Toyota Bank

Serwis internetowy
www.toyotabank.pl

Lokata Plan Depozytowy +19 1D

Zakładając tę krótkoterminową lokatę nie zamrażamy swoich środków na dłuższy czas. Bank umożliwia Klientom zarządzanie lokatami przez internetowy panel, który dołączany jest do każdego rachunku osobistego. Krótki okres lokowania środków wraz z automatycznym odnawianiem pozwala na bieżąco zarabiać i nie martwić się terminem zakończenia lokaty.

ZYSK

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Oprocentowanie lokaty
x

Oprocentowanie lokaty

Pokazujemy tu Oprocentowanie Nominalne w skali roku przed opodatkowaniem tzw. podatkiem Belki w wysokości 19%.

 

W przypadku lokat progresywnych prezentujemy tu średnią arytmetyczną oprocentowań z poszczególnych okresów lokaty - po więcej zajrzyj do lokat progresywnych »

0.40 %

Znasz taką lokatę - bez kar za zerwanie?

bgz_optima_lokata_bezkompromisowa_2.png  
 • do 100 tys. zł na 2,7% przez 3 miesiące
 • zakładana bez konta i w pełni online
 • lokata pracuje a środki ciągle pod ręką
x

Kwota lokaty min. - max.

5 000 - bez limitu

Okres lokaty

1 dzień

Inne warianty lokaty

Hity procentowe
x

Hity procentowe

Oznaczamy w ten sposób lokaty o najwyższym oprocentowaniu w swoich bankach. Pamiętaj jednak, że najlepsze oprocentowanie »

Dodatkowe bonusy
x

Dodatkowe bonusy

Zdarza się, że porównywane lokaty mają zbliżone warunki finansowe, ale jedna z nich daje szansę na atrakcyjne nagrody – czasami warto wziąć to pod uwagę.

brak bonusów

Rodzaj oprocentowania
x

Rodzaj oprocentowania

Wysokość oprocentowania bez informacji o jego rodzaju jest informacją niepełną a może być błędną - zobacz rodzaje oprocentowania »

stałe

 

CHARAKTERYSTYKA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Szczegóły oprocentowania
brak opisu

Kapitalizacja odsetek
x

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja oznacza naliczanie przez bank wypracowanych na lokacie odsetek. Lokaty różnią się od siebie m. in. częstością jej występowania.

 

Zasadniczo kapitalizacja może następować na koniec okresu lokaty lub w czasie jej trwania, np. w czasie lokaty miesięcznej kapitalizacja dzienna lub w czasie dłuższych okresów kapitalizacja miesięczna.

 

Przy lokatach z kilkoma kapitalizacjami w czasie trwania lokaty, odsetki:
- mogą być dopisywane do rachunku, powiększając tym samym podstawę do naliczenia odsetek w kolejnych okresach,
- mogą być na bieżąco wypłacane do dyspozycji klienta.

na koniec okresu

Liczba możliwych do założenia lokat
brak ograniczeń

Minimalna kwota lokaty
5 000

Maksymalna kwota lokaty
brak ograniczeń

Maksymalna wartość wszystkich lokat
brak ograniczeń

Inne możliwe okresy lokaty

Inne możliwe okresy i waluty lokaty:

 

Okresy:

Dni: 1, 2, 3
Miesięcy:
Lat:

 

WYGODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Sposób otwarcia lokaty
 • lokaty online

Wymagalność konta
 • wymaga założenia konta osobistego przy zakładaniu lokaty
 • wymaga posiadania konta osobistego w tym banku

Odnawialność lokaty
x

Odnawialność lokaty

Bank już na początku zapyta nas, co chcemy zrobić ze środkami po zakończeniu lokaty.

 

Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, zostanie ona wówczas automatycznie otwarta, jednak na warunkach, które w danym momencie będą obowiązywały w banku. Mogą one być odmienne od tych, które obowiązywały w momencie zakładania lokaty na pierwszy okres.

