Santander Consumer Bank

Lokata Online Nowe Środki

Lokata Online na Nowe Środki to duże bezpieczeństwo i wygoda lokowania - dobry procent na długi czas i poważne kwoty. Adresowana do starych i nowych klientów Santandera przynoszących do banku nowe pieniądze.

 • lokata na długi czas i dobry procent np. - 2.30% na 2 lata 
 • lokata bez konta ale z podglądem w bankowości online opis »
 • lokowanie na długi czas z zabezpieczeniem bliskich tu więcej »
 • dowolna ilość lokat dla jednego właściciela - zobacz korzyści »

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty
x

Oprocentowanie lokaty

Prezentujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki - 19%. W lokatach progresywnych jest to średnia arytmetyczna - więcej o lokatach progresywnych »

0.25 - 2.60 %

Zobacz Lokaty online bez konta - Maj 2019

 • tylko na dobry procent - 4,0%, 3,5% czy 2,8%
 • głównie na okres 3 miesięcy
 • zakładane bez konta w trybie full online
x

Kwota lokaty min. - max.

1 000 - 400 000 zł

Okres lokaty

1 miesiąc - 3 lata

Warianty lokaty
 • 1 miesiąc
 • 1 000 - 400 000 zł
 • 0.25 %
 • 3 miesiące
 • 1 000 - 400 000 zł
 • 0.60 %
 • 6 miesięcy
 • 1 000 - 400 000 zł
 • 1.20 %
 • 7 miesięcy
 • 1 000 - 400 000 zł
 • 1.30 %
 • 9 miesięcy
 • 1 000 - 400 000 zł
 • 1.30 %
 • 10 miesięcy
 • 1 000 - 400 000 zł
 • 1.30 %
 • 1 rok
 • 1 000 - 400 000 zł
 • 2.00 %
 • 15 miesięcy
 • 1 000 - 400 000 zł
 • 2.20 %
 • 18 miesięcy
 • 1 000 - 400 000 zł
 • 2.20 %
 • 2 lata
 • 1 000 - 400 000 zł
 • 2.40 %
 • 3 lata
 • 1 000 - 400 000 zł
 • 2.60 %

Hity procentowe
x

Hity procentowe

Oznaczamy w ten sposób lokaty o najwyższym oprocentowaniu w swoich bankach. Pamiętaj jednak, że najlepsze oprocentowanie »

 • hit procentowy banku

Dodatkowe bonusy
x

Dodatkowe bonusy

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

brak bonusów

Rodzaj oprocentowania
x

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania bez informacji o jego rodzaju jest informacją niepełną a może być błędną - zobacz rodzaje oprocentowania »

stałe

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania

Ciekawe Oprocentowanie dla Nowych Środków na Dłużej

Zaprezentowane powyżej warianty oprocentowania dotyczą tylko "Nowych Środków" deponowanych w Santander Consumer Banku. Za nowe środki bank uważa nadwyżkę nad wszystkimi pieniędzmi Klienta znajdującymi się w banku w dniu 1 marca 2019 roku.

 

Podobne wartości oprocentowania można znaleźć na lokatach na dużo krótsze okresy np. 3 m-ce w BGŻ Optima » czy Idea Banku »

 

Kapitalizacja odsetek
x

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja Odsetek określa moment naliczania przez bank odsetek na danej lokacie - więcej o kapitalizacji znajdziesz tutaj »

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat

Możesz założyć wiele takich lokat

Rozwiązanie przydatne szczególnie przy lokatach na długie okresy np. 2, 3 lata - dlaczego? Dlatego, że przy tak długich okresach, mimo iż dziś nic na to nie wskazuje, to za jakiś czas może się okazać, że środki na lokacie będą Ci bardzo potrzebne. Jednocześnie zerwanie lokaty spowoduje utratę wszystkich wypracowanych przez ten czas odsetek. Tymczasem, rozłożenie planowanej kwoty lokaty i założenie nie 1 ale np. 2, 3 lokat powoduje, że ryzyko utraty wszystkich odsetek maleje.

 

Przykładowo, jeśli ulokujesz na Lokacie Online Nowe Środki 100 000 zł na 2 lata i 2,5%. Odsetki wypracowane w tym czasie na lokacie będą równe 4 050 zł. Zerwanie takiej lokaty np. tuż przed jej zakończeniem byłoby dużą stratą i po prostu żal pieniędzy. Tymczasem rozkładając kwotę np. na 1 lokatę na 50 000 i 2 lokaty po 25 000 zł, można uratować znaczną część tych odsetek.

