota lokaty
500

Maksymalna kwota lokaty
1 000 000

Maksymalna wartość wszystkich lokat
1 000 000

Inne możliwe okresy lokaty

Inne możliwe okresy i waluty lokaty:

 

Okresy:

Dni:
Miesięcy: 3, 6
Lat: 1, 2, 3

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • lokaty online

Wymagalność konta
 • wymaga założenia konta osobistego przy zakładaniu lokaty

Odnawialność lokaty
x

Odnawialność lokaty

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

 • do wyboru: odnawialna automatycznie lub nieodnawialna

Zarządzanie lokatami online
 • zarządzanie lokatami dla posiadaczy konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty
 • przelew kwoty i odsetek na konto w banku założenia lokaty

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci
x

dyspozycja na wypadek śmierci

Lokując niemałe i ważne dla Twojej rodziny środki, możesz zapewnić swoim najbliższym dostęp do tych pieniędzy na wypadek Twojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci właściciela lokaty wszystkie zgromadzone na niej środki wchodzą w skład masy spadkowej. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza lokaty właśnie w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Kwota wskazana w dyspozycji nie może jednak przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dla sektora przedsiębiorstw (ok. 94 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę a więc małżonka, wstępnych (rodzicie, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo.

W oddziale
Posiadacz dokonuje w formie pisemnej przez złożenie oświadczenia, oznaczając w szczególności kwotowo lub procentowo środki przypadające do wypłaty beneficjentom, imiona, nazwiska i stopień pokrewieństwa posiadacza z beneficjentami. Dyspozycja na wypadek śmierci jest skuteczna z chwilą złożenia jej w neoBANKU.

możliwa współwłasność
x

możliwa współwłasność

W lokatach ze współwłasnością współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie - wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, 50% zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami mogą być małżonkowie oraz osoby niespokrewnione.

Przez Internet
Możliwość ustanowienia rachunku wspólnego on-line w czasie zakładania rachunku osobistego. Bank dopuszcza także możliwość zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny w trakcie trwania umowy.

możliwe pełnomocnictwo
x

możliwe pełnomocnictwo

Lokaty z pełnomocnictwem zawiera się zazwyczaj w sytuacjach planowanej niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

W oddziale
Każdy ze współposiadaczy może ustanowić swojego pełnomocnika. Współposiadacz może odwołać pełnomocnika ustanowionego przez drugiego współposiadacza.

Konsekwencje zerwania lokaty

W przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym naliczenie są odsetki w wysokości 0,05%.

Gwarancja BFG
x

Gwarancja BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

do kwoty 100 000 EUR na każdego klienta

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

Istotne ograniczenia
x

Istotne ograniczenia

Istotne ograniczenia dotykają przede wszystkim lokat promocyjnych, z jednej strony - jak na obecną sytuację na rynku - zaskakujących i kuszących wyjątkowo wysokim oprocentowaniem, zaś z drugiej strony tak skonstruowanych, by ich oferowanie zwyczajnie bankom się opłacało. Ograniczenia te mogą dotyczyć na wskazaniu Klientów, do których dana lokata jest skierowana (np. tylko dla nowych lub dotychczasowych). Istotnym ograniczeniem jest też niska kwota maksymalna, którą możemy ulokować.

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK
Założenie lokaty wiąże się z posiadaniem rachunku osobistego: neoKONTA, neoKONTA BANKOMATOWEGO, neoKONTA PRESTIŻ lub Portfela Depozytowego. 
2. WERYFIKACJA WNIOSKU
Po wypełnieniu wniosku pracownik banku skontaktuje się z tobą, aby potwierdzić dane, które podałeś we wniosku. 
3. AKTYWACJA
Aby aktywować konto należy wysłać przelew weryfikacyjny.
4. ZAŁOŻENIE LOKATY
Po aktywacji konta będziesz miał możliwość założenia lokaty poprzez serwis internetowy neoBANK 24. 

Podgląd formularza

neo_bank_energolokata_3m_plus_form1.pngneo_bank_energolokata_3m_plus_form22.pngneo_bank_energolokata_3m_plus_form33.pngneo_bank_energolokata_3m_plus_form44.png

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

3 strony / 10 min.

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • neoBANK

Premiera rynkowa
2016-03-11

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • oferta wyłącznie dla nowych klientów banku
 • w 100% internetowy i łatwy proces zakładania lokaty, z umową elektroniczną i bez kurierów
 • nawet 1 mln PLN na lokacie 

Opinia redaktora

Lokata skierowana jest do osób, którzy nie byli wcześniej posiadaczami konta w neoBANKu. Wiąże się to z koniecznością otworzenia rachunku technicznego lub konta, które można założyć przez Internet lub w oddziale banku. Samą lokatę zakładamy już wyłącznie poprzez panel w internetowym serwisie banku. Po zakończeniu promocji lokaty, lokata odnowi się na warunkach Lokaty onLINE na taki sam okres.

Ostatnia aktualizacja

12 marca 2016, 09:36