 

Przy wyborze lokaty nieodnawialnej kapitał wraz z odsetkami zostanie automatycznie przelany na nasz rachunek bankowy.

 • do wyboru: odnawialna automatycznie lub nieodnawialna

Zarządzanie lokatami online
 • zarządzanie lokatami dla posiadaczy konta osobistego w tym banku

Zakończenie lokaty
 • przelew kwoty i odsetek na konto w banku założenia lokaty

Powiadomienie o zbliżającym się końcu lokaty

brak

 

BEZPIECZEŃSTWO

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bezpieczeństwo bliskich

tak

dyspozycja na wypadek śmierci
x

dyspozycja na wypadek śmierci

Lokując niemałe i ważne dla Twojej rodziny środki, możesz zapewnić swoim najbliższym dostęp do tych pieniędzy na wypadek Twojej śmierci.

 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w sytuacji śmierci właściciela lokaty wszystkie zgromadzone na niej środki wchodzą w skład masy spadkowej. Wyjątkiem są koszty pogrzebu i suma wskazana przez posiadacza lokaty właśnie w dyspozycji na wypadek śmierci.

 

Kwota wskazana w dyspozycji nie może jednak przekraczać dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dla sektora przedsiębiorstw (ok. 94 tys zł) a dyspozycją można objąć jedynie najbliższą rodzinę a więc małżonka, wstępnych (rodzicie, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo.

Droga pocztowa
Klient może złożyć pisemną dyspozycję na wypadek śmierci, w której poleci bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty na rzecz współmałżonka, dzieci, rodziców lub rodzeństwa. Formularz dostępny jest na stronie banku, należy wysłać go listem na adres banku.

możliwa współwłasność
x

możliwa współwłasność

W lokatach ze współwłasnością współwłaściciele na równi odpowiadają za wszystkie czynności dokonywane na lokacie - wpłaty i wypłaty środków.

 

W wypadku niemożności osobistego zarządzania lokatą przez jednego ze współwłaścicieli np. z powodu długotrwałej choroby, drugi współwłaściciel może swobodnie dysponować całością środków zgromadzonych na lokacie.

 

W sytuacji śmierci jednego ze współwłaścicieli lokaty, 50% zgromadzonych środków wchodzi do masy spadkowej i podlega opodatkowaniu, natomiast pozostałe środki nadal pozostają w dyspozycji drugiego współwłaściciela.

 

Współwłaścicielami mogą być małżonkowie oraz osoby niespokrewnione.

Poprzez kuriera
Bank umożliwia utworzenie współwłasności już na etapie zakładania konta do lokaty. Klient może to zrobić zaznaczając we wniosku chęć otworzenia konta wspólnego. Współwłaścicielem może zostać każdy. W sytuacji wyboru opisywanej opcji bank udostępnia każdemu ze współposiadaczy Umowę Bankowości Elektronicznej.

możliwe pełnomocnictwo
x

możliwe pełnomocnictwo

Lokaty z pełnomocnictwem zawiera się zazwyczaj w sytuacjach planowanej niemożności osobistego zarządzania lokatą przez właściciela np. z powodu długotrwałej choroby, wyjazdu czy innych przyczyn.

 

Pełnomocnictwo jest udzielenie dowolnie wybranej osobie z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

Droga pocztowa
Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga wypełnienia, podpisania i odesłania listem pełnomocnictwa zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie banku. Należy zachować formę pisemną.

Konsekwencje zerwania lokaty

Pełna utrata odsetek
Klient otrzymuje środki pieniężne w wysokości wpłaconego kapitału lokaty bez prawa do odsetek.

Gwarancja BFG
x

Gwarancja BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest niezależną od banków, instytucją gwarantującą depozyty polskich banków. Powstał na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

 

Jednym z jego podstawowych zadań jest m.in. zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w przypadku spełnienia warunku gwarancji wobec banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów.