 

Maksymalna wartość wszystkich lokat
brak ograniczeń

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • key__Online1

Wymagalność konta
 • Lokata Online Nowe Środki nie wymaga zakładania konta osobistego przy jej zakładaniu

Odnawialność lokaty
x

Odnawialność lokaty

Banki jeszcze przed założeniem lokaty muszą wiedzieć co zrobić z Twoimi pieniędzmi po jej zakończeniu i stosują trzy sposoby - więcej o rodzajach odnawialności tutaj »

Lokata z odnawialnością automatyczną na dobry procent

Santander, w porównaniu do innych banków oferujących równie atrakcyjne oprocentowanie pierwszych lokat, zdecydowanie walczy o zatrzymanie pozyskanych już raz środków oferując swoim Klientom rzeczywiście przyzwoite oprocentowanie lokaty odnawianej. Lokata Online Nowe Środki jest po prostu odnawiana na identyczny okres z zastosowaniem oprocentowania Lokaty Online (bez dopisku Nowe Środki i promocji na nowe środki).

 

Poniżej przykładowe oprocentowanie Lokaty Online Nowe Środki odnawianej na warunkach Lokaty Online dla najpopularniejszych okresów - stan na kwiecień 2019:

1 rok z 2,00 % na 1,50 %
1,5 roku  z 2,20 % na 1,65 %
2 lata  z 2,40 % na 1,70 %
3 lata  z 2,60 % na  1,90 %

Zarządzanie lokatami online

Lokata z podglądem stanu online - bez posiadania konta osobistego

Santander udostępnia dwie ścieżki zarządzania lokatą:

 • Po pierwsze, po założeniu Lokaty Online bank udostępnia Klientom lokatowym login i hasło do swojej bankowości elektronicznej, gdzie Klienci mają podgląd lokaty i mogą się upewnić, że ich środki znajdują się w banku i pracują. 
 • Po drugie, udostępnia właścicielom Lokat Online szereg dyspozycji pozwalających na zarządzanie lokatą m.in.: zmianę danych, zerwanie lokaty, utworzenie dyspozycji na wypadek śmierci czy też pełnomocnictwa. Co prawda każda z tych dyspozycji wymaga wydrukowania, wypełnienia i podpisania tych dokumentów w formie papierowej, ale w wypadku większości z nich, bank pozwala na ich dostarczenie do siebie w postaci skanów przesyłanych przez specjalną stronę www banku.

 

Zakończenie lokaty

Lokatę Online Nowe Środki można zamknąć na kilka sposobów.

Ponieważ lokata ta w chwili zakładania ma charakter odnawialny, żeby ją zlikwidować lub cyklicznie wyciągać wypracowane już odsetki, trzeba złożyć w banku tzw. Dyspozycję Wypłaty (plik PDF poniżej) z zaznaczeniem wybranego rozwiązania.

 

W dyspozycji tej możesz zlecić:

 • przelanie kwoty i odsetek na wskazane przez Ciebie w dyspozycji dowolne konto bankowe (po zakończeniu okresu lokaty)
 • przelanie samych odsetek - gdzie kapitał zostaje na lokacie na kolejny okres a odsetki trafiają do Ciebie
 • przelanie samej kwoty - co stanowi zerwanie lokaty 

 

Niestety Dyspozycję Wypłaty trzeba złożyć w banku w trybie mało online'owym. Po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu dyspozycji możesz ją dostarczyć do każdej placówki banku, wysłać do banku pocztą tradycyjną lub zeskanowaną przesłać elektronicznie przez specjalnie przygotowaną do tego stronę www. Trzeba to jednak zrobić najpóźniej 2 dni przed wygaśnięciem lokaty.

 

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak powiadomień

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

Tak. Możliwe do zapewnienia.

Zarówno przez rozwiązania klasyczne takie jak dyspozycja na wypadek śmierci czy pełnomocnictwo, ale również przez konstrukcję lokaty i adresowanie jej nie do "Nowych Klientów" ale do "Nowych Środków". Z konstrukcji tej wynika m.in. możliwość zakładania np. dwóch mniejszych lokat na każdego z małżonków osobno, zamiast jedne dużej lokaty tylko na jednego małżonka i ustanawianie do niej np. pełnomocnictwa.

 

dyspozycja na wypadek śmierci
x

dyspozycja na wypadek śmierci

Pozwala w szybki sposób udostępnić najbliższej rodzinie środki znajdujące się na lokacie w sytuacji śmierci jedynego właściciela tej lokaty »

Dyspozycja na wypadek śmierci - możliwa elektronicznie

Deponując poważne pieniądze w Santander Consumerbanku możesz razem z lokatą złożyć tzw. dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Dyspozycja ta jest dla banku zleceniem uruchamianym w sytuacji Twojej śmierci i polega na wykonaniu określonych przez Ciebie wypłat z rachunku lokaty dla wskazanych przez Ciebie osób bliskich - tu zobaczysz jakich bliskich możesz ująć w dyspozycji >> Osobom wskazane w dyspozycji przysługuje prawo do odebrania przypadającej im kwoty bez przeprowadzenia postępowania spadkowego Zarówno samą dyspozycję jak i jej odwołanie lub zmianę możesz wykonać w każdym momencie trwania lokaty.