 

Jeśli kwota depozytów nie przekracza w złotych równowartości 100 000 EURO - gwarantowane są one w całości. W przypadku środków na rachunkach wspólnych limit gwarancji 100 000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

do kwoty 100 000 EUR dla każdego klienta banku

 

SWOBODA

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Dostępność odsetek
 • odsetki dostępne po zakończeniu lokaty

Istotne ograniczenia
x

Istotne ograniczenia

Istotne ograniczenia dotykają przede wszystkim lokat promocyjnych, z jednej strony - jak na obecną sytuację na rynku - zaskakujących i kuszących wyjątkowo wysokim oprocentowaniem, zaś z drugiej strony tak skonstruowanych, by ich oferowanie zwyczajnie bankom się opłacało. Ograniczenia te mogą dotyczyć na wskazaniu Klientów, do których dana lokata jest skierowana (np. tylko dla nowych lub dotychczasowych). Istotnym ograniczeniem jest też niska kwota maksymalna, którą możemy ulokować.

 

JAK ZAŁOŻYĆ

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Proces zakładania lokaty

1. WNIOSEK
Plan Depozytowy +19 utworzyć możesz jedynie do konta osobistego z obsługą lokat. Najpierw należy więc założyć konto osobiste. Wniosek o otwarcie konta w Toyota bank możesz przesłać poprzez stronę internetową lub wydrukować i przesłać listem na adres banku. Do jego wypełnienia będziesz potrzebował danych z dowodu osobistego, dane adresowe i kontaktowe. Przygotuj się, by podać nazwisko panieńskie matki.
2. INFOLINIA
W ciągu 5 dni roboczych od przesłania wniosku bank telefonicznie skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia danych.
3. KURIER
Przed wizytą kuriera przygotuj dowód osobisty do okazania. Wtedy podpiszesz umowę, stosowne oświadczenia, otrzymasz dane aktywacyjne do bankowości internetowej i pokwitujesz odbiór. Umowa wejdzie w życie od następnego dnia roboczego.
4. LOKATA / ZYSKI
Po podpisaniu Pierwszej Umowy większość kolejnych wniosków można składać w postaci elektronicznej. Zaloguj się do panelu na stronie banku używając swoich danych dostępowych do konta osobistego. W dyspozycji otwarcia lokaty określisz m.in rachunek, z którego przelejesz środki na lokatę oraz sposób rozdysponowania kapitałem po upływie okresu lokaty.
5. UMOWA
Bank wyśle umowę na Twój e-mail.
6. PRZELEW
Zgodnie z umową dokonujesz przelewu na konto wskazane przez bank. Lokata zostanie otwarta jeszcze w dniu zrealizowania przelewu.

Podgląd formularza

toyota_bank_plan_depozytowy_19_formularz1.pngtoyota_bank_plan_depozytowy_19_formularz2.pngtoyota_bank_plan_depozytowy_19_formularz3.png

Średni czas zakładania / ilość stron formularza

15 min. / 3 strony

Potrzebne dane
 • dane z dowodu osobistego
 • telefon komórkowy
 • e-mail

 

INNE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Bank
 • Toyota Bank

Premiera rynkowa
2015-08-26

Promowane w TV

nie

 

PODSUMOWANIE

ZWIŃ

POKAŻ UKRYTE

Atuty oferty
 • brak kwoty maksymalnej
 • możliwość zarządzania lokatą przez Internet

Opinia redaktora

Zakładając tę krótkoterminową lokatę nie zamrażamy swoich środków na dłuższy czas. Bank umożliwia Klientom zarządzanie lokatami przez internetowy panel, który dołączany jest do każdego rachunku osobistego. Krótki okres lokowania środków wraz z automatycznym odnawianiem pozwala na bieżąco zarabiać i nie martwić się terminem zakończenia lokaty. Plan Depozytowy +19 na 13 dni oferuje dużo bardziej atrakcyjne oprocentowanie, aczkolwiek w porównaniu do krótszych okresów (1, 2, 3 dni) posiada ograniczenia co do kwoty możliwej do wpłacenia na lokatę oraz co do maksymalnej ilości trzymanych na rachunku tego typu lokat. 

Ostatnia aktualizacja

25 września 2015, 10:43