 

Złożenie dyspozycji wymaga formy pisemnej. Dyspozycję musisz wydrukować, wypełnić i podpisać odręcznie jako właściciel lokaty (plik PDF poniżej) zeskanować i przesłać przez internet korzystając z formularza wysyłania skanów na stronie banku.

 

możliwa współwłasność
x

możliwa współwłasność

Rozwiązanie pozwala na stały dostęp do środków na lokacie dla dwóch współwłaścicieli co ma znaczenie m.in. przy niedyspozycji jednego z nich »

Lokata Współwłasnościowa - niemożliwa

Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że internetowy proces uruchamiania lokaty dla dwóch lub większej ilości właścicieli byłby procesem bardzo złożonym. Weryfikacja danych właścicieli rachunku przez przelew czy weryfikacja danych z ich dowodów osobistych byłaby po prostu uciążliwa dla Klientów.

 

Jeżeli bardzo interesuje Cię współwłasność tej lokaty zobacz warunki siostrzanej lokaty Direct+ Wzrost, która ma zbliżone oprocentowanie i możliwość współwłasności.

 

możliwe pełnomocnictwo
x

możliwe pełnomocnictwo

Rozwiązanie pozwala delegować zarządzanie Twoją lokatą innej, zaufanej Ci osobie tu więcej na temat pełnomocnictw »

Pełnomocnictwo dla lokaty - możliwe, ale offline

Jako właściciel lokaty możesz ustanowić jednego lub dwóćh pełnomocników, przy czym w chwili ustanowienia pełnomocnictwa muszą to być osoby pełnoletnie, posiadające status rezydenta oraz pelne zdolności do czynności prawnych. Możesz to zrobić w każdym momencie trwania lokaty swobodnie określając jego zakres czy okres - PDF Pełnomocnictwa poniżej.

 

Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej, co oznacza pojawienie się właściciela lokaty wraz z pełnomocnikiem w oddziale banku i podpisanie odpowiedniej dyspozycji. Obecność pełnomocnika nie jest wymagana jedynie w sytuacjach kiedy, jego dane są już w banku lub właściciel przedłoży pełnomocnictwo notarialne.

 

Konsekwencje zerwania lokaty

Pełna utrata odsetek
W przypadku rozwiązania umowy w trakcie okresu lokaty, otrzymujesz wyłącznie kwotę kapitału lokaty, bez wypracowanych już odsetek.

 

Dlatego też, ponieważ jest to lokata na długi czas, szczególnie zachęcamy do skorzystania z możliwości jakie daje Santander Consumer Bank i zakładanie kilku mniejszych lokat zamiast jednej dużej. Tu znajdziesz więcej na temat zalet i możliwości zakładania wielu lokat »

 

Gwarancja BFG
x

Gwarancja BFG

Gwarantuje zwrot pieniędzy zgromadzonych na lokatach w przypadku zawieszenia działalności banku lub SKOK'u - więcej o BFG znajdziesz tu »

do kwoty 100 000 EUR na każdego klienta banku

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

Istotne ograniczenia
x

Istotne ograniczenia

Istotne ograniczenia dotyczą głównie lokat promocyjnych np. tylko dla "nowych Klientów" lub "nowych środków" - więcej znajdziesz tu »

 • tylko dla nowych środków

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. Twój Wniosek Online

Przechodzisz bezpiecznie na dedykowaną stronę banku i wypełniasz nieskomplikowany wniosek o lokatę. Zwrócimy uwagę tylko na dwie kwestie:

 • Po pierwsze, ponieważ lokata jest automatycznie odnawialna - już na starcie musisz wybrać, czy po jej odnowieniu, wypracowane odsetki mają być dodane do kwoty lokaty na kolejny okres czy wrócić do Ciebie. W każdym momencie trwania lokaty możesz zmienić ją z odnawialnej na nieodnawialną - tu zobaczysz warunki na jakich lokata się odnawia » a tu jak ewentualnie zmienić odnawialność ».
 • Po drugie, na etapie zatytułowanym "Dane Adresowe" bank zapyta Cię o "Źródło pochodzenia środków", co wydaje się zachowaniem dość policyjnym, dlatego zwracamy uwagę na to, że w liście odpowiedzi do wyboru jest też opcja "Odmawiam wskazania źródła".

 

2. Mail z Banku

Z adresu elokata@santanderconsumer.pl na Twój mail podany we Wniosku, bank prześle wiadomości, w której udostępni Ci tzw. Link powrotu do Wniosku. Po kliku w ten link zostaniesz przeniesiony do Wniosku a na Twój numer telefonu zostanie wysłane hasło SMS, potrzebne w kolejnym etapie tego wniosku.

 

3. Umowa Lokaty i Zdjęcie Dowodu

Następnie bank udostępni Ci wymagane prawem dokumenty m.in. Umowę Lokaty i Arkusz Informacyjny dla Deponentów. Po zapoznaniu się z ich treścią akceptujesz dokumenty i dołączasz do wniosku skan lub zdjęcie aktualnego dokumentu tożsamości - w dwóch osobnych plikach. Mogą to być zdjęcia wykonane telefonem komórkowym bezpośrednio w czasie wypełniania wniosku. Dopuszczalne formaty plików to .jpg, .jpeg lub png o maksymalnej wielkości 5MB każde. Dodanie tych skanów lub zdjęć jest elementem koniecznym w procesie zakładania lokaty.

 

4. Przelew kwoty lokaty

W kolejnym kroku otrzymasz dane niezbędne do wykonania przelewu. Po zaksięgowaniu Twojego przelewu na rachunek lokaty, bank prześle Ci drogą elektroniczną Potwierdzenie Założenia Lokaty.

 

5. Podgląd lokaty Online

Na końcu bank umożliwi Ci logowanie do bankowości internetowej i oglądanie swojej lokaty. Natychmiast po zaksięgowaniu Twojej wpłaty bank udostępni Ci dane logowanie. Login - dostarczy w postaci przelewu zwrotnego na Twoje konto na kwotę 0,01 zł, w tytule którego znajdziesz nr ICN stanowiący właśnie Twój login. Natomiast jednorazowe hasło otrzymasz SMS'em. Po pierwszym zalogowaniu możesz samodzielnie ustawić swój własny login i hasło oraz obrazek weryfikacyjny.

 

6. Zyski z lokaty

Ponieważ lokata ma charakter automatycznie odnawialny po jej zakończeniu kapitał lokat jest automatycznie deponowany na dobrych warunkach na odnowionej lokacie. O tym co bank ma zrobić z wypracowanymi na lokacie odsetkami decydujesz już na pierwszym kroku zakładania lokaty. We wniosku lokaty musisz wybrać wybrać, czy po jej zakończeniu odsetku mają trafić z powrotem na konto z jakiego została zasilona lokata czy też mają powiększyć kwotę lokaty na kolejny odnowiony okres.

 

Podgląd formularza

Santander Lokata Online Nowe Środki - kalkulacja Santander Lokata Online Nowe Środki - dane kontaktowe Santander Lokata Online Nowe Środki - dane osobowe Santander Lokata Online Nowe Środki - dane adresowe Santander Lokata Online Nowe Środki - bank Santander Lokata Online Nowe Środki - podsumowanie

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

7 min.* / 6 stron

 

*Przy czym chcąc założyć lokatę w pełni świadomie a więc czytając przynajmniej najważnijesze dokumenty i wyrażane zgody, czas ten będzie znacznie dłuższy.

 

Pamięt jednak, że bardzo dużą zaletą zakładania lokat online jest właśnie (inaczej niż w oddziale czy na infolinii) swobodna możliwość zapoznania się zatwierdzanymi dokumentami - w swoim własnym tempie.

 

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Santander Consumer Bank

Premiera rynkowa
2019-03-13

Promowane w TV

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • (+) duże kwoty na długi czas i dobry procent
 • (+) żadnych ograniczeń co do ilości lokat na jednego właściciela
 • (+) automatyczna odnawialność na bardzo dobrych warunkach
 • (+) lokata bez konieczności zakładania konta osobistego ale z możliwością podglądu lokaty przez bankowość elektroniczną
 • (+) lokowanie na długi czas z zabezpieczeniem bliskich

 

Opinia redaktora

Lokata Online Nowe Środki daje klientom wiele możliwości, wygody i poczucia bezpieczeństwa. Pozwala lokować duże kwoty na długie okresy z bardzo przyzwoitym oprocentowaniem. Obecnie tj. w kwietniu 2019 zdarzają się dobre lokaty krótkoterminowe z podobnym poziomem oprocentowania, które jednak po ich zakończeniu wymagają poszukiwania kolejnych atrakcyjnych depozytów.

 

Możliwość zakładania przez jednego właściciela wielu lokat daje Klientom dużą elastyczność w dostępie do swoich pieniędzy i ich ewentualnym wyciąganiu przed czasem. Bank zadbał także o kwestie zabezpieczenia najbliższych, co przy tego typu kwotach i czasach lokowania wydaje się bardzo przydatne.

 

Lokata jest zakładana bez konta osobistego i kompletnie online - wniosek, przelew, skany dowodu osobistego. Santander Consumer Bank zadbał też o komfort psychiczny swoich Klientów udostępniając im podgląd lokaty w swojej bankowości internetowej bez posiadania konta.

 

Ostatnia aktualizacja

15 kwietnia 2019, 13